SFJ00219300620001 SEKSERN som TROMSTRÅL II. Bilde fra Ragnar Iversen.

1930 DS/Hvb SEKSERN (SFJ002193006)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no:

5369293

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1930/10

Bnr (Sno).:

459

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Oslo.

Eier (owner):

A/S Odd, Sandefjord.

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

249 brt, 81 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 116,0'-B: 23,9'-dypg.: 13,5'.

Lasthåndteringsyst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

Dampdrevet styremaskin m/kjetting fra bro.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDQY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 14,0"-22,0"-37,5", slag/stroke.: 24,0". 800 IHK (141 NHK). Bygget ved Akers mek. Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,3 x 11,5' og 3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.383 ft². Arbeidstrykk: 200 psi. Bygget ved Akers mek. Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1930 Bygget som hvalbåt SEKSERN av Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Fanget for Fl/k SOLGLIMT-ekspedisjonen.
1938
Fanget for SOLGLIMT sesongen 1938/39.
1940
Utleid i oktober til den Syd-Afrikanske marine, som minesveiper.
1946 Returnert til eierne i april.
1949
Fanget for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1949/50. Fangst av spermhval tok til 08/12.
1950 Resultatet av fangsten sesongen 1949/50 ble 75.461 fat hvalolje og 8.628 fat spermolje.
1953 Hvalfangerselskapene i A/S Thor Dahl (49%) gikk sammen (A/S Ørnen, Thor Dahls Hvalfangst-A/S, A/S Odd) og dannet Interesseselskapet Tromstrål, Tromsø med Brødr. Brunvold (51%), Tromsø som disponenter. Hvalbåtene SEKSERN og ØRNEN 3 ble ombygget til moderne sidetrålere. SEKSERN ble omdøpt til TROMSTRÅL 2. Innført i merkeregisteret som T-37-TD.
Ombygget i mars ved Bolsønes Verft, Molde. Maskineri, vinsjer, lugarer og alt teknisk utstyr ble fornyet, kun skroget ble beholdt.
Dieselmotor installert: Deutz, 4-takt/enkltv., 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm. 660 BHK ved 380 o. min. Bygget av Klöckner–Humbolt-Deutz AG, Köln, Vest-Tyskland. Installert: 1 x dieselgen. 45 kW og 1 x dieselgen. 40 kW. Ny kjele installert. Ny tonnasje: 288 brt, 98 nrt.
1955 Brødr. Brunvold, Tromsø ble disponenter.
1956 Solgt til A/S Tromstrål (Ulrik Olsen A/S 51% og Per Olsen 49%), Kristiansund. Innført 25/05 i Kristiansund merkeregister.
1958 Stort maskinhavari i november. Motoren demontert, veivaksel rettet og slipt.
1959 TROMSTRÅL II ble sendt til Sydishavet for å drive fiskeriundersøkelse for A/S Thor Dahls regning. Bygget om til dypvannstråler. Returnerte etter 7 måneder til Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord for overhaling og reparasjon.
1961 Grunnstøtte 24/10 på Ormtunga i Dalasundet nord for Kristiansund og ødela fyrlykta der. Gikk for egen maskin til verksted for reparasjoner som varte en måned.
1965 Ulrik Olsen A/S, Kristiansund ble eneeier i november. Ny hovedmotor installert: MaK type 6MU 541, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm. 660 BHK ved 380 o. min.
1972 Brann i byssa 30/05 som ble slukket etter ca. 30 minutter.
Fikk 25/11 trålen i propellen. Måtte slepes til Båtsfjord.
1977 Solgt til Partrederi Tromstrål II (Paulhard Skarvøy, Vevang), Kristiansund.
1982 Nedrigget og kondemnert.

 

 

History in English:

1930 Built as whale catcher SEKSERN by Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Catched for the Fl/F SOLGLIMT ekspedition.
1938
Catched for SOLGLIMT the season 1938/39.
1940
Leased in October to the South African Navy as a mine sweeper.
1946 Returned to owners in April.
1949
Catched for Fl/F THORSHAMMER the season 1949/50. Catch of sperm whale began 08/12.
1950 Results of the season 1949/50 was 75.461 barrels whale oil and 8.628 barrels sperm oil.
1953
Sold to I/S Tromstrål (A/S Ørnen, Thor Dahls Hvalfangst-A/S, A/S Odd as 49% owners), Tromsø with Brødr. Brunvold, Tromsø 51% as managers. Whale catchers SEKSERN and ØRNEN 3 was converted to modern side trawlers. SEKSERN was renamed TROMSTRÅL 1. In the fishing register as T-37-TD.
Converted in March at Bolsønes Verft, Molde. Machinery, winches, cabins and all technical equipment removed, only the hull remained.
Diesel engine installed: Deutz, 4-cy/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm. 660 BHP at 380 rpm. Built by Klöckner–Humbolt-Deutz AG, Köln, West Germany. Installed: 1 x dieselgen. 45 kW and 1 x dieselgen. 40 kW. New boiler installed. New tonnage: 288 brt, 98 nrt.
1955 Brødr. Brunvold, Tromsø became managers disponenter.
1956 Sold to A/S Tromstrål (Ulrik Olsen A/S 51% og Per Olsen 49%), Kristiansund. In the Kristiansund register 25/05.
1958 Engine breakdown in November. Main engine dismantled, crankshaft straigthened and honed.
1959 TROMSTRÅL II was sent to the Southern Seas to explore the fisheries resources for A/S Thor Dahls account. Converted to a deep sea trawler. Returned after 7 months to Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord for overhaul and repairs.
1961 Grounded 24/10 on Ormtunga in Dalasundet North of Kristiansund and damaged the navigation light. Sailed under own power to a shipyard for repairs that lasted a month.
1965 Ulrik Olsen A/S, Kristiansund became sole owner in November. New main engine installed: MaK type 6MU 541, 4-cy/sa., 6-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm. 660 BHP at 380 o. min.
1972 Fire in the galley 30/05 was extinguished after abt. 30 minutes.
Got 25/11 the trawl in the propeller. Had to be towed to Båtsfjord.
1977 Sold to Partrederi Tromstrål II (Paulhard Skarvøy, Vevang), Kristiansund.
1982 Downrigged and condemned.

 

 

           

Kilde: DnV, Narve Sørensen, ‘‘Fra første til siste hal", trålerne i Kristiansund
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 21/03-2015 (RI/PS)