Skipsreder
CARL WILDHAGEN, SANDEFJORD
 
Dampskibsaktieselskabet Kap blev stiftet på konstituert general forsamling 05/02-1916. Innbydere var E. H. Werring og grosserer, Carl Wildhagen (Wildhagen stiftet i 1916 sammen med J. Rosendahl skipaksjeselskapene Gogsjø og Kap som senere også ble slått sammen til Kap), skibsreder, J. Rosendahl, skibsreder og Arne Juel, grosserer.
Til styre blev valgt skibsmægler Ole Schrøder, Kristiania (Oslo), grosserer A. B. K. Juel, Kristiania (Oslo), grosserer E. H. Werring, Kristiania (Oslo) og skipsreder C. E. Wildhagen, Sandefjord.
Ved aksjeinnbydelse utsendelse 10/01-1916, var det innkjøpt fire dampskip, alle fra B. Stolt-Nielsen, Haugesund til en totalsum på 4,43 millioner NOK
Det var Carl Wildhagen som ble disponent for de to selskaper Kap og Gogsjø. Han hadde sitt kontor øverst i Storgaten i Sandefjord. Der hvor Anders Jahre siden fikk sine kontorer. Det er historie i veggene der, siden det var A. F. Klaveness som satte opp bygget.
I 1918—1919 ble de slått sammen og selskapet fortsatte som Kap.
I tiden 1916—1920 hadde selskapet hånd om 6 skip. Alle innkjøpt i 1916. Navnene var KAPOLNA, KAPANA, KAPRINO, KAPLAND, KAPARIKA og BOMMESTAD. KAPLAND ble solgt allerede i 1916, og en ny KAPLAND ble innkjøpt i 1918. I 1921 ble KAPELA innkjøpt.
Utenom disse skip som tilhørte selskapet Kap, disponerte Karl Wildhagen i 1917 også QUEEN OF SCOTTS. Et motorskip som var bygget i stål betong. Man hadde også bestilt et fartøy i USA på 7.300 tdw som sommeren 1917 ble solgt før levering da amerikanske myndigheter beslagla utlendingers byggekontrakter under krigen. Salget innbragte 1.25 mill til rederiets kasse. I tillegg hadde man også STIER og motorskonnerten HILDEGARD.
I begynnelsen av 1920-årene ble det anskaffet en stor turbindrevet tanker fra Tønsberg ved navnet GOLAA. Etter 1923 hadde Wildhagen kun selskapene Kap og Golaa. Selskapet Golaa gikk over til Haldor Virik i 1927. Virik bygget om tankeren til hvalkokeri, som får navnet FRANGO. Kokeriet overføres til et nytt selskap ved navnet Frango som blir opprettet i 1928. Året før hadde selskapet Kap fått ny disponent, Haldor Virik. Selskapet heter fra året 1927 Viriks Rederi. Her slutter Wildhagens sin virksomhet som skipsreder i Sandefjord. Alt er nå over på Haldor Viriks hender.
Virik overtar KAPOLNA, KAPANA, KAPRINO, og KAPLAND. De andre ble solgt i 1927 og 1928. Viriks rederi har bestilt et nybygg fra København for levering i 1928. En motor tanker på 7.632 brt som får navnet SANDAR. Hvalfangerselskapet Frango blir overtatt av Bryde og Dahls hvalfangerselskap i 1930, da Lars Christensen har kjøpt seg opp og fått aksjemajoriteten. FRANGO blir overført til amerikansk flagg.

Kilde: «Sandefjords Historie II», Tormod Ringdal, Einar Onsøien

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 31/01-2012