SFJ01219000120001 TELEFON. Foto fra boka Damp.

 

1900 DS TELEFON (2) (SFJ012190001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship general cargo.

Off.no:

1130121

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1900/02

Bnr (Sno).:

87

Bygger (yard):

Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England.

Eier (owner):

Aktieselskabet Dampskibet Telefon, Sandefjord.

Disponent (manager):

P. A. Grøn, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.336 tdw, 1.385 brt, 834 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 255,5’-B: 36,0’-D: 15,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HNLV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 18,5”–30,0”–49,0”, slag/stroke: 33,0”. 144 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.:14,3’ x 10,5’ og 4 fyrganger. Heteflate 2.215 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1899 Bygget som TELEFON by Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England for Aktieselskabet Dampskibet Telefon (P. A. Grøn), Sandefjord. Sjøsatt 30/12.
1900 Ferdigstilt i februar.
1908
TELEFON var leid inn som transportskip for A/S Ørnen. Kaptein på TELEFON var Roland Nielsen. Skipet skulle bringe kull, tomfat og fersk proviant ut til Chr. Christensens fangstflåte ved Syd-Shetland. Den 26/12 på reise dit støtte skipet på et ukjent rev i Bransfieldstredet mellom Syd Shetlandsøyene og Antarktis. Revet fikk senere navnet Telefon Rocks. Til og begynne med trodde man at skipet var støtt på undervannsis. Etter at skipet var forlatt av mannskapet, ble TELEFON berget inn til Deception Harbour av båter fra Soc. Ballenera de Magellanes. Etter et kappløp med hvalbåten GRIB fra A/S Ørnen kom den chilenske båten først fram og bordet det forlatte skipet. Ved hjelp av en hvalbåt og pumpene på kokeriet GOBERNADOR BORRIES, ble TELEFON holdt flytende. Det meste av lasten ble levert til Chr. Christensens selskap mot kvittering. Arbeidet ble ledet av kaptein Mandus Andresen fra Sandefjord. TELEFON ble liggende halvsunken inne i en vik i Deception Harbour hele vinteren.
1909 Skipet ble tatt Punta Arenas, Chile hvor det ble istandsatt og solgt av bergerne.
1911 Satt i fart igjen som KINNEIL for Lovart Steamship Co. Ltd (Love & Stewart Ltd), Borrowstounness, Scotland.
1913 Sank 31/10 etter kollisjon med tysk DS DENEBOLA utenfor Skagen, Danmark mens hun var på reise fra Viborg, Finland til Borrowstounness med gruvetømmer.

 

 

History in English:

1899 Built as TELEFON by Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England for Aktieselskabet Dampskibet Telefon (P. A. Grøn), Sandefjord. Launched 30/12.
1900 Completed in February.
1908
TELEFON was hired out as supply vessel for A/S Ørnen. Master on TELEFON was Roland Nielsen. The ship was transporting coal, empty barrels and provisions to Chr. Christensens whaling expedition at South-Shetland. The 26/12 whilst on voyage to South-Shetland she hit an unknown reef in the Bransfield Strait between South Shetland Islands and Antarctic. This reef was later called the Telefon Rocks. At the beginning they believed that the vessel had hit a submerged iceberg. After the vessel was abandoned the TELEFON was towed in to Deception Harbour by ships from Soc. Ballenera de Magellanes. After a race between whale catcher GRIB from A/S Ørnen, the Chilean ship came first and boarded the abandoned vessel. With help from a whale catcher and the whale factory vessel GOBERNADOR BORRIES, they managed to keep TELEFON floating. The most of her cargo was delivered to Chr. Christensens company on receipt. The work was managed by the master Mandus Andresen from Sandefjord. TELEFON laid halfsunked in a bay at Deception Harbour during the winter.
1909 The vessel was taken to Punta Arenas, Chile where she was repaired and sold by the salvagers.
1911 Back in trade again as KINNEIL for Lovart Steamship Co. Ltd (Love & Stewart Ltd), Borrowstounness, Scotland.
1913 Sank 31/10 in collision with German SS DENEBOLA off Skaw, Denmark whilst on a voyage from Viborg, Finland to Borrowstounness, Scotland with pit wood.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Damp, tynebuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/03-2020 (SN)