SFJ01219000220001 TELEGRAF. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn.

 

1900 DS/Flk TELEGRAF (SFJ012190002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, treskrog
steam ship, general cargo, wood hull.

Off.no:

5601557

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1900/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør.

Eier (owner):

Aktieselskabet Dampskibet Telegraf, Sandefjord.

Disponent (manager):

P. A. Grøn, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.110 tdw, 737 brt, 452 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 173,5’-B: 32,1’-D: 15,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMQW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 13,0”–21,0”–33,0”, slag/stroke: 27,0”. 79 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 12,3’ x 9,8’ og 2 fyrganger.  Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1900 Bygget som TELEGRAF by Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør for Aktieselskabet Dampskibet Telegraf (P. A. Grøn), Sandefjord. Sjøsatt i juli, ferdigstilt i september.
1903
Utleid til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord for NOK 4.000 pr. måned med et tillegg på NOK 500 hvis fangsten ble over 1.500 fat hvalolje. Ved Framnæs mekaniske Værksted, Sandefjord ble skipet innredet som et primitivt kokeri. Fangstbestyrer for ekspedisjonen var Alex Lange.
Ankom 14/05 til Hammerfest og fangsten begynte med ØRNEN som hvalfanger. Det var svært mye is i 1903 som skapte store problemer for fangsten. Den dårlige kokekapasiteten skipet var en annen årsak til det relativt svake resultatet. Ekspedisjonen fanget 57 hval, hvorav 45 blåhval, noe som ga 1.960 fat. Av dette ble 1.718 fat kokt ut fra fangst ved Svalbard. Det ble etter avskrivninger et overskudd på NOK 20.000.
1915 Solgt i februar til A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Solgt 07/03 til Christensens D/S A/S (Chr. Christensen jr.), Sandefjord.
Videresolgt 31/07 til D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund.
1917 Støtte på et vrak og sank 26/11 ca. 1 nm syd-vest for Sunk fyrskip ved Black Deep, England mens hun var på reise fra Sunderland, England til Rouen, Frankrike med kull. Mannskapet ble tatt opp av DS J.B. PADDOW og landsatt i Southend, England.

 

 

History in English:

1900 Built as TELEGRAF by Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør for Aktieselskabet Dampskibet Telegraf (P. A. Grøn), Sandefjord. Launched in July, delivered in September.
1903 Leased to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord for NOK 4.000 per month with a bonus of NOK 500 if they produced more than 1.500 barrels whale oil. Converted to a primitive whale processing vessel at Framnæs mekaniske Værksted, Sandefjord. Manager for the season was Alex Lange.
Arrived 14/05 at Hammerfest and ØRNEN began whale catching. It was a lot of ice in 1903 which made problems for the catcher. The low processing capacity was another cause for the final results. The expedition catched 57 whales, including 45 blue whales, that gave 1.960 barrels of which 1.718 barrels were from catching at Svalbard. The profit was NOK 20.000.
1915 Sold in February to A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Sold 07/03 to Christensens D/S A/S (Chr. Christensen jr.), Sandefjord.
Re-sold 31/07 to D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund.
1917 Hit a wreck and sank 26/11 abt. 1 nm South West of Sunk Light Vessel at Black Deep, England whilst on a voyage from Sunderland, England to Rouen, France with coal. The crew were taken up by SS J.B. PADDOW and landed in Southend, England.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Den Moderne Hvalfangs Historie, Bind II.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 20/03-2020 (SN/PS)