SFJ01919010120001 BOS. Foto som fraktefartøy fra boka Båtar i Hareid 1877–2009 av Johan Ottesen.

 

1901 Skonnert BOS (SFJ019190101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, skonnert, treskrog
sail ship, schooner, wooden hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1874/08

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

L. Tellefsen, Y. Tangen, Tvedestrand.

Eier (owner):

A/S Peshwa, Sandefjord.

Disponent (manager):

N. T. Nielsen-Alonso, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

157 brt, 144 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 104,4’-B: 23,5’-D: 9,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MFNJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som skonnert.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsfører:
B. Nielsen 1889-92
A. E. Hurum 1892-
C.H. Hansen 1901
G. Andreassen 1903-
O. Lode -1909
A. B. Abrahamsen 1909-
Paul Lillenæs 1917
O. T. Nedrelid 1922

 

 

Historikk:

1874 Bygget som skonnert BOS av L. Tellefsen, Y. Tangen, Tvedestrand for C. A. Smith, Tvedestrand.
1889 Solgt til S. Larsen, Drammen.
1892 Solgt til Larsen & Kiær, Drammen.
1895 Solgt til Hans Kiær & Co., Drammen.
1899 Solgt til A/S Ishavet (H. C. Larsen), Drammen.
1901 Solgt for NOK 12.000 til A/S Peshwa (N. T. Nielsen-Alonso), Sandefjord.
1903 Solgt til Gustav Andreassen, Søgne, Kristiansand.
1907 Solgt til A/S Trafik (M. A. Sædberg), Stavanger.
1908 Solgt til A/S Peshwa (N.T. Nielsen-Alonso), Sandefjord.
Ombygget til dampskip:
1 stempel dampmaskin, compound, 2-sylinder, syl. diam.: 9,8”–19,7”, slag: 14,3”. 24 NHK. Bygget av Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrund.
1 dampkjele, med dim.: 8,2' x 7,1' og 1 fyrgang. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrund.
1909 I fangst på feltet ved Spitsbergen og kom hjem med 88 hval etter en tur på to måneder.
1914 Overført til N. T. Nielsen-Alonso, Sandefjord.
1915 Solgt til P/R (Erik Svendsen & Paul Lillenæs), Herøy. Brukt som saltefartøy i Kristiansund under storsildfiske og som bottlenose fanger ved Jan Mayen.
1917 Maskineriet tatt ut og montert i SÆLBARDEN. Skroget med seil og rigg solgt til Olaf Th. Nedrelid, Hjørungavåg, Hareide.
Ombygget til motorskip for fraktefart:
1 Atlas dieselmotor, 75 BHK, levert av A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sverige ble innsatt ved Sagvåg, Stord.
Ommålt: L: 112,6’-B: 23,5’-D: 9,7’. 162,05 brt, 115,8 nrt.
1924 Solgt for NOK 2.000 av akkordboet til Nedrelid til Enok Svendsen, Kjelsund, Aalesund. Rigga ned til lekter.
Brukt til fiskeoppkjøp og saltefartøy.
1930 (Ca) Solgt til Brødrene Aarsether, Ålesund. Ombygget til flytende trandamperi stasjonert i Lofoten. Skal ha vært i aktivitet til i 1950-åra.

 

 

History in English:

1874 Built as schooner BOS by L. Tellefsen, Y. Tangen, Tvedestrand for C.A. Smith, Tvedestrand.
1889 Sold to S. Larsen, Drammen.
1892 Sold to Larsen & Kiær, Drammen.
1895 Sold to Hans Kiær & Co., Drammen.
1899 Sold to A/S Ishavet (H.C. Larsen), Drammen.
1901 Sold for NOK 12.000 to A/S Peshwa (N.T. Nielsen-Alonso), Sandefjord.
1903 Sold to Gustav Andreassen, Søgne, Kristiansand.
1907 Sold to A/S Trafik (M.A. Sædberg), Stavanger.
1908 Sold to A/S Peshwa (N.T. Nielsen-Alonso), Sandefjord.
Converted to steam ship and bottlenose catcher.
Installed: 1 steam reciprocating, compound, 2-cylinder, cyl. diam.: 9,8”–19,7”, slag/stroke: 14,3”. 24 NHK. Built by Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrund.
1 steam boiler, with dim.: 8,2' x 7,1' and 1 furnace. Working pressure 160 psi. Built by Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrund.
1909 Catched whales around Spitsbergen and came home after 2 months with a catch of 88 whales.
1914 Transferred to N.T. Nielsen-Alonso, Sandefjord.
1915 Sold to P/R (Erik Svendsen & Paul Lillenæs), Herøy. Used to salt herring in Kristiansund and as a bottlenose catcher around Jan Mayen.
1917 Steam machinery removed and installed in SÆLBARDEN. The hull including sails and rig sold to Olaf Th. Nedrelid, Hjørungavåg, Hareide.
Converted to motor freighter: Installed: 1 Atlas diesel engine, 75 BHK. Built by A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sweden. The work carried out at Sagvåg, Stord.
Re-measured: L: 112,6’-B: 23,5’-D: 9,7’. 162,05 brt, 115,8 nrt.
1924 Sold for NOK 2.000 by Nedrelids estate to Enok Svendsen, Kjelsund, Aalesund. Converted to a barge. Used to buy and salt fish.
1930 (Ca) Sold to Brødrene Aarsether, Ålesund. Converted to a cod liver oil steaming vessel placed at Lofoten. Assumed to have been in use until 1950-ies.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloy’s Starke, Malmstein. Boken Seilskip i Sandar & Sandefjord, Bøkene Båtar i Hareid 1877 – 2009
& Ishavs-Skuter I av Johan Ottesen,Boken Av Hvalfangstens Historie av Sigurd Risting.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 12/03-2020 (SN)