JOHAN BRYDE (1858-1925)

 

        Johan Bryde var født i Tjølling. Skipsfører, stor seilskipsreder og bottlenosefanger, sønn av Johan Mauritz Bryde. Han begynte tidlig som sjømann og ble som 24 åring skipsfører på fullriggeren KOMMANDØR SVEND FOYN.
        Var reder for fullriggeren LANCING fra 1893 til 1896 sammen med mange andre.
        Startet 29/05-1889 A/S Oceana, sammen med sin svigerfar Christen Christensen fra. Formålet var å drive sel-, hval- og bottlenose fangst, kokning, raffinering og salg av oljen. A/S Oceana ble senere verdens største selfangstselskap. Som svigersønn av Chr. Christensen, fikk han overta disponentansvaret av rederiet A/S Oceana, med en lang rekke kjente skuter som JASON, HERTA, ELIDA og FORTUNA.
I 1905 overførte han disponent ansvaret til Jean B. Linaae, Sandefjord etter eget ønske.
        Kjøpte i 1899 hvalfangerselskapet A/S Haapet sammen med sin svigerfar. A/S Haapet var Sandefjords eldste hvalfangstselskap, startet i 1881 av Ingvald M. Bryde og kaptein Gerhard Sørensen. A/S Haapet hadde en innleid bark ved navnet LAURA med Larvik som hjemmehavn. Denne ble benyttet til kokeri, sammen med en hvalbåt. Det er herav man antar at Chr. Christensens ide om pelagisk utvinning av hvalolje kom fra. I 1902 delte man opp selskapet, og Johan Bryde overtok hvalstasjonen i Båtsfjord, samt hvalbåten FALKEN. Johan Bryde begynte så hvalfangst ut fra Durban i Syd-Afrika sommeren 1908 med deler av A/S Haapets materiell og ble stor hvalfangstreder på kysten av Afrika. Fikk en hvalart oppkalt etter seg, Bryde-hvalen.
        Bryde startet med egen skipsreder- og agenturforretning i Sandefjord i 1891.
        Johan Bryde, som den eneste reder i verden, fikk en hvalart oppkalt etter seg, Brydehvalen (Balaenoptera edeni). En bardehval i finnhvalfamilien på rundt 26 tonn og lengde rundt 13 meter.
        Overtok hvalfangstselskapet A/S Haabet i Sandefjord fra 1899, sammen med Christen Christensen. Selskapet bestod av hvalbåten FALKEN og en hvalstasjon i Baadsfjord på kysten av Finnmark. Bestilte en ny hvalbåt ved Framnæs mek. Værksted i 1902 som fikk navnet ØRNEN. For øvrig den første hvalbåten bygget ved dette verkstedet. Senere samme år skilte de lag og Johan Bryde satt igjen med hvalbåten FALKEN og en hvalstasjon i Finnmark.
        I 1907 startet han Gimle Fabrikker i Sandefjord, og sammen med kaptein Oskar Johannessen stiftet han Norsk Skibsførerforening. Startet 28/12-1907 The South African Whaling Company i Durban, Syd-Afrika, sammen med sin venn og norsk konsul i Syd-Afrika, Jacob Egeland. Kontoradressen var Gimle pr. Sandefjord. Fangstfeltene var Saldanha Bay, Capecolony og Durban i Natal provinsen. Kapitalen ble hentet fra Norge for å bygge en fabrikk for foredling av hvalen. De hentet to hvalbåter i Sandefjord til bruk i Durban. Hvalfangsten ble startet i 1908. Resultatet ble 106 hval det første året. I 1909 ble selskapet slått sammen med Cape Whaling Co.
        150 hval ble fanget ut fra Durban i 1909. I dette året sluttet samarbeidet med Jacob Egeland, som startet sin eget selskap The Premier Whaling and Fishing Company sammen med sin fetter Abraham Larsen.
        Etablerte den første landbaserte fangststasjon i 1909 i
Donkergat ved Saldanha Bay, nær neset på halvøya som betegner innløpet til bukten. Under bygging av stasjonen brukte Bryde en ombygget selfanger, VEAL, som flytende kokeri. Den ble etterfulgt av MATHILDE, en nedrigget seilskute. Tre hvalbåter fra Sandefjord, FALKEN, NEPTUNE og CARMEN, fulgte snart etter og ble starten på den afrikanske hvalfanger flåten.
        Starter i 1911 enda et hvalfangerselskap. A/S Mozambique Whaling og startet fangst på Øst-Afrika ut ifra Inhambane, Mosambik. Hvalbåtene FALKEN og NEPTUNE ble satt i fangst for selskapet. Et selskap til ble også opprettet i 1911. Dette selskapet fikk navnet A/S Østkysten, stiftet 01/06-1911. Det fanget ut fra landstasjonen Linga Linga Point, Mosambik med kokeriet JOHAN BRYDE og tre hvalbåter, CROZET, HEARD og TRAVELLER. A/S Østkysten solgte i juli 1913 kokeriet JOHAN BRYDE for NOK 575.000. Hvalbåtene ble solgt eller utleid. Senere gikk selskapet inn som en del av A/S Mozambique Whaling, som ble avsluttet i 1914 grunnet dårlig økonomi i fangsten. Kokeriet var tidligere solgt til A/S Sydhavet (Peder Bogen). South African Whaling Co (Johan Bryde) la så ned all hvalfangst ut ifra Durban, og flyttet all aktivitet til Saldanha Bay.
        I 1916 ble landstasjonen utleid til The Southern Whaling & Sealing Co. Selskapet kom heller ikke i gang igjen etter den første verdenskrig.
Han skal ha hatt totalt 39 seilskuter i sitt eie.

 

Brydehval ved Donkergat.

 

Spermhval ved Durban

 

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen