SFJ03318910120001 KOMMANDØR SVEND FOYN. Bilde via Hvalfangstmuset.

 

1891 Flr KOMMANDØR SVEND FOYN (SFJ033189101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, treskrog
sail ship, full-rigged ship, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1874/10

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

William D. Lawrence’s Yard, Maitland, Nova Scotia, Canada.

Eier (owner):

I/S Union, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A2-2N

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.486 brt, 2.487 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 259,0’-B: 47,8’-D: 27,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMQP

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
J. M. Bryde 1883-
Johan Bryde
G. M. Bryde
A. Nielsen 1895-98

 

 

Historikk:

1874 Bygget som fullrigger WILLIAM D. LAWRENCE av William D. Lawrence’s Yard, Maitland, Nova Scotia, Canada for egen regning.
1883
Solgt for GBP 7.000 til
Interesseselskabet Union (J. M. Bryde), Sandefjord. Omdøpt til KOMMANDØR SVEND FOYN. På denne tiden Norge’s største seilskip av tre.
1888 Solgt til Interesseselskabet Union (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1891
Solgt til Interesseselskabet Union (Johan Bryde), Sandefjord.
1897
Mistet riggen i november under en orkan ved Goodwin Sands, England mens hun var på reise fra Dalbousie, New Brunswick, Canada til London, England med trelast. Tatt inn til Gravesend, England.
1898 Slept til London, England, losset og kondemnert. Vraket solgt for GBP 1.500 til et fransk selskap i Dakar, Senegal som skulle bruke henne som kull lekter i Dakar. Sank senere under slep til Madeira.

 

 

 

Litt historie om skuta tatt fra boka Seilskuter i Sandar & Sandefjord.
KOMMANDØR SVEND FOYN
var bygd av den kjente skipsbyggmester William D. Laurence og opprinnelig oppkalt etter ham. Skuten ble først satt inn i oljetraden mellom New York og Europa. Senere gikk den dels i kullfart, dels i oljefart og ga et meget godt utbytte. Den 12. august 1889 fant det sted et betydningsfullt møte ombord i KOMMANDØR SVEND FOYN. Johan Bryde lå i New York med skuten, og fikk der besøk av kapt. L. Johannessen på bark «Ariadne» av Tønsberg. Resultatet av samtalen var at den 20. august kom 14 skipsførere sammen i Brooklyn og stiftet Norsk Skibsførerforening. I november 1897 kom KOMMANDØR SVEND FOYN ut i en orkan. Den ble berget inn til Gravesend, men senere kondemnert. I privateie i Sandefjord finnes et fotografi av havaristen i havnen i Gravesend. Fokke- og stormast sees brukket, mesanmasten er borte. Vraket ble solgt til et fransk firma, og Norges største treseilskip endte sine dager som lekter i Senegal. Salgssummen i havarert stand i 1898 var ifølge Sandefjords Blad nr. 23 24/2 1898 1.500 £. Det hadde på siste reise en last på 4000 tons guano. Under omtale av oljefarten i Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 2, side 229, omtales KOMMANDØR SVEND FOYN, den er også avbildet etter skutemaleri, tekstet: Fullrigger KOMMANDØR SVEND FOYN av Sandefjord. Eier 1884 I. M. Bryde, 1889 Chr. Christensen, 1892 A/S Union ved Johan Bryde. Kondemnert London 1898. Siden kjøpt av et fransk firma til lektertjeneste på Senegal.» Den omtales slik: «I 1884 blev Norges største seilskib KOMMANDØR SVEND FOYN satt inn i petroleumstraden. Det var det største skværriggede treskib i Kanada, 2.422 tonn. Det blev bygget i 1874 i Maitland, Nova Scotia, av William D. Laurence og fikk navn efter ham. Da det gikk på vannet, var det det annet største treskib afloat, idet det største var det amerikanske skib THREE BROTHERS. Det var da ikke et hurtig skib, men Bryde seilte det senere fra New York til Lizard på 13 døgn, og fra Montevideo til New York på 36. Det blev i 1883 solgt til Sandefjord for £ 7000, skipper var Johan Bryde som var interessert for 1/16, senere 1/4. Dets to første reiser under norsk flagg var mellom Quebec og London i mai måned. Skibet lastet 1.100 stdr. og frakten var 65 sh. Skibet betalte da sin gjeld, £ 1.500 og utloddet 24 pct. Det første år førte det et mannskap på 32 mann, som senere blev redusert til 24 (40 i 1874).
Våren 1884 gjorde det igjen en tur
til Quebec, men som følge av fraktenes nedgang blev det satt inn i oljefarten på New York — Europa og inntok 20 000 betalbare fat til 2—2 sh/3 d. Det førte olje med jevnt hell og innbragte sin reder 20 a 25 pct. I 1888, da Sydamerika-boomen raste, gikk det med kull til Rio og tilbake fra New York med olje og utloddet i 1888 50 pct., i 1889 65 pct.»

 

 

History in English:

1874 Built as full-rigged ship WILLIAM D. LAWRENCE by William D. Lawrence’s Yard, Maitland, Nova Scotia, Canada for own account.
1883 Sold for GBP 7.000 to
Interesseselskabet Union (J. M. Bryde), Sandefjord. Renamed KOMMANDØR SVEND FOYN. At that time Noway’s largest wooden sail ship.
1888 Sold to Interesseselskabet Union (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1891
Sold to Interesseselskabet Union (Johan Bryde), Sandefjord.
1897
Lost the rig in november in a hurricane at Goodwin Sands, England whilst on a voyage from Dalbousie, New Brunswick, Canada to London, England with wood. Taken in to Gravsend, England.
1898 Towed to London, discharged and condemned. The wreck sold for GBP 1.500 to a French Company at Dakar, Senegal to be used as a coal barge at Dakar. Sank later under tow to Madeira.

 

 

           

Kilde:  Lloyd’s, Malmstein, boka Seilskip i Sandar og Sandefjord.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/05-2020 (SN)