SFJ03318930120001 LANCING. Bilde via clydeships.co.

 

1893 Fullrigger LANCING (SFJ033189301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full-rigged ship, iron hull.

Off.no:

1095507

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1865/11

Bnr (Sno).:

118

Bygger (yard):

Robert Steele & Co., Cartsburn yard, Greenock, Scotland.

Eier (owner):

Johan Bryde og partnere, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord

Klasse (Class).:

Lloyds +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.678 brt, 2.600 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 356,0’-B: 43,8’-D: 27,3’

Lasthåndtering
(cargo hand
ling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

KDFT

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, 4-mastet, fullrigget.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
J. Persson 1889-
A. Raastad 1893-96
Hatfield 1896-99
F.W. Chapman 1899-
S. B. Johnsen 1901-03
N. B. Melsom 15/05-1903-03/10-1914.
O. Olafsen 03/10-1914-16/07-1918.
M. Mathiassen 16/09-1918-15/01-1919.
P. Th. Pedersen 15/01-1919-30/08-1919.
A. Larsen 30/08-1922-16/11-1923.
P. Hansen 24/04-1924-06/12-1924.

 

 

Historikk:

1865 Bygget som 3-mastet bark/DS PÉREIRE av Robert Napier & Sons, Govan East, Glasgow, Scotland for Campagnie Générale Transatlantique (Emile & Isaac Péreire), Le Havre, Frankrike. Sjøsatt 04/11. Brukt som post/passasjer-skip, først rundt Middelhavet, deretter transatlantisk og senere på Sentralamerika og Karibien.
Plass til 350 passasjerer på 3 klasser.
Utstyrt med en to sylinder middeltrykks dampmaskin på 1.250 AHK og propell av jern.
Tonnasje: 3.150 brt, 1.755 nrt. Dimensjoner: L: 345’0"-B: 43’5"-D: 29’0".
1873 Dampmaskinen ble bygget om til to-trinns ekspansjon ved å henge på en lavtrykks sylinder. Fikk montert en ekstra skorstein.
1881 Tok fyr på havnen i La Goulette, Tunisia. Senket med en torpedo for å slukke brannen. Hevet og reparert.
1887 Strandet på kysten ved St. Nazaire, Frankrike og ble påført store skrogskader. Solgt til A. E. Kinnear & Co., London, England som berget skipet.
1888 Restaurert og bygget om til firemastet fullrigger ved Blyth Dry Dock Co., Blyth, England for A. E. Kinnear & Co., London. Omdøpt til LANCING. Ny tonnasje: 2.678 brt, 2.600 nrt. Nye mål: L: 356'0"–B: 43'8"–D: 27'3".
1889 Seilte 24/02 fra Plymouth, England med 18.000 tønner sement og ankom 21/06 Melbourne, VIC, Australia.
1890 Seilte fra New York, NY, USA til Melbourne. Hadde en fart på 18 knop i 72 timer.
1893 Solgt til Johan Bryde og partnere, Sandefjord.
1896 Solgt til Frank Ross & Co., London.
1901 Solgt 19/07 for GBP 6.300 til A/S Lancing (J. Johanson & Co., Lysaker), Kristiania.
Seilte 15/4 fra Newcastle, NSW, Australia med ankomst 13/06 til San Francisco, CA, USA.
1908 Seilte 01/03 fra Langesund med tømmer og ankom 15/05 til Melbourne.
1916 Seilte distansen Ambrose Lighthouse, New York til Muckle Flugga, Shetland på 12 døgn og 21 timer.
1918 Seilte fra Santos, Brasil til Melbourne på 47 ½ døgn.
1920 Melsom & Melsom, Nanset ble 27/03 manager for A/S Lancing. Seilte fra Glasgow, Scotland til Montevideo, Uruguay.
1921 Seilte fra Glasgow, Scotland til Santos, Brasil.
Seilte fra Ardrossan, Scotland 12/07 med ankomst 11/08 til Cap Chat, QUE, Canada. Forlot Cap Chat 27/08 og ankom Ardrossan 12/09. Lagt opp.
1922 Ute av opplag i juni.
1923 I opplag fra 16/11.
1924 Ut av opplag 24/03. Ankom 06/12 til Ardrossan. Solgt for GBP 6.250 til italienske hoggere.
Seilte 24/12 med italiensk mannskap fra Ardrossan til Genova, Italia.
1925 Hogget av Frassinetti, Genova.

 

 

History in English:

1865 Build as 3-mastet barque/SS PÉREIRE by Robert Napier & Sons, Govan East, Glasgow, Scotland for Campagnie Générale Transatlantique (Emile & Isaac Péreire), Le Havre, France. Launched 04/11. Used as mail/passenger ship, first around the Mediterranean Sea, then transatlantic to USA and later to Central America and the Caribbean. 350 passengers in 3 classes.
Outfitted with a 2 cylinder medium pressure steam engine on 1.250 SHP and a propeller made of iron.
Tonnage: 3.150 grt, 1.755 nrt. Dimensions: L: 345’0"-B: 43’5"-D: 29’0".
1873
The steam engine converted to a compound expansion engine by extending the engine with a low-pressure cylinder. Fitted with one extra funnel.
1881 Caught fire in the harbour of La Goulette, Tunisia. Sunk by a torpedo to extinguish the fire. Raised and repaired.
1887 Stranded off St. Nazaire, France and sustained heavy hull damages. Sold to A. E. Kinnear & Co., London, England who salvaged the ship.
1888 Re-built as a four-masted fullrigged ship by Blyth Dry Dock Co., Blyth, England for A. E. Kinnear & Co., London. Renamed LANCING. Remeasured: 2.678 grt, 2.600 nrt.
L: 356'0"–B: 43'8"–D: 27'3".
1889 Sailed 24/02 from Plymouth, England with 18.000 casks of cement and arrived 21/06 at Melbourne, VIC, Australia.
1890 Sailed from New York, NY, USA to Melbourne. Averaged 18 knots for 72 hours.
1893 Sold to Johan Bryde and partners, Sandefjord.
1896 Sold to Frank Ross & Co., London.
1901 Sailed 15/04 from Newcastle, NSW, Australia and arrived 13/06 at San Francisco, CA, USA.
1901 Sold 19/07 for GBP 6.300 to A/S Lancing (J. Johanson & Co., Lysaker), Christiania.
1908 Sailed 01/03 from Langesund with a cargo of timber and arrived 15/05 at Melbourne.
1916 Sailed 01/02 from Ambrose Lighthouse, New York to Muckle Flugga, Shetland in 12 days and 21 hours.
1918 Sailed from Santos, Brazil to Melbourne in 47½ days.
1920
Melsom & Melsom, Larvik became 27/03 managers of A/S Lancing.
Sailed from Glasgow, Scotland for Montevideo, Uruguay
.
1921
Sailed 12/07 from Ardrossan, Scotland and arrived 11/08 at Cap Chat, QUE, Canada. Left Cap Chat 27/08 and arrived 12/09 at Ardrossan. Laid up.
1922 Out of layup in June.
1923 Laid up from 16/11.
1924 Out of layup 24/03. Arrived 06/12 at Ardrossan. Sold for GBP 6.250 til Italy breakers.
Sailed 24/10 with Italian crew from Ardrossan to Genova, Italy.
1925 Broken up by Frassinetti, Genova.

 

 

           

Kilde:DnV, Lloyd’s, Malmstein reg., clydeships.co, norske jern & stålskip, Boka Firemastet Fullrigger
Lancing av Chr. Steenstrup, boka Norske skip av Jon Winge

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Ragnar Iversen.

Sist oppdatert:08/05-2018 (SN/RI)

SFJ03318930120002 LANCING. Bilde via Steinar Norheim.

SFJ03318930120003 LANCING. Bilde via Steinar Norheim.

SFJ03318930120004 LANCING. Bilde via Ragnar Iversen.

SFJ03318930120005 LANCING. Bilde via Ragnar Iversen.