SFJ03318980220001 FORTUNA. Bilde fra Hvalfangstmuseet.

 

1898 Barkentin FORTUNA (2) (SFJ033189802)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, barkentin med damp hjelpemotor, treskrog
sail ship, barquentine with steam aux. engine, wooden hull.

Off. nr.:

5118462

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1885

Bnr (Sno).:

15

Bygger (yard):

Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord.

Eier (owner):

Aktieselskabet Oceana, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

164 brt, 83 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 100,5’-B: 22,0’-D: 11,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HNLF /LDWO

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 3 mastet barkentin med damp hjelpemotor.
1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 12,5’’–22,7’’, slag/stroke: 15,0’’. 23 NHK. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 8,1’ x 8,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Carl Anton Larsen 1885-89
Joh. Christiansen 1900-
A. B. Abrahamsen -1909
C. J. Evensen 1909-12
A. Johannesen 1912-14
O. Axelsen 1914-18
N. Hansen 1918-20
K. O. Gjersöe 1920-
Edw. Olsen 1923-
Charles Robertsen
Paul
Stark

 

 

Historikk:

1885 Bygget som DS/barkentin FORTUNA av Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord. Utrustet for bottlenose fangst.
1889 Dette året gjorde
Carl Anton Larsen to turer. Han kom hjem første gang 14/06 med 1.050 tønner spekk fra 108 bottlenoser.
Andre gangen kom han hjem 06/08 med ca. 330 tønner spekk fra 33 bottlenoser.
Solgt til
Aktieselskabet Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Solgt for NOK 23.000 til H. Fagelund-Gjersøe, Tønsberg.
1914 Solgt til A/S Fortuna (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg.
1919 Solgt til A/S Husø Fangstselskab (E. Wang), Tønsberg.
1920 Solgt til Dampskipsselskabet A/S Odland (J. A. Jespersen), Tønsberg.
1921 Overført til Dampskipsselskabet A/S Odland i likvidasjon (N. Bugge), Tønsberg.
1922 Overført til Oddens Skibsbyggeri & mek. Verksted A/S, Grimstad.
1923 Solgt til Edw. Olsen, Arendal.
1924 Solgt til A/S Fortuna (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg (V-10-T).
Skadet i Vestisen 09/08 under klappmyssfangst. Kondemnert. Reparert.
1926 Satt i fart på nytt som FORTUNA for A/S Flid (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg.
1927 Solgt til Winge & Horntvedt, Sandefjord (V-10-T).
1928 Solgt til Gustav Winge m. fl., Jåberg, Sandefjord.
1932 Solgt til A/S Riber & Co., Tromsø (T-92-T).
1938 Ombygget til motorskip. Installert: 1 Wichmann råoljemotor, 2–takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 380 x 400 mm. 300 BHK. Bygget av Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. Nye mål:
L: 102,1’-B: 22,0’-D: 11,9’. Ny tonnasje: 180 brt, 75 nrt.
1950
FORTUNA ble helt fornyet ved Gravdal Skipsbyggeri, Sunde.
1959 Ombygget og ny motor installert: 1 Wichmann dieselmotor 5ACA, 2–takt/enkltv., 5-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 500 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Nye mål:
L: 107,2’-B: 22,0’-D: 12,4’. Ny tonnasje: 187 brt, 60 nrt.
1975 En større reparasjon ble utført ved Tromsø Skipsverft, Tromsø. Blant annet ble 37 spant fornyet.
1976 Skrudd ned av isen 13/04 i Vesterisen under selfangst. Mannskapet kom seg ut på isen med redningsflåtene. Etter 31 timer ble de reddet av M/S KVITUNGEN av Ålesund.

 

 

 

Litt historie om skuta fra boka Ishavsskutenes historie bind I av Odd Magnus Heide Hansen.
        Flaggskipet til Rieber & Co i Tromsø på 1950 og 60-tallet var M/S FORTUNA. Skuta var så fin at den ofte ble omtalt som «Brura». Fartøyet ble bygd i Sandefjord i 1885 og var på 172 br. reg. tonn. Båten var i tre og utstyrt for seilføring og med en dampmaskin på 115 hk.
        Den første tiden var skuta uthyret fra Tønsberg som fangstskute i Ishavet. Det ble jaktet på hval, sel, hvalross og isbjørn.
        Langaune fra Sørreisa fikk MS FORTUNA nordover. Deretter overtok Th. Grødahl MS FORTUNA.
1 1932 ble MS FORTUNA kjøpt av Rieber & Co. Den hadde seks sesonger på Ishavet med dampmaskin, før rederiet i 1938 skiftet den gamle motoren ut med en 300 hk Wichmann. Den igjen ble utskiftet i 1958-59 med en 500 hk Wichmann. MS FORTUNA ble helt fornyet ved Gravdal Skipsbyggeri, Sunde, i 1950.
        MS FORTUNA var på denne tiden alt en tilårskommen skute. Det hadde vel vært nasjonaløkonomisk riktig å kondemnere båten, men skattereglene forhindret kondemnering. A strekke kjølen til et nytt skip i stedet for å lappe på det gamle ville ha vært det mest økonomiske. MS FORTUNA var ei skute som fikk slik behandling. Det var stort sett bare kjølen og navnet igjen av det gamle. Bruttotonnasjen var nå blitt på 187 registertonn. Tolvmannslugaren foran var holdt i lyse, vennlige farger. Forrest var det et lite vaskerom. Akterut var det fire lugarer med mahogni innredning, forheng foran køyene og skinn på setene. Dessuten var det skipperlugar, rommelig bysse, stor, flott messe og helt akterut vaskerom, bad og klosett.
Av tekniske detaljer kan nevnes to telefonisendere, peileapparat og ekkolodd. Som alle de andre ny-skutene hadde den fått krysserhekk og buet isbryter baug.
        Senere i 1975 viste det seg ved inspeksjon at 17 spant i forskipet samt midtre del av stevnen var brukket. Dilemmaet var at skuta hadde oppnådd en anselig alder, og det ble spekulert om lønnsomheten av en ombygging og fornying. Beslutningen om reparasjon ble tatt og kostnadsrammen ble satt til 750 000, med risiko for ytterligere påkostninger. En fasinerende del av repara­sjonen var skiftingen av det forannevnte midtparti av fartøyets stevn. Dette var kløyvd under de påkjenninger skuta var påført ved bruk under fangst i isen. «Stokken» er ca. fem meter lang, den er krum. Dimensjonen ca. 1 x 0.5 meter i tverrsnitt. Med disse tømmermessige tilpasninger måtte emnet være helt og naturlig krummet pluss at det måtte være lytefritt fra naturens side. Emnet, i verste fall stevnens alle tre deler, ble funnet i Böhmen i Syd-Tyskland og besluttet importert. Det alene var en utgift på 24 000 kroner.
        Arbeidet ble satt i gang, og det viste seg at reparasjonen ble mer omfattende. Hele 37 spant måtte skiftes, og med dette ble også en god del av fasthuden skiftet. Merarbeidet kostet 125 000 kroner. Tromsø Skipsverft hadde påtatt seg og garantert at arbeidet skulle starte i november 1975 og ferdiggjøres til mars 1976. Dermed skulle MS FORTUNA være klar for fangstsesongen. Verftet var på dette tidspunkt ikke kjent med at antall skadde spant var økt fra 17 til 37, med tilhørende riving av ishud. Tromsøverftet klarte oppgaven. For den vellykkede operasjonen var mange kry i Tromsø by på verftets vegne, for dette var tiden da de fleste avskrev treet og øksa til fordel for stålet og gassflammen.
        Mellom sesongene på Ishavet ble MS FORTUNA brukt en god del til safariturer i polare områder. Det var stort sett rike amerikanere som utrustet slike turer. Dette var hovedsaklig i 1960-årene med Charles Robertsen og Paul Stark som skippere. Det ble også deltakelse i storsildfisket på Vestlandet som et alternativ mellom fangstsesongene. Skutene ble også brukt til transport av ishavsprodukter sørover samt persontransport mellom de nordnorske byene med fotballag og fotballinteresserte folk. Det var turer man husker tilbake på med glede og takknemlighet.
        MS FORTUNA forliste i Vestisen 13. april 1976. Skuta ble skrudd ned. Mannskapet kom seg på isen med sine redningsflåter, som er utstyrt med telt. Det ga ly for kulingen de første timene. Der var de i 31 timer før de ble reddet. MS KVITUNGEN av Ålesund kom til og tok mannskapet om bord. Senere ble mannskapet overført til MS POLARSIRKEL og ført tibake til Tromsø. MS FORTUNA lå inne­frosset i 21 døgn. MS IS-OLA, MS POLARFANGST, MS SELIS og MS HARMONI (hjelpeskip) pluss en del andre skuter lå mer eller mindre fastfrosset i samme tidsrom. Mens mannskapet var på isen, kom et amerikansk fly og slapp ned forsyninger som mat og gassbrennere. Derfor hadde de det etter forholdene meget bra så lenge de oppholdt seg på isen.

 

 

History in English:

1885 Built as SS/barquentine FORTUNA by Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Christen Christensen, Framnæs, Sandefjord. Equipped for bottlenose catching.
1889 This year had
Carl Anton Larsen voyages. He came home first time 14/06 with 1.050 drums of blubber from 108 bottlenoses.
He came home second time 06/08 with about 330 drums of blubber from 33 bottlenoses
Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Sold to Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Sold to Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Sold to Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Sold for NOK 23.000 to H. Fagelund-Gjersøe, Tønsberg.
1914 Sold to A/S Fortuna (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg.
1919 Sold to A/S Husø Fangstselskab (E. Wang), Tønsberg.
1920 Sold to Dampskipsselskabet A/S Odland (J. A. Jespersen), Tønsberg.
1921 Transferred to Dampskipsselskabet A/S Odland in liquidation (N. Bugge), Tønsberg.
1922 Transferred to Oddens Skibsbyggeri & mek. Verksted A/S, Grimstad.
1923 Sold to Edw. Olsen, Arendal.
1924 Sold to A/S Fortuna (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg (V-10-T).
1924 Damaged in Vestisen 09/08 during hooded seal catching. Condemned. Repaired.
1926 Put in service again as FORTUNA for A/S Flid (H. Fagelund-Gjersøe), Tønsberg.
1927 Sold to Winge & Horntvedt, Sandefjord (V-10-T).
1928 Sold to Gustav Winge et. al., Jåberg, Sandefjord.
1932 Sold to A/S Riber & Co., Tromsø (T-92-T).
1938 Converted to a motor ship. Installed: 1 Wichmann crude oil engine, 2–stroke/single acting, 4-cylinder, cyl. dim.: 380 x 400 mm.. 300 BHP. Built by Haldorsen & Søn, Rubbestadneset. New measurements:
102,1’, B: 22,0’, D: 11,9’. New tonnage: 180 grt, 75 nrt.
1950
FORTUNA was rebuilt by Gravdal Skipsbyggeri, Sunde.
1959 Rebuilt & new engine. Installed: 1 Wichmann diesel engine 5ACA, 2–stroke/single acting, 5-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 500 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. New measurements:
107,2’-B: 22,0’-D: 12,4’. New tonnage: 187 grt, 60 nrt.
1975 A large repair was carried out by Tromsø Skipsverft, Tromsø. Between others was 37 frames renewed.
1976 Screwed down by ice 13/04 in the Vesterisen whilst catching seals. The crew entred the ice with the rafts. After 31 hours they were rescued by MV KVITUNGEN of Ålesund.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein, bøkene Seilskip i Sandar og Sandefjord, Norsk Sjøfartsmuseum Skrift NR 37,
Rødsverven i Sandefjord og Kommandør Chr. Christensen, Ishavsskutenes historie bind I av Odd Magnus
Heide Hansen, 70 år Lars Christensen og hans samtid.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/04-2020 (SN)

SFJ03318980220002 FORTUNA. Bilde fra boka 70 år Lars Christensen og hans samtid.

SFJ03318980220002 FORTUNA. Bilde fra Steinar Norheim.