SFJ03318980320001 CITO. Bilde fra boka Larviks Sjømannsforenibg 1849-1949.

 

1898 Barkentin CITO (SFJ033189803)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, barkentin med damp hjelpemotor, treskrog
sail ship, barquentine with steam aux. engine, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1873

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Paul Otøen, Ottøy i Ryfylke.

Eier (owner):

Aktieselskabet Oceana, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

182 brt, 110 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 101,4’-B: 24,2’-D: 11,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JHSB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 3 mastet barkentin med damp hjelpemotor.
1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 10,6’’–18,1’’, slag/stroke: 14,0’’. 15 NHK. Bygget i 1885 av Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 6,7’ x 6,1’ og 1 fyrgang. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1885 av Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Th. Thorsen 1873-81
F. R. Kristiansen 1883
C. Evensen 1887-
E. O. Kvilhaug
A. Andersen 1887-99
Fr. Christiansen 1899-1900
A. Andersen 1900-
Fr. Christiansen 1905-1909
Oluf Henriksen 1909-12
K. Marthinsen 1912-
O. Jørgensen 1916-
L. Bakken 1916-20
O. Jørgensen 1920-20

 

 

Historikk:

1873 Bygget som barkentin CITO av Paul Otøen, Ottøy i Ryfylke for Ths. Tostensen m. fl., Stavanger.
1885 Solgt til Knutzen & Herlofson m. fl., Larvik. Installert dampmaskin og kjele fra Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad. Ny bysse ble kjøpt for NOK 27,75 og den gamle solgt for NOK 25. Satt inn i bottlenosefangsten fra mars. Kom inn i juli fullastet med 96 bottlenoser. Disse utbragte 95 tonn olje som ble solgt for ca GBP 33 per tonn.
1886 Kom inn i juli med 58 bottlenoser og en del sel.
Knutzen & Herlofsen gikk konkurs. Solgt til
A/S Polarstjernen (Peter Herlofson), Larvik.
1887 Solgt til
Aktieselskabet Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1915 Solgt til A. Hansen Baasnæs, Kopervik.
Forlatt synkeferdig 09/12 i Nordsjøen mens hun var på reise fra Lillesand til England med gruvetømmer. 1 mann omkom. Berget til land og reparert.
1916 Solgt til Fiske- & Fangstselskabet Fønix A/S (Knoph & Østrem A/S), Kopervik.
1917 Solgt til Norrig Sardinfabrik, Stavanger.
1918 Solgt til L. Bakken, Kopervik.
1920 Sprang lekk 12/04 på reise Methil, Scotland til Boulogne, Frankrike med kullstøv. Slept inn til Scarborough, England og kondemnert.

 

 

History in English:

1873 Built as barquentine CITO by Paul Otøen, Ottøy i Ryfylke for Ths. Tostensen et. al., Stavanger.
1885 Sold to Knutzen & Herlofson et. al., Larvik. Installed steam engine & boiler from Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad. New galley was purchased for NOK 27,75 and the old sold for NOK 25. In bottlenose catching from March. Came in in July fully loaded with 96 bottlenoses that gave 95 tons of oil which was sold for about GBP 33 per tons.
1886 Came in in July with 58 bottlenoses and some seals.
Knutzen & Herlofsen went bankrupt. Sold to A/S Polarstjernen (Peter Herlofson), Larvik.
1887 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Sold to
Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Sold to Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Sold to Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1915 Sold to A. Hansen Baasnæs, Kopervik.
Abandoned in sinking condition 09/12 in the North Sea whilst on a voyage from Lillesand to England with props. 1 man lost. Salvaged and repaired.
1916 Sold to Fiske- & Fangstselskabet Fønix A/S (Knoph & Østrem A/S), Kopervik.
1917 Sold to Norrig Sardinfabrik, Stavanger.
1918 Sold to L. Bakken, Kopervik.
1920 Sprang a leak 12/04 whilst on a voyage from Methil, Scotland to Boulogne, France with coal dust. Towed to Scarborough, England and condemned.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein, boka Seilskip i Sandar og Sandefjord, boka Larviks Sjømannsforening 1849-1949,
boka Slekten Herlofson gjennom 400 år, forlis 1920.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 30/04-2020 (SN)