SFJ03318980520001 FRANKLIN. Bilde fra boka DAMP.

 

1898 Barkentin FRANKLIN (SFJ033189805)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, barkentin med damp hjelpemotor, treskrog
sail ship, barquentine with steam aux. engine, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1872

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Arendal.

Eier (owner):

Aktieselskabet Oceana, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

145 brt, 91 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 99,9’-B: 22,4’-D: 10,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HWFB / LDXE

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 3 mastet barkentin med damp hjelpemotor.
1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 10,3’’–18,5’’, slag/stroke: 10,3’’. 12 NHK. Bygget i 1885 av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 6,5’ x 5,5’ og 1 fyrgang. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1885 av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
Søren Andersen
John A. Stousland
N. Olsen 1900-
O, Henriksen 1908
Lars Jensen 1910
M. NIELSEN 1913
Einar H. Lervik 1913-15
Josef R. Normann 1915-

 

 

Historikk:

1872 Bygget som barkentin BRUXELLES i Arendal for I. Kallevig & Søn, Arendal.
1883 Solgt til L. Sørensen m. fl., Arendal.
1884 Solgt til Knutzen & Herlofson m. fl., Larvik. Omdøpt til FRANKLIN.
1885 Installert dampmaskin og kjele fra Akers Mek. Værksted, Kristiania. Satt inn i bottlenose fangsten fra mars. Kom inn i juli lastet med 49 ordentlige bottlenoser og en liten en samt 7 klappmys.
1886 Kom inni juli med 66 bottlenoser.
Knutzen & Herlofson konkurs. Solgt til A/S Polarstjernen (Peter Herlofson), Larvik.
1887 Solgt til
Aktieselskabet Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Solgt for NOK 14.000 til Einar H. Lervik m, fl., Kristiansund.
1914 Solgt til A/S Valsøysfjord Frakteselskab (Einar H. Lervik), Kristiansund.
1915 Solgt til
Josef R. Normann, Røsvik i Salten, Bodø.
1937 Solgt til Tord Normann m. fl.,
Røsvik i Salten, Bodø.
1938 Solgt til A/S Dampskipet Franklin (Tord Normann,
Røsvik i Salten), Bodø.
1944 Ombygget til motorskip. Installert: 1 Union råoljemotor, 2–takt/enkltv., 2-sylinder, syl. dim.: 330 x 350 mm.. 160 BHK. Bygget i 1940 av A/S De Forenede Motorfabrikker; Bergen.
1947 Solgt til Knut Lunde, Ølen, Bergen.
1950 Ikke lenger i DnV registeret.

 

 

 

Litt sykdomshistorie tatt fra boka Seilskip i Sandar og Sandefjord.
FRANKLIN var årsak til den såkalte Franklinaffære som ble reist av en Kristiania-avis og vakte stor oppsikt. Den ble den direkte foranledning til den store Sjømannskomite av 31/10 1891. I Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 3, side 127 omtales hele saken og komitekonklusjonen. Her skal bare refereres det som angår skipet. «Selfangeren FRANKLIN av Sandefjord kom sist i juni 1889 tilbake til hjembyen etter 3 1/2 mnd.s tokt til fangstfeltet i Ishavet. Av 20 mann i ruffen var da de 8 syke, 4 ble det etter hjemkomsten, og 2 av dem døde straks etter. Sykdommen viste seg å være tyfoidfeber. En av de større aviser tok saken opp, og det ble så svære avisskriverier at justisdepartementet grep inn og påbød rettslig undersøkelse av forholdene. Sunnhetskommisjonens undersøkelse viste følgende: Ruffen var foran under dekk bare atskilt fra baugen ved en saltbinge; den var 6,32 m lang, 3,66 m bred og 1,92 m høy. Det ga 2,22 m3 rominnhold og 1,16 m2  gulvplass til hver av de 20 mann. (Sjødyktighetsloven av 1903 fastsatte henholdsvis 3,4 m3 og 1,6 m2.) Langs begge sider var det 8 dobbelte overkøyer og 10 enkelte underkøyer. Mellom overkøyene ble det midt i rommet bare en åpning på 0,44 m3. Det var ikke noe eget rom til kabyssen; denne sto midt på gulvet i ruffen, og her ble all maten kokt. Over byssa var en luke til avløp for dampen, men i storm måtte luken skalkes. Under ruffen var en kullbinge, og i dekket over var 7 patentglass, men de hadde vært tildekket under hele reisen; derfor måtte lampen være tent både dag og natt. Lugaren var adskilt fra lasterommet bare ved en tynn bordvegg. Det hersket en stram lukt som tildels skrev seg fra ruffens gulv og vegger. Sunnhetskommisjonen fant i det hele forholdene dårlige med utilstrekkelig plass, ventilasjon og luft. På kostens bestanddeler hadde ingen noe å si, men tilberedningen hadde vært dårlig, da han som var forhyrt som stuert, stakk av før avreisen da han fikk se hvor dårlig kokegreiene var, og en av matrosene hadde måttet være kokk. (Stuerten ble satt under tiltale for sitt brudd på kontrakten.) Sykerom var det ikke ombord, men «sykekost». Denne besto av 6 — 8 flasker bringebærsaft og et par kasser kondensert melk. Det ble opplyst at slik som på FRANKLIN var forholdene stort sett på alle bottlenose- og selfangere.
Det som forbauser oss, er at det fra mannskapene ikke var fremsatt noen klage over forholdene i ruffen.»
Hvis diagnosen tyfoidfeber er riktig, og skipet ikke under fangsten har tatt inn visse slag proviant som melk eller vann, kan man idag si at der meget sikkert blant
mannskapet, fortrinnsvis en som har hatt med matstellet å gjøre, har vært en basillebærer med tidligere gjennomgått tyfoidfeber. Selvsagt har de manglende hygieniske forhold vært sterkt medvirkende til spredningen, men de har ikke vært en direkte årsak. FRANKLIN omtales som selfanger.

 

 

History in English:

1872 Built as barquentine BRUXELLES in Arendal for I Kallevig & Søn, Arendal.
1883 Sold to L. Sørensen et. al., Arendal.
1884 Sold to Knutzen & Herlofson et. al., Larvik, renamed FRANKLIN.
1885 Installed steam engine & boiler from Akers Mek. Værksted, Kristiania. In bottlenose catching from March. Came in in July fully loaded with 49 really large bottlenoses and one small one together with 7 hooded seal.
1886 Came in in July fully loaded with 66 bottlenoses.
Knutzen & Herlofson bankrupt. Sold to A/S Polarstjernen (Peter Herlofson), Larvik.
1887 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1898 Sold to
Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Sold to Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Sold to Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Sold for NOK 14.000 to Einar H. Lervik et, al., Kristiansund.
1914 Sold to A/S Valsøysfjord Frakteselskab (Einar H. Lervik), Kristiansund.
1915 Sold to
Josef R. Normann, Røsvik i Salten, Bodø.
1937 Sold to Tord Normann et. al.,
Røsvik i Salten, Bodø.
1938 Sold to A/S Dampskipet Franklin (Tord Normann,
Røsvik i Salten), Bodø.
1944 Converted to a motor ship. Installed: 1 Union crude oil engine, 2–stroke/single acting, 2-cylinder, cyl. dim.: 330 x 350 mm.. 160 BHP. Built in 1940 by A/S De Forenede Motorfabrikker; Bergen.
1947 Sold to Knut Lunde, Ølen, Bergen.
1950 No longer in DnV register.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein, boka Seilskip i Sandar og Sandefjord, boka Larviks Sjømannsforenibg 1849-1949.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/04-2020 (SN)