Skonnert ill.

 

1900 Skonnert GUNGNER (SFJ033190002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, skonnert, treskrog
sail ship, schooner, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

17

Bygger (yard):

Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord.

Eier (owner):

Aktieselskabet Gungner, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

62 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 80,0’-B: 22,0’-D: 9,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som skonnert.

 

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
A. Nielsen 1883-

 

 

Historikk:

1883 Bygget som skonnert GUNGNER av Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Svend Foyn (Alf Monsen), Tønsberg. Sjøsatt 02/07. Skuta var bygget for torskefiske på de nordlige Fiskebankene. Skuta var bygget etter amerikansk mønster med en dypgående kjøl i forhold til fartøets drektighet. Hun hadde en meget høy rigg.
1885 Drev i land i snøstorm 22/02 ved Røvær. 5 mann omkom, 7 ble berget. Skuta ble senere berget, reparert og satt i drift igjen.
1892 Solgt til Aktieselskabet Gungner (Peder Bogen), Sandefjord.
1900 Solgt til Aktieselskabet Gungner (Johan Bryde), Sandefjord.
1904 Solgt til Aktieselskabet Gungner (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1905 Solgt til P. M. Sørensen, Husum, Kalsø, Færøyene. Omdøpt til MARIANA. Hadde nå tonnasje 102 brt, 102 nrt i Dansk Skibsregister. Skipet hadde nå også en hjelpemotor på 76 HK.
1913 Forsvant med hele mannskapet etter hun seilte 24/11 fra Lerwick, Shetland til Færøyene med kull.

 

 

 

Litt fra den stabelavløpingen etc. tatt fra boka Seilskuter i Sandar & Sandefjord.
Sandefjords Tidende nr. 52 4/7 1883 omtaler stabelavløpningen. «Et Fartøi af en her i Landet næsten ukjendt Konstruktion gik iforgaars paa Vandet fra Framnæsværftet hvor det er bygget for Regning af Svend Foyn m. fl. i Tønsberg og bestemt til Torskefiskeri paa de nordlige Fiskebanker. Fartøiet hvis bestyrende Reder er Alf Monsen i Tønsberg, bærer Navnet «Gangner» (avisen retter det senere til «Gungner»), og skal fuldt udrustet koste ca. 250.000 Kroner. Det er bygget efter en amerikansk Model, der er noget modifiseret af Svend Foyn, og maa nærmest sammenlignes med en amerikansk Klipper. Det har en Bredde af 22 Fod mod en Længde paa kun 80 samt en skarp og dybgaaende Kjøl. Dybden i selve Skibsrummet er kun 9 Fod. Der er lagt overveiende Vægt paa Hastigheden og paa Grund af sin Bygningsform fører ogsaa Fartøiet en usædvanlig stor Rig. Stormasten er saaledes 72 og Fokkemasten 70 Fod høi, saa den hertil svarende Seilmasse vil efter vore Begreber om Seillads passe bedre for et Fartøi paa 300 end et paa meget under 100 Tons. Da det ikke faar Ræer, vil man vel hos os nærmest kalde det for skonnertrigget. Besætningen bestaar af 13 Matroser eller rettere sagt Fiskere, idet der er lagt mere Vægt paa Dygtigheden som Fisker end som Navigatør. 1 Styrmand og Skipperen A. Nielsen fra Tønsberg, der har opholdt sig i Amerika en Tid for at sætte sig ind i Bygningen af dette Slags Fartøier samt i Amerikanernes Maade at fange Torsken paa. Saasnart Fartøiet er udrustet gaar Farten nordover til Bankerne, hvor Torskefiskeriene foregaar med Liner. Da denne Bedrift er ny her i Landet ville vi ledsage dette første Forsøg med de bedste Ønsker.»

 

 

History in English:

1883 Built as schooner GUNGNER by Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Svend Foyn (Alf Monsen), Tønsberg. Launched 02/07. The vessel was built for cod fishing on the northern fishing banks. The vessel was built according American pattern with a very deep keel compared to her tonnage. She had a very high rig.
1885 Drifted ashore in a snow storm 22/02 at Røvær. 5 men died, 7 rescued. Subsequently salvaged, repaired and put back in service.
1892 Sold to Aktieselskabet Gungner (Peder Bogen), Sandefjord.
1900 Sold to Aktieselskabet Gungner (Johan Bryde), Sandefjord.
1904 Sold to Aktieselskabet Gungner (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1905 Sold to P. M. Sørensen, Husum, Kalsø, the Faroe Islands. Renamed MARIANA. Had now tonnage 102 grt, 102 nrt in Dansk Skibsregister. The vessel was now equipped with an 76 HP Aux. Engine.
1913 Missing with all crew since she sailed 24/11 from Lerwick, Shetland for the Faroe Islands with coal.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein, boka Seilskip i Sandar og Sandefjord, Dansk Skibsregister, boka Norsk
Sjøfartsmuseum Skrift NR 37, Rødsverven i Sandefjord og Kommandør Chr. Christensen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/05-2020 (SN)