Bark ill.

 

1900 Bark OLE SMITH PLOUG (SFJ033190003)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog
sail ship, barque, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1871

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Ploug & Sundt’s Verft, (E. Knudsen), Kjerringholmen, Stavanger.

Eier (owner):

Aktieselskabet Ploug, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A2-2L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

632 brt, 569 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 158,6’-B: 33,4’-D: 18,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JLRC / JLKR / JBKL

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
J. Carlsen 1871-76
K. Pettersen 1876-81

Th. Pettrsen 1881-83
L. Knudsen 1883-86
J. Andersen 1886-95
Tellef Ommundsen 1895-
O. Hansen 1900-06
Johansen 1906-08
Chr. Christensen 1908-10
Carl Christensen 1910-16
Th. Arnoldsen 1917-18
Fredrik Fredriksen 1918-18

 

 

Historikk:

1871 Bygget som fullrigger OLE SMITH PLOUG av Ploug & Sundt’s Verft, (E. Knudsen), Kjerringholmen, Stavanger for Ploug & Sundt, Stavanger.
1883
Solgt til J. A. Henschien m. fl., Lillesand.
1896 Solgt til Skibs-A/S Ole Smith Ploug (N. S. Dahl), Arendal.
1900
Solgt til Aktieselskabet Ploug (Johan Bryde), Sandefjord. Ombygget til bark.
1907 Solgt til Aktieselskabet
Helvetia (Johan Bryde), Sandefjord. Omdøpt til HELVETIA.
1912 Solgt til Aktieselskabet
Helvetia (Magnus C. Hansen), Kristiania.
Grunnstøtte 22/02 ved Vallø mens hun var på reise fra London, England til Kristiania med koks. Refloated.
1915
Lorentzen & Co., Kristiania ble managers i november.
1916 Solgt i januar til A/S Hero (Carl Christensen), Kristiania.
Kom i brann 13/01 under lossing av props i Tyne Dock, Tyne, England. Brannen startet på kaia. Fartøyet ble kondemnert, men senere reparert.
1917 Tilbake i fart igjen i mai for A/S Mai (Victor E. Bull), Kristiania.
1918 Louis Poulson, Kristiania ble managers i februar.
Solgt i mai til Norsk Trælasteksport (Løytnant Brun), Kristiania.
1918 Stanset, satt i brann og senket 09/09 av den tyske ubåten U 80 (Kapitänleutnant Karl Koopmann) 22 nm vest-syd-vest for Lindesnes mens hun var på reise fra Holmestrand til Hartlepool, England med gruvetømmer.
Kaptein
Fredrik Fredriksen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. De kom inn til Lillehavn ved Lindesnes samme dag. Assuranse betalt med NOK 190.000.

 

 

History in English:

1871 Built as full-rigged ship OLE SMITH PLOUG by Ploug & Sundt’s Verft, (E. Knudsen), Kjerringholmen, Stavanger for Ploug & Sundt, Stavanger.
1883 Sold to
J. A. Henschien et. al., Lillesand.
1896 Sold to Skibs-A/S Ole Smith Ploug (N. S. Dahl), Arendal.
1900
Sold to Aktieselskabet Ploug (Johan Bryde), Sandefjord. Converted to a barque.
1907 Sold to Aktieselskabet
Helvetia (Johan Bryde), Sandefjord. Renamed HELVETIA.
1912 Sold to Aktieselskabet
Helvetia (Magnus C. Hansen), Kristiania.
Stranded 22/02 at Vallø whilst on a voyage from London, England to Kristiania with coke. Refloated.
1915 Lorentzen & Co., Kristiania, became managers in November.
1916 Sold in January to A/S Hero (Carl Christensen), Kristiania.
Caught fire 13/01 whilst discharging props at Tyne Dock, Tyne, England. The fire starte on the pier. Kondemned. Subsequently repaired.
1917 Back in service in May for A/S Mai (Victor E. Bull), Kristiania.
1918 Louis Poulson, Kristiania became managers in February.
Sold in May to Norsk Trælasteksport (Løytnant Brun), Kristiania.
1918 Captured, put on fire and sunk 09/09 by the German submarine U 80 (Kapitänleutnant Karl Koopmann) 22 nm West-Wouth-West of Lindesnes whilst on a voyage from Holmestrand to Hartlepool, England with pitprops.
The master,
Fredrik Fredriksen and his crew abandoned in the lifeboats. They came in to Lillehavn at Lindesnes the same day. Insurance paid with NOK 190.000.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein, boka Seilskip i Sandar og Sandefjord, Sjøforklaringer over krigsforliste norske
skibe 1918, forlis 1918, uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:02/05-2020 (SN)