SFJ03319090220001 MANGORO. Bilde via perspektivetmuseum.

 

1909 DS MANGORO (SFJ033190902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1119890

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1888/02

Bnr (Sno).:

101

Bygger (yard):

Schiffsbau-Gesellschaft, Flensburg, Tyskland.

Eier (owner):

Aktieselskabet Mangoro, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.054 brt, 1.325 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 284,1’-B: 36,0’-D: 24,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 22,5’’–35,0’’–64,0’’, slag/stroke: 41,0’’. 265 NHK. Bygget av Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers)

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1888 Bygget som DIANA av Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensburg, Tyskland for Hamburg-Pacific Dampschiffs Linie (A. Kirsten), Hamburg, Tyskland. Sjøsatt 22/12.
1889 Ferdigstilt i februar,
1897 Grunnstøtte før 13/03 i Woodhouse Bay i Magellanstredet mens hun var på reise fra Hamburg til Valparaiso, Chile. Brakt flott, tatt til Valparaiso. Kondemnert.
1898 Reparert av forsikringsselskapet og solgt til Rob. M. Sloman & Co., Hamburg. Omdøpt til CAPRI.
1903 Solgt til Dampschiffreederei Union Aktie Gesellschaft, Hamburg.
1906 Solgt til Furness Withy & Co. Ltd, West Hartlepool, England. Omdøpt til ANNAPOLIS.
1907
Solgt til Compagnie d’Armement Colonial, Marseilles, Frankrike. Omdøpt til MANGORO.
1909
Solgt til Aktieselskabet Mangoro (Johan Bryde), Sandefjord.

Ombygget til flytende hvalkokeri. I fangst ved Kerguelen, Heard Island i 1910 (kombinert med fangst av elepfantsel). Portugisisk Øst Afrika/Mosambique (Ilhas Bazaruto) 1910. Crozet Islands, selfangst 1910-11.
1910 Solgt i desember for FR 500.000 til Société des Pécheries de Kerguelen (R. Dasté,), Le Havre, Frankrike.
1911 Solgt til New Transvaal Chemical Co. Ltd (J. Schlesinger), Port Natal, Syd-Afrika.
1915 Solgt til
William A. Watson, Durban, Syd-Afrika.
1916 Solgt til Watson, Lewin and Co., Durban. Bygget om til frakteskip.
1917 Solgt til Laurium Transport Co. Ltd, (Leopold Walford (London) Ltd), London, England.
1922 John Dixon, London ble managers.
1924 Solgt til D.F. Andreadis, Piraeus, Hellas.
1926 Solgt til Rosina Steam Ship Co. Ltd (Cecil Dixon), London. Omdøpt til SAINT PARASKEVI.
1928 Solgt til Société de Gestion Maritime, Nantes, Frankrike. Omdøpt til GUINEE FRANQAISE.
1931 Solgt til M. Vlassis, Piraeus. Omdøpt til AGIA PARASKEVI.
1934 Hogget i første kvartal ved Savona, Italia.

 

 

History in English:

1888 Built as DIANA by Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensburg, Germany for Hamburg-Pacific Dampschiffs Linie (A. Kirsten), Hamburg, Germany. Launched 22/12.
1889 Completed in February.
1897 Stranded prior 13/03 in Woodhouse Bay, Straits of Magellan whilst on a voyage from Hamburg to Valparaiso, Chile. Refloated, taken to Valparaiso and condemned.
1898 Repaired by the underwriters. Sold to Rob. M. Sloman & Co., Hamburg. Renamed CAPRI.
1903 Sold to Dampschiffreederei Union Aktie Gesellschaft, Hamburg.
1906
Sold to Furness Withy & Co. Ltd, West Hartlepool, England. Renamed ANNAPOLIS.
1907 Sold to Compagnie d’Armement Colonial, Marseilles, France. Renamed MANGORO.
1909 Sold to Aktieselskabet Mangoro (Johan Bryde), Sandefjord. Converted to a floating whale factory. In operation at Kerguelen, Heard Island 1910 (combined with elephant sealing), Portuguese East Africa/Mozambique (Ilhas Bazaruto) 1910. Crozet Islands (sealing) 1910-11.
1910 Sold in December for FR 500.000 to Société des Pécheries de Kerguelen (R. Dasté,), Le Havre, France.
1911 Sold to New Transvaal Chemical Co. Ltd (J. Schlesinger), Port Natal, South Africa.
1915 Sold to William A. Watson, Durban, South Africa.
1916 Sold to Watson, Lewin and Co., Durban. Converted to a freighter.
1917 Sold to Laurium Transport Co. Ltd (Leopold Walford (London) Ltd), London, England.
1922 John Dixon, London became managers.
1924 Sold to D.F. Andreadis, Piraeus, Greece.
1926 Sold to Rosina Steam Ship Co. Ltd (Cecil Dixon), London. Renamed SAINT PARASKEVI.
1928 Sold to Société de Gestion Maritime, Nantes, France. Renamed GUINEE FRANQAISE.
1931 Sold to M. Vlassis, Piraeus. Renamed AGIA PARASKEVI.
1934 Broken up in 1st quarter at Savona, Italy.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, boka Damp, boka Whale Factory Ships and modern Whaling 1881-2016. av Ian B. Hart.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:08/05-2020 (SN)