SFJ03319110320001 ØSTKYSTEN som SVEND FOYN I. Bilde via Harald Fevang.

 

1911 DS ØSTKYSTEN (SFJ033191103)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1102672

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1894/05

Bnr (Sno).:

475

Bygger (yard):

William Gray and Co. Ltd, West Hartlepool, England.

Eier (owner):

A/S Østkystens Hvalfangerselskab, Sandefjord.

Disponent (manager):

Johan Bryde, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.800 tdw, 4.136 brt, 2.416 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 365,2’-B: 47,0’-D: 27,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGSP / LECA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 27,0’’–43,0’’–72,0’’, slag/stroke: 45,0’’. 404 NHK. Bygget av Central Marine Engineering Works, West Hartlepool, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,3’ x 11,5’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 5.586 ft2. Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Central Marine Engineering Works, West Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1894 Bygget som STRATHNESS av William Gray and Co. Ltd, West Hartlepool, England for Burrell and Son, Glasgow, Scotland. Sjøsatt 22/02, ferdigstilt 26/05
1897 Brakk propellakselen i desember. Tauet til Falmouth, England og reparert.
1898 Reparert for GBP 300 ved Baltimore, Maryland, USA.
1899 Solgt til Bucentaur Steam Ship Co. Ltd (Bucknall Brothers), London, England. Omdøpt til BUCEROS.
1911 Solgt i juni til A/S Østkystens Hvalfangerselskab (Johan Bryde), Sandefjord. Omdøpt til ØSTKYSTEN.
Ombygget til flytende hvalkokeri ved A/S Kaldnæs Mekaniske Værksted, Tønsberg. Installert: Åtte store åpne spekk koker, ti trykkkjeler for koking av kjøtt & bein. Daglig kapasitet 550 fat. Lager kapasitet 22.000 fat i tanker & 5.000 fat lagret i fat.
Omdøpt JOHAN BRYDE 11/11.
I fangst ved
Portugisisk Øst Afrika (Inhambane/Linga-Linga), Mosambik 1912.
1913 Solgt for NOK 575.000 til Hvalfangeraktieselskabet Sydhavet, The Southern Whaling Co. Ltd (Peder Bogen), Sandefjord. Omdøpt til
SVEND FOYN I. Renovert ved A/S Framnæs Mekaniske Værksted, Sandefjord. I vanlig fraktefart. I fangst ved South Shetland Islands/Graham’s Land 1913/29.
1915 Installert to flere
åpne spekk koker & fire trykkkjeler.
Senere ble det installert seks trykkkjeler til slik at antallet nå var 20.
1923 Johann Rasmussen & Co., Sandefjord ble managers.
I fangst ved
Vest Antarctic pelagic/ice fishing 1929/31.
1918 Leid inn av the Southern Whaling and Sealing Co. Ltd for en partlast fra Stromness landstasjon & Gryviken landstasjon, Syd Georgia, til Liverpool, England ved slutten av sesongen 1917/18.
1934 Solgt for GBP 5.400 til Thos. W. Ward, Sheffield, England.
Ankom 27/07 Inverkeithing, Scotland for hogging.

 

 

History in English:

1894 Built as STRATHNESS by William Gray and Co. Ltd, West Hartlepool, England for Burrell and Son, Glasgow, Scotland. Launched 22/02, completed 26/05.
1897
Broke tailshaft in December. Towed to Falmouth, England. Repaired.
1898 Further repairs at Baltimore, Maryland, USA at a cost of GBP 300.
1899 Sold to Bucentaur Steam Ship Co. Ltd (Bucknall Brothers), London, England. Renamed BUCEROS.
1911
Sold in June to A/S Østkystens Hvalfangerselskab (Johan Bryde), Sandefjord. Renamed ØSTKYSTEN.
Converted to a floating whale factory at
A/S Kaldnæs Mekaniske Værksted, Tønsberg. Installed: Eight large open blubber cookers, ten pressure boilers for meat and bone. Capacity: 22.000 barrels (in tanks), 5.000 barrels (in barrels), total 27,000 barrels. Daily production: 550 barrels.
Renamed JOHAN BRYDE 11/11.
In operation at
Portuguese East Africa (Inhambane/Linga-Linga), Mozambique 1912.
1913 Sold for NOK 575.000 to Hvalfangeraktieselskabet Sydhavet, The Southern Whaling Co. Ltd (Peder Bogen), Sandefjord. Renamed
SVEND FOYN I. Refurbished by A/S Framnæs Mekaniske Værksted, Sandefjord. In freight trade.
In operation at South Shetland Islands/Graham’s Land 1913/
29.
1915
Two additional open cookers for blubber and four pressure boilers added, making a complement of ten open cookers with a capacity of 6.864 cubic feet and 14 pressure cookers with a capacity of 5.287 cubic feet.
Number of pressure cookers later raised to 20 units.
1918 Leased to the Southern Whaling and Sealing Co. Ltd for part cargo from land stations at Stromness and Grytviken, South Georgia to Liverpool, England at the termination of 1917/18 whaling season.
1923 Johann Rasmussen & Co., Sandefjord became managers.
In operation at
West Antarctic pelagic/ice fishing 1929/31.
1934
Sold for GBP 5.400 to Thos. W. Ward, Sheffield, England.
Arrived 27/07 at Inverkeithing, Scotland for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Damp, boka Whale Factory Ships and modern Whaling 1881-2016. av
Ian B. Hart, teesbuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:08/05-2020 (SN)