SFJ04618860220001 FALKEN. Bilde fra boka Damp.

 

1886 Hvalbåt FALKEN (SFJ046188602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalfanger
steam ship, whale catcher.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882/04

Bnr (Sno).:

29

Bygger (yard):

Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand.

Eier (owner):

Aktieselskapet Haabet, Sandefjord.

Disponent (manager):

A. J. Freberg, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

87 brt, 13 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 76,2’-B: 16,9’-D: 9,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMTQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 33 NHK. Bygget av Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler). Bygget av Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som hvalfanger VARDØHUS av Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand for Aktieselskapet Haabet (Johan M. Bryde & Gerhard Sørensen), Sandefjord. Fanget på Finnmarkskysten.
1886 A. J. Freberg, Sandefjord ble managers.
1887 Gikk på et skjær og forliste i mars i tett snøvær utenfor Mandal. 46 mann omkom, kun to overlevde. Senere hevet og tatt til Nylands Verksted, Kristiania for reparasjon.
1888 Satt i fart igjen som FALKEN for Aktieselskapet Haabet (Johan M. Bryde), Sandefjord.
1889 Solgt til Aktieselskapet Haabet (Chr. Christensen & Johan Bryde), Sandefjord
. (Aktieselskapet Haabet var konkurs og de kjøpte hele konkursboet på auksjon 06/11 for NOK 70.000. Det medfulgte en landstasjon i Båtsfjord samt fangstredskaper.
1902 Johan Bryde, Sandefjord ble eneeier om høsten etter at Chr. Christensen & Johan Bryde delte selskapet Haabet mellom seg.
1907 Solgt til A/S The South African Whaling Company (Johan Bryde), Sandefjord.
1910 Grunnstøtte og ble vrak 29/10 på Robben Island, Syd Afrika mens hun var under slep fra Saldanha Bay, Syd-Afrika til Cape Town, Syd-Afrika.

 

 

History in English:

1882 Built as whale catcher VARDØHUS by Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand for Aktieselskapet Haabet (Johan M. Bryde & Gerhard Sørensen), Sandefjord. Catched on the coast of Finnmark.
1886 A. J. Freberg, Sandefjord became managers.
1887 Stranded on a rock and foundered in snowy weather off Mandal. 46 men lost, only two were rescued. Subsequently raised and taken to Nylands Verksted, Kristiania for repairs.
1888 In service again as FALKEN for Aktieselskapet Haabet (Johan M. Bryde), Sandefjord.
1889 Sold to Aktieselskapet Haabet (Chr. Christensen & Johan Bryde), Sandefjord
. (Aktieselskapet Haabet was bankrupt and they purchased the entire bankrupt estate on auction 06/11 for NOK 70.000. This included a shore station in Båtsfjord and whaling gear.
1902 Johan Bryde, Sandefjord became sole owner after Chr. Christensen & Johan Bryde split the company Haabet between them.
1907 Sold to A/S The South African Whaling Company (Johan Bryde), Sandefjord.
1910 Wrecked 29/10 on Robben Island, South Africa whilst on a voyage in tow from Saldanha Bay, South Africa to Cape Town, South Africa.

 

 

           

Kilde: Boka Damp,. Forlis 1910.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/05-2020 (SN)