SFJ04618860420001 HERTHA. Bilde via Narve Sørensen.

 

1896 Bark HERTHA (SFJ046188604)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark med damp hjelpemotor, treskrog
sail ship, barque with steam aux. engine, wooden hull.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1884/04

Bnr (Sno).:

14

Bygger (yard):

Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord.

Eier (owner):

A. J. Freberg, Sandefjord.

Disponent (manager):

A. J. Freberg, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV A1-1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

252 brt, 127 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 117,8’-B: 25,3’-D: 13,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HNLB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.
1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 16,0’’–28,2’’, slag/stroke: 18,5’’. 35 NHK. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 9,3’ x 9,2’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere :
O. Jørgensen
Carl Julius Evensen
Oscar Virik

 

 

Historikk:

1884 Bygget som DS/bark HERTHA av Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Christen Christensen m. fl., Framnæs, Sandefjord. Brukt til selfangst.
1886 Solgt til A. J. Freberg, Sandefjord.

1889 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1893 Deltok i Carl Anton Larsens andre ekspedisjon i 1893/94 sammen med JASON, CASTOR & ØRNEN.
1898 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Solgt til Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Solgt til Waldemar Pedersen, Drammen.
1914 Solgt til Dem russiske stat, Arkhangelsk, Russland. Muligens omdøpt KHARITON LAPTEV.
1918
Torpedert og senket 20/05 av den tyske ubåten U 22 (Oberleutnant zur See der Reserve Hunrich Hermann Hashagen) utenfor kysten av Murmansk, Russland.

 

 

 

Litt fra kaptein Carl Anton Larsens andre ekspedisjon i 1893/94 fra boka 70 år Lars Christensen og hans samtid.
Chr. Christensen ville ikke vært Chr. Christensen hvis han hadde gitt opp etter et første forsøk. Høsten 1893 sendte han hele tre av «Oceanas» skuter sydover: JASON, HERTHA og CASTOR. Den siste var på 318 tonn og bygd i Arendal 1886. («Sandefjords Tidende» 19. mars 1887: «Paa Generalforsamling 17. mars i Arendal blev det besluttet at det Selskab som eide Sælfangerne CASTOR og POLLUX skulde gjøre Konkurs.») Christensen kjøpte CASTOR fra Arendal vinteren 1892—93. De tre skutene forlot Sandefjord henholdsvis den 14. og 18. august og 4. september 1893. Hovedvekten skulle denne gangen legges på selfangsten. Christensen hadde kjøpt en jernbark ØRNEN, ca. 1 000 r.t., bygd i Gøteborg 1877, som skulle gjøre tjeneste som transport- og depotskip. Kullene var jo redselsfullt dyre i Port Stanley. Når de tre skutene var lastet med sel skulle de gå til Port Stanley, losse lasten ombord i ØRNEN, ta ombord nye forsyninger, og så atter gå sydover etter ny fangst. Selvfølgelig skulle man hele tiden være på utkikk etter retthval. Men noen retthval ble det ikke denne gangen heller. Da de tre skutene møttes i Port Stanley lå det telegram fra rederen om å prøve farvannene rundt Syd-Georgia. Der fikk virkelig kaptein Pedersen på CASTOR «fast fisk» i en retthval, men på grunn av høy sjø måtte han kappe linen. Men det var visst også den eneste de så. Når jeg tenker på at f. eks. i sesongen 1907—08 fikk «Compania Argentina de Pesca» 69, «Sandefjords Hvalfangerselskab» 17 og «Tønsberg Hvalfangeri» 7 retthval, i farvannet om Syd- Georgia, ja, så kan man ikke si at C. A. Larsen hadde hell med seg i 1894. Den 22. april satte de tre selfangerne kurs for Sandefjord og den 5. juli var JASON hjemme med 6637 skinn og 800 tønner spekk og litt spermolje. Den 6. juli kom HERTHA og CASTOR til Sandefjord med henholdsvis 3115 skinn — derav en pelssel — og 200 tønner spekk og 3471 skinn og 100 tønner spekk. ØRNEN, som var avgått direkte fra Falklandsøyene kolliderte den 23. juni i Kanalen med den engelske damper CLAUDIUS, fikk et stort hull i styrbord baug, drev ned på Goodwin Sands og løp full av vann. Den hadde en last på 13 000 skinn og 3000 tønner spekk og 50 tonn kull. Den ble slept til London og kondemnert. («Sandefjords Tidende» 26. juni 1894.)
        Den 10. juli 1894 skrev «Sandefjords Tidende» at: «Selskabet Oceanas Fangstflaade paa Sydishavet er nu altsaa vendt tilbage og Selskabet anser Foretagendet som mislykket.»
        Mislykket og mislykket. I et telegram til «Sjøfartstidende» 27. juni 1894 stod det om ØRNEN’s forlis at man inntil da av lasten hadde fått reddet 1686 skinn. «Mange av skinnene er meget store og antas å være hvalrosshud,» skrev avisen. Det var skinn av sjøløver. Men «Sjøfartstidendes» redaksjon visste altså ikke den gangen at det ikke fantes hvalross i Antarktis. Man visste i det hele svært lite om Antarktis. Og det ble nettopp «Jason-ferdene» som kom til å blåse nytt liv i hele den antarktiske forskning.

 

 

History in English:

1884 Built as SS/barque HERTHA by Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Christen Christensen et. al., Framnæs, Sandefjord. Used as a sealer.
1886 Sold to A. J. Freberg, Sandefjord.

1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord.
1893 Participated in captain Carl Anton Larsens expedition in 1893/94 together with JASON, CASTOR & ØRNEN.
1898 Sold to Aktieselskabet Oceana (Johan Bryde), Sandefjord.
1905 Sold to Aktieselskabet Oceana (Jean B. Linaae), Sandefjord.
1909 Sold to Aktieselskabet Oceana (Haldor Virik), Sandefjord.
1913 Sold to Waldemar Pedersen, Drammen.
1914 Sold to The Russian government, Archangel, Russia. Possibly renamed KHARITON LAPTEV.
1918
Torpedoed and sunk 20/05 by the German submarine U 22 (Oberleutnant zur See der Reserve Hunrich Hermann Hashagen) off the Murmansk coast, Russia.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, bøkene Seilskip i Sandar og Sandefjord, Norsk Sjøfartsmuseum Skrift NR 37, Rødsverven
i Sandefjord og Kommandør Chr. Christensen, 70 år Lars Christensen og hans samtid. Uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/05-2020 (SN)