Helgelandske - historisk utvikling.

De første 50 år.
        Lokalruteselskapenes utvikling på norskekysten er nøye knyttet til kystrutenes utvikling, så også for Helgelandsregionen.
Det var statens hjuldampskip "Prinds Gustav" som i 1838 åpnet landsdelen for rutegående trafikk i en rute mellom Trondhjem og Tromsø.
        Denne statens dampskipsdrift ble stadig utvidet, og fra 1864 omfattet ruten følgende steder på Helgeland: Brønnøy, Forvik, Tjøtta, Søvik, Sandnessjøen, Koppardal, Hemnes, Vikholmen, Indre Kvarøy, Selsøyvik, Rødøy og Meløy.
Imidlertid, denne rute hadde ingen anløp av de innerste fjorder og de ytterste øyer.
        Det var da at daværende lensmann i Hamnes, Christoffer Imanuel August Wang fremsatte planer om dampskipsdrift på Vefsen, Ranen og øygruppen utenfor. På et møte på Bjørn den 4de juli 1866 hvor en rekke av distriktets ledende menn var til stede ble planene konkretisert, og det ble vedtatt å sende ut innbydelse til å tegne aksjer i et nytt dampskipsselskap. Selskapets første generalforsamling ble avholdt på Søvik den 22 januar 1867, hvoretter innbydelsen til aksjetegning ble utsendt.
        Det ble tegnet aksjer for 8.475.- Spd., og i begynnelsen på april samme år ble det inngått kontrakt med Fabrikken ved Nidelven i Trondhjem om bygging av et kombinert last- og passasjerskip. Fartøyet fikk navnet "Helgeland" og ble levert selskapet den 10 desember 1867.
        Det ble søkt om både postbidrag og bidrag til driften. På tross av megen velvilje fra departementets side dro det ut med utbetalingen. Selskapets stilling var prekær. Underskuddet etter 1/2 års drift var på 2.571.- Spd. og direksjonens medlemmer måtte til slutt forskuttere midlene. Statsstøtten økte jevnt i årene fremover, men "Helgeland" var en stor kullsluker og stadige skifter av kjele påvirket i høy grad økonomien.
Likevel ble det overveiet å gå til anskaffelse av et fartøy nummer to, alternativt erstatte "Helgeland" med to mindre.
I 1877 kunne selskapet notere sitt første driftsår med overskudd.
        To år senere gikk selskapet til det skritt å innkjøpe dampskipet "Vestfold" til bruk som reserveskip og til utvidelse av rutenettet. Søknadene om statsbidrag var en evig kamp som slet på humøret. Samtidig fikk selskapet kritikk for ikke å imøtekomme de bevilgende myndigheters ønsker om regnskapsførselen.
        Om dette tema ble det på generalforsamlingen i 1881 fremsatt forslag om mistillit til direksjonen. Direksjonens formann og selskapets initiativtaker, lensmann Wang tok denne kritikken så alvorlig at han fratrådte forsamlingen straks. En epoke i selskapets historie var forbi.
        De nærmeste årene ble gjennomført med stram økonomi, men det lysnet smått om senn. Først i 1887 ble statsbidraget såpass høyt at også "Vestfold" kunne være i drift mesteparten av året. Forslaget om å selge "Vestfold" og erstatte den med et nybygg begyndte nå å modnes.
I 1892 var nybygget "Thorolf Kveldulfsøn" klar til å gå inn i trafikken og "Vestfold" ble solgt noen måneder senere.
        Det neste år skulle bli både historisk og viktig for kysttrafikken. Da begyndte nemlig den første hurtigrute trafikken etter en fast oppsatt ruteplan og Sandnessjøen ble anløpssted istedet for Søvik.
        "Helgeland" begyndte å trekke på årene, og nok et nybygg ble diskutert. Imidlertid forliste "Helgeland" i 1899 og selskapet måtte gå til straksinnkjøp av dampskipet "Hansteen", som ble omdøpt til "Haarek". Århundret ble passert ved at fartøyene fikk sitt nye skorsteinsmerke, grønt belte med hvite ringer. Identiteten var sikret.
Noen år senere, i 1905, var nybygget "Helgeland"(II) på plass.
        Faste anløp av fiskeværene var nå en realitet. Selskapets økonomi var i bedring og neste nybygg "Vefsen" ble alt levert i 1910.
For driftsåret 1913-14 søkte selskapet om statsbidrag for fire skip, noe som ble innvilget fra sommeren 1914. Selskapet var på rett vei.
        Nok et nybygg var på beddingen, nemlig "Ranen" som p.g.a. krigen først skulle bli levert i 1918.
        Krigens aktiviteter skapte ikke de helt store problemer for selskapet med unntak av kullmangelen som resulterte i innskrenkede rutetilbud. Samtidig steg prisene på kull. For å holde skipene i drift ble det besluttet å anlegge en torvfabrikk på Neppelberg, øst for Levang. Her bunkret skipene i nordrutene. De øvrige fartøyene bunkret i Sandnessjøen etter at torven var transportert dit på en nyinnkjøpt trelekter "Torv".

Mellomkrigstid.
        Straks normal leveringssituasjon for kull var etablert etter krigen ble "Torv" overført til andre oppgaver, nå med 40 hk. Bolindermotor som fremdrift. I flere år gikk fartøyet på Træna og Selvær som fisketransportør.
Det i fredsåret leverte dampskip "Ranen" ble satt inn i trafikken på Mo,
men fra 1924 overført til en nyåpnet rute mellom Trondhjem og Harstad. En rute som skulle utvikle seg til å bli til stor glede for selskapet.
I 1931 ble motorlekteren "Torv" solgt. Til erstatning for "Torv" ble motorskipet "Dønna" anskaffet. Et trefartøy av kuttertypen. En nyskapning som skapte debatt, men som gjorde god tjeneste, hovedsakelig som fisketransportør.
        Selskapets dampskip fortsatte sine seilinger som tidligere. Forholdene var stabile, og de økonomiske resultater tilfredstillende. Men mørke skyer truet i horisonten.

Krigstid.
        Selskapet hadde tidlig i 1939 undertegnet kontrakt med Trondhjems mek. Verksted om bygging av et større kombinert last- /passasjerskip for levering i 1940. Tyskerne tok beslag i fartøyet, og rederiet frasa seg senere eiendomsretten til fartøyet.
"Dønna" ble tatt i beslag av tyskerne, mens "Ranen" ble beslaglagt av den britiske marine i Harstad og seilt til England.
        Selskapet hadde nå bare fire fartøyer tilbake for å betjene sitt rutenett, dog ble dampskipet "Dronningen" anskaffet i 1940 for å erstatte "Ranen". Alle fartøyene kom helskinnet gjennom krigens strabaser, men trengte sårt til vedlikehold og oppussing.

Gjenoppbygging.
        Det var allerede før krigens utbrudd påpekt at alderen på selskapets fartøyer var meget høy. Situasjonen var ikke bedret etter krigen. "Thorolf K." grunnstøtte og ble kondemnert i 1946. Til erstatning ble anskaffet sjøbussen "Beisfjord", en nyskapning som ble møtt med skepsis. Den fikk navnet "Tomma" og straks innsatt i Mosjøenruten hvor den gjorde god tjeneste i mange år.
        Samme år ble det også tegnet to kontrakter på nybygg, ett kombinert last-/ passasjerskip i tre samt en større sjøbuss. I august 1950 ble "Alsten" levert og året etter i mai dukket sjøbussen "Nesna" opp.
        "Ranen" som hadde vært en god inntektskilde for selskapet ble i 1954 utskilt i et eget selskap, men allerede i 1958 forsvant den som det siste dampskip fra hjembyen for å gjøre tjeneste i greske farvann.
        Men selskapet hadde også begyndt å kaste sine øyne på trafikken til lands.
For å tilkjennegi denne nye identitet lot man den 12 juni 1957 firmanavnet endre til Helgeland Trafikkselskap A/S.
        Men ikke bare buss- og lastebiltrafikken var i fremgang. Etter frigivelsen av personbilsalget i 1960 økte denne trafikken jevnt.

Fergealderen.
        Leiefergen "Dagmar" innvarslet den nye tid i 1954 i sambandet Leinesodden - Sandnessjøen, og i 1957 gikk det første fergenybygget "Dønna"(II) inn i det samme sambandet.
        Byggingen av fergeleier skjøt fart. I 1966 var Tjøtta-sambandet og riksveien sørover klar for åpning. Nyfergen "Tjøtta" ble satt inn i dette sambandet. Året etter var sambandet Levang - Nesna - Stokkvågen klar for åpning. Så fulgte etableringen av samband til Kopardal på Løkta og Engan i Nord- Dyrøy. Bruer til Sør-Herøy og Tenna knyttet de tre sentraløyene i Herøy kommune sammen med felles fergeutløsning.
        Alteren/Blomsøya ble fra 1970 betjent med eget fergeleie ved Kvaløyhamn. Samme år Fikk Tomma fergeleie. Handnesøya og Hugla kom etter i 1973. Dermed kunne de tre "Nesnaøyene" kobles inn på riksveisambandet Nesna - Stokkvågen, men nå som fylkesfergesamband. Status som fylkesfergesamband fikk også sambandet Leirvika - Hemnesberget ved åpningen i 1969.
        I 1977 ble sambandet Nesna - Stokkvågen forlenget til Onøy, og sambandet Hundåla - Mosjøen åpnet. Dagsvik og Sund ble i 1983 tilknyttet dette sistnevnte sambandet.
I Lurøy kommune kom Sleneset i 1979, Lovund i 1985 og Træna og Selvær i 1990 inn i fergesambandet. Tjøttasambandet ble også utvidet med Vågsodden, Stokkasjøen, Tro og Mindland. Med fergeleiet på Leinesodden gikk det tregt. Først i 1983 kunne nybygget "Horva" settes inn i trafikken. Men 5-minuttersruten skulle bare bli betjent frem til 1991 da Helgelandsbroen ble åpnet for trafikk.
        Foruten fergedriften var det gjennom årene opprettet en rekke bygderuter med et noe annet behov for tonnasje. De hadde et mere begrenset og perifert virkeområde og et relativt svakt trafikkgrunnlag som bare tillot mindre fartøyer til driften. Ofte så man eksempler på kombinasjonsdrift melk-, skolebarn- og passasjertransport. For trafikkselskapets vedkommende fikk de siste av disse bygderutefartøyer påbygd kjørelem akter og plass til opptil fire biler på dekk.

Hurtigbåtdriften.
        På begynnelsen av 1960-tallet var utviklingen av hurtiggående hydrofoilbåter kommet så langt at det ble åpnet for prøvedrift av denne type båt. Med en fart på oppimot 30 knop åpnet slike fartøyer for store muligheter på personbefordringssiden. Men hydrofoilbåtdriften skulle bare bli en kort mellomperiode.
        Hurtiggående driftssikre enskrogsbåter og katamaraner ble satt i drift på begynnelsen av 70-årene. Og utviklingen akselererte.
Disse fartøyene var driftsmessig sikrere enn hydrofoilbåtene og var meget velegnet til å dekke øysamfunnenes behov for komfortabel og rask transport. I så måte passet de som hånd i hanske for Helgelandskystens øyboere.
        Trafikkselskapet fikk den første katamaranbåten "Træna" i 1976. Den revolusjonerte trafikken i Træna-ruten og skulle etter hvert få følge av en rekke hurtigløpere. "Råsa" i Herøyruten, "Tuva" i ruten på Lurøy, "Sanna" mellom Trænaøyene og "Kila" i ruten Tjøtta - Vistensteder.
        Både "Træna", "Råsa" og "Helgeland"(IV) er i dag erstattet av nybyggene "Thorolf Kveldulfsøn" og "Helgeland"(V).
        Disse fartøyene har erstattet de typiske lokalrutebåter, og med stadig større hastigheter og avansert teknologi kan man si at de har skapt et behov i dagliglivet som var utenkelig for bare få år siden.

Ny tid.
Dagens ruteopplegg med bilferger og hurtigbåter ser ut til å være kommet inn i et mønster som gir små rom for endringer de nærmeste årene.
        Innsatsen vil trolig måtte settes inn på å optimalisere de tjenester som selskapet tilbyr. En stadig økende konkurranse, kamp om ressursene, krav til økt effektivitet og lønnsomhet og ny samferdselslov er stikkord som selskapets ledelse må forholde seg til i fremtiden.
Etter noen magre år med negativ økonomisk utvikling kunne ledelsen på siste generalforsamling legge frem et regnskap for 1997 med et beskjedent overskudd.
Med ny organisasjonsmodell og nytt navn, Helgelandske, stevner selskapet videre med stø kurs og tro på fremtiden i et stadig hardere konkurranseklima på transportsektoren.

I 2005 ble Helgelandske A/S solgt til Connex Norge A/S.
I 2006 skiftet Connex Norge A/S navn til Veolia Transport Norge A/S.
I 2011 kjøpte Boreal Transport Holding A/S Veolia Transport Norge A/S. Alle datterselskaper skiftet navn til Boreal.
I dag best kjent som Boreal Sjø A/S med hovedkontor i Hammerfest.

Kilde: Helgelandske Flåteliste 1867-1999 av Finn R. Hansen. Boreal.no.
Lettere redigert av Per Sundfær.