SAR67919220120001 GUNN. Bilde via Steinar Norheim.

 

1922 Skonnert GUNN (SAR679192201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, skonnert, treskrog
sail ship, schooner, wood hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sarpsborg

Byggeår (year built):

1919/05

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Cholberg Shipyard, Victoria, BC, Canada.

Eier (owner):

Skibsaktieselskabet Gunn, Sarpsborg.

Disponent (manager):

Oswald L. Mørch, Sarpsborg

Klasse (Class).:

Lloyd’s +12A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

981 brt, 859 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 197,6’-B: 40,0’-D: 16,6’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr
(comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

WMNB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som 4-mastet skonnert.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Carl Ellefsen 1919–1922
Ole Terjesen 1923-

 

 

Historikk:

1919 Bygget som GUNN av Cholberg Shipyard, Victoria,
BC, Canada for A/S Damp og Seil (A/S Hansen &
Hermansen), Porsgrund.
1922 Solgt til Skibsaktieselskabet Gunn (Oswald L. Mørch),
Sarpsborg.
1925 Solgt til J. Andersson, Mariehamn, Åland, Finland.
1932 Solgt til
K. Jurnas, Pärnu, Estland.
1939 Etter krigsutbruddet legges den store seilskuta i
opplag i København, Danmark.
1940 Lloyd´s registrerer 16/01 skuta som totalt tap etter
en brann. Skuta, som var utbrent i akterskipet, blir likevel
langsomt satt i stand og forblir liggende i København. Det
kommer fram at GUNN kom til København under dansk
flagg for K. Jurnas & Co. for å unngå nasjonalisering og
statlig overtagelse..
1941 Ved utbruddet 22/06 av krigen mellom Tyskland og
Sovjetunionen ligger skuta fremdeles i København, men blir
etter priseretten ikke erklært som prise på grunn av
Danmarks nøytralitet.
1942 Herr Hans Martinsonn fra Pernau blir 18/08 oppnevnt
som kommisarisk forretningspartner-reder av handels- og
industrikontoret i Revals (Tallins) bystyre.
GUNN blir 23/09 av rikskommissæren for prisekontoret i
Berlin, Tyskland sikret prisefrihet slik at eieren kan sette
skuta i fri trafikk under estnisk flagg.
1943
Beslaglagt 04/10 av KMD i København for å føres til
krigsmarineverftet i Trondheim som trelagerskute. Rederiet
får beholde takkelasje og seil, men må la kapteinen og en
motormann forbli ombord.
Solgt til den Tyske marinen.
1944 KMD i Hamburg, Tyskland stiller i november med et
transportmannskap for å flytte GUNN, som nå kalles
kulllasteskip, til Norge.
Ytterligere opplysninger er ikke å finne.

 

 

History in English:

1919 Built as GUNN by Cholberg Shipyard, Victoria, BC,
Canada for A/S Damp og Seil (A/S Hansen & Hermansen),
Porsgrund.
1922 Sold to Skibsaktieselskabet Gunn(Oswald L. Mørch),
Sarpsborg.
1925 Sold to J. Andersson, Mariehamn, Åland, Finland.
1932 Sold to
K. Jurnas in Pärnu, Estland.
1939 After the WW II started the vessel laid up in
København, Denmark:
1940 Lloyd´s declare 16/01 the vessel as constructive
total loss after damages by fire. The vessel which was
burned out in the aft part was slowly repaired, still lying in
København. It seems that GUNN had arrived at København
under Danish flag for K. Jurnas & Co. to avoid
nationalization and acquisition from the government.
1941 At the outbreak 22/06 of the war between Germany
and U.S.S.R. the vessel is still in København, but by the
prize court declared her not a prize due to the Danish
neutrality.
1942 Mr. Hans Martinsonn from Pernau was 18/08
appointed as business partner – owner by
Handels und
Industrieabteilung
Reval’s (Tallin’s) town council.
GUNN was 23/09 by the
Reichskommissar for the prize
office in Berlin, Germany protected against prize taking,
and the owner free use of the vessel in trade under
Estonian flag.
1943
Seized 04/10by KMD in København, to be taken to
the German navy’s yard in Trondheim as storage vessel.
The company was allowed to keep tackling, rigging and
sails. The Master and one motormann had to stay onboard.
Sold to the German Navy.
1944 KMD in Hamburg, Germany put in November in place
a transport crew for moving GUNN to Norway. She was
now called a coal hulk.
No more info can be found.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmstein Reg., Warsailor forum, Boka Våre Seilskuter, Seilskutene i Grenland 1800 –
1930, Bind II.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/02-2013 (SN)

SAR67919220120002 GUNN, fra dekket. Bilde via Steinar Norheim.