SKN29719180120001 HJØRUNGAVAAG. Bilde fra Steinar Norheim.

 

1920 DS HJØRUNGAVAAG (SKN288192002)

 

FORLISET

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer-stykkgods, jernskrog
steam ship, passenger-general cargo, iron hull.

Off.no:

5609086

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skien

Byggeår (year built):

1881/09

Bnr (Sno).:

190

Bygger (yard):

Lobnitz & Co., Renfrew, Scotland.

Eier (owner):

H. Haraldsen, Skien.

Disponent (manager):

H. Haraldsen, Skien.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

450 tdw, 574 brt, 351 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 180.9’, B: 25.3’, D: 13.0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Passasjerer: 34 på 1. klasse, 14 på 2. klasse og 252 på dekk.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MBJT / LEBC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 24,0”–44,0”, slag/stroke: 30,0”. 88 NHP. Bygget av Lobnitz & Co., Renfrew, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjeler (boilers), med dim.: 12,5’ x 9,8’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 1.273 ft2. Bygget av Lobnitz & Co., Renfrew, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1906 Bygget som CHRISTIANSSUND av Lobnitz & Co., Renfrew, Scotland for Fr. Th. Adolph's Enke, København, Danmark. Sjøsatt 06/08, ferdigstilt 06/09. Byggekostnad DKK 210.000.
1884 Grunnstøtte og sank 29/04 ved Rügen, Tyskland. Senere hevet, reparert og satt i fart igjen.
1888 Solgt 23/01 til Det Forenede Dampskibsselskab, København. Fartsområde København-Norges vestkyst.
1891 Grunnstøtte 16/09 på Rogneleiren ved Ålesund. Satt på land for å hindre at hun sank. Gikk rundt noen dager senere.
Hevet og midlertidig tettet 06/10 av bergningsskipet DS HERKULES. Tatt under slep og ankom Bergen 12/10 for reparasjoner.
Ferdig reparert 12/11 ved Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
1903 Solgt 28/04 for GBP 4.000 til A/S Søndmøre Dampskibsselskab (G. Øfsti), Ålesund. Omdøpt til HJØRUNGAVAAG. Satt i rutefart på Bergen-Ålesund-Trondheim.
1918
Solgt til Rederi-A/S Leif Bull (Leif Bull), Skien.
1919 Besøkte Spitzbergen med arbeidere fra The Northern Exploration Co. Ltd, London, England. Returnerte med kull og jernmalm.
1920 Solgt til H. Haraldsen, Skien.
1921
Solgt til Inherreds Aktiedampskibsselskab, (Reidar Kleven), Steinkjær. Omdøpt til HAVDA. I fart på Stavanger-Sandnes.
1923 Seilte 25/05 fra Trondhjem for opplag i Bergen mens hun ventet på reparasjon og ombygging ved A/S Mjellem & Karlsen, Bergen.
Kjele bygget i 1912 av Trondhjems Mekaniske Verksted installert. 1 kjele av “skottetypen” med 3 fyrganger. Heteflate 1.680 ft². Dampmaskin ombygget til triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 13,0”-24,6”-36,0”, slagl/stroke 30,0”. 511 IHK.
Ferdig reparert 07/09.
1944 Bombet, beskutt og senket 09/12 av 6 allierte kanadiske fly sør for Askvold, nær Florø mens hun var på reise fra Trondheim til Bergen/Stavanger med 12 norske passasjerer, 7-8 tyske marinesoldater, to kister med døde og stykkgods.
Lettmatros Sverre Martin Sundfær, 19 år, som sto til rors, los Eilert Sørgaard og messepike Inga Vesterdal ble drept av skuddsalvene. Et ukjent antall tyskere ble drept.
Skipet kom i brann som spredte seg raskt. Hun tok inn vann, la seg over til styrbord og sank i et flammehav. De overlevende, blant dem kaptein Ole Grøtte berget seg i land på en holme.

 

 

History in English:

1906 Built as CHRISTIANSSUND at Lobnitz & Co., Renfrew for Fr. Th. Adolph's Enke, København, Denmark. Launched 06/08, completed 06/09. Building costs DKK 210.000.
1884 Grounded and sank 29/04 at Rügen, Germany. Later raised, repaired and put in service again.
1888 Sold 23/01 to Det Forenede Dampskibsselskab, København. Traded between København and West coast of Norway.
1891 Grounded 16/09 on Rogneleiren by Ålesund. Beached to prevent sinking. Capsized a few days later.
Raised and temporarely tightened 06/10 by salvage vessel SS HERKULES. Taken in tow and arrived Bergen 12/10 for repairs.
Repairs completed 12/11 by Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
1903 Sold 28/04 for GBP 4.000 to A/S Søndmøre Dampskibsselskab (G. Øfsti), Ålesund. Renamed HJØRUNGAVAAG. In service on Bergen-Ålesund-Trondheim.
1918
Sold to Rederi-A/S Leif Bull (Leif Bull), Skien.
1919 Visited Spitzbergen with workers from The Northern Exploration Co. Ltd., London, England. Returned with coal and iron ore.
1920 Sold to H. Haraldsen, Skien.
1921
Sold to Inherreds Aktiedampskibsselskab, (Reidar Kleven), Steinkjær. Renamed HAVDA. In service on Stavanger-Sandnes.
1923 Sailed 25/05 from Trondhjem for layup in Bergen awaiting repairs and rebuilding at A/S Mjellem & Karlsen, Bergen.
Boiler built in 1912 by Trondhjems Mekaniske Verksted installed. 1 boiler “scotch-type” with 3 furnaces. Heating area 1.680 ft². Steam engine converted to triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 13,0”-24,6”-36,0”, slagl/stroke 30,0”. 511 IHK.
Repairs completed 07/09.
1944 Bombed, fired on and sunk 09/12 by 6 allied Canadian air planes South of Askvold, near Florø whilst on a voyage from Trondheim to Bergen/Stavanger with 12 Norwegian passengers, 7-8 German naval soldiers, two coffins with dead and general cargo.
Ordinary seaman Sverre Martin Sundfær, 19 years, was at the helm, pilot Eilert Sørgaard and messgirl Inga Vesterdal was killed by the bullets. An unknown numbers of Germans died.
The ship came on fire that spread fast. She took in water, listed to starboard and sank in flames. The survivors, including captain Ole Grøtte saved themselves to an islet.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke Reg., Ole Grøtte, Karl Over-Rein, DFDS 1866-1991
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.

Sist oppdatert:04/12-2014 (PS/SN)

STR10119220120002 HAVDA som CHRISTIANSUND som ny. Bilde fra DFDS 1866-1991.

STR10119220120003 HAVDA etter siste ombygging. Bilde fra Steinar Norheim.