SKN27719090120001 RJUKANFOSS. Bilde fra boken “De Norske Jernbaners Historie“ bind III.

 

1909 DS RJUKANFOS (SKN277190901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, jernbaneferje
steam ship, railway ferry

Off.no:

5607917

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skien

Byggeår (year built):

1909/10

Bnr (Sno).:

69

Bygger (yard):

Fevigs Jernskipsbyggeri, Grimstad.

Eier (owner):

Norsk Transport A/S, Skien.

Disponent (manager):

J. Johansen, Skien.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

338 brt, 114 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 138,8’-B: 32,3’-D: 10,3’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x stempel dampmaskiner (steam reciprocating), hver type triple exp., 3-sylindret, syl. dim.: 9,0”–15,0”–25,0”, slag/stroke: 15,0”. 66 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med 2 fyrganger. Samlet heteflate 1.217 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Kjølstrukket som jernbaneferje ved Fevigs Jernskipsbyggeri, Fevik, Grimstad
1909
Bygget og sjøsatt høsten 1909 som jernbaneferje RJUKANFOS ved Fevigs Jernskipsbyggeri, Fevik, Grimstad for Norsk Transport A/S (J. Johansen), Skien.
Fevigs Jernskibsverksted gikk konkurs før skipet ble levert. Dette resulterte i at folk fra Akers mek. Verksted, Kristiania og Norsk Hydro måtte fullføre byggingen.
Ferjen hadde kapasitet på 120 passasjerer, men kunne kun ta med folk ansatt i Hydro. Betalende passasjerer ble henvist og fraktet med et mindre fartøy ved navnet SKARSFOS.
RJUKANFOS ble satt i drift som bindeleddet mellom Rjukanbanen og Tinnosbanen. Den gjorde 4 turer daglig.

Fergen kunne ta 120 passasjerer, men en avtale mellom Norsk Transport A/S, Skien og Interessentskapet for Dampskipsfarten paa Tinnsjø regulerte trafikken, slik at fergen fikk bare ta med fripassasjerer og andre som tilhørte selskapet. Betalende passasjerer skulle bruke de ordinære rute båtene.
1915 Selskapet var ikke fornøyd med ferjen den første tiden. Skiens Verksteder A/S brukte et halvt år på justere ferjen.
1916 Ferjen var klar for prøvetur 10/02. Da var hastigheten økt, som en følge av økning av kjelenes damptrykk. Kapasiteten for jernbanevogner var også økt.
1931 I Lloyds register kan leses “
no longer classed - inland service”.
1946 Ombygget og forlenget. Nye stempel dampmaskiner innsatt. 2 x compound exp., hver 2-sylindret, syl. diam.: 8,3”-19,3”, slag: 15,7”. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
Nye kjeler ble også satt inn, 2 x vannrørskjeler, oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate: 1.937 ft2. Bygget av A/S Kværner Brug, Oslo.
Nye mål: L: 220,0’–B: 36,1’–D: 10,3’. Ny tonnasje: 684 brt, 235 nrt. (1961). Omdøpt til RJUKANFOSS.
1968 Tatt ut av drift
1969 Hugget ved Tinnoset.

 

 

History in English:

1908 Keel laid as railway ferry by Fevigs Jernskipsbyggeri, Fevik, Grimstad.
1909
Launched in the autumn of 1909 as RJUKANFOS at Fevigs Jernskipsbyggeri, Fevik, Grimstad, Norway for Norsk Transport A/S
(J. Johansen), Skien.
The ship builder went broke before the ferry was completed. Workers from the ship yard Akers mek. Verksted, Kristiania and Norsk Hydro completed the job.
The ferry had a capacity of 120 passengers, but only reserved for employees of Norsk Hydro. Other passengers needed ticket and was directed to another local passenger ferry by the name of SKARSFOS.
RJUKANFOS became the connection between Rjukanbanen and Tinnosbanen.
1915 The company was not satisfied with the ferry and she was taken out of service and Skiens Verksteder A/S used almost half a year to adjust the ferry.
1916 In February the ferry was ready for sea trial. She gained more speed, as the boiler pressure was increased, and also the capacity of railway wagons.
1931 In Lloyds reg. 1931 noted “no longer classed - inland service”.
1946 Re-constructed and lengthened. New engines supplied. 2 x steam reciprocating, each type compound exp., 2-cylinders, cyl. diam.: 8,3”-19,3”, stroke: 15,7”. Built by Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
New boilers installed: 2 x water tube boilers, oil fired, forced draft fan with one furnace each. Total heating surface: 1.937 ft2. Built by A/S Kværner Brug, Oslo.
New meas.: L: 220,0’–B: 36,1’–D: 10,3’. New tonnage: 684 grt, 235 nrt. (1961). Renamed RJUKANFOSS.
1968 Taken out of active service
1969 Broken up at Tinnoset.

 

 

           

Kilde: Dnv, Malmstein Reg., boken De Norske Jernbaners Historie bind III,
home.online.no/~hnisi/tinnoset.htm#Skibstrafikken
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 22/04-2015 (SN/PS)

SKN27719090120002 RJUKANFOS. Bilde fra Steinar Norheim.

SKN27719090120003 RJUKANFOS. Bilde fra Steinar Norheim.