Mangler bilde.

1915 DS AAGOT (SKN285191505)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

IMO (ID) No.:

1087193

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Skien

Byggeår (year built):

1883/10

Bnr (Sno).:

199

Bygger (yard):

J. Readhead & Co., South Shields, England.

Eier (owner):

A/S Aagot, Skien.

Disponent (manager):

Ejnar Stensrud, Skien

Klasse (Class).:

LR

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.050 tdw, 1.385 brt, 854 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 249,4’-B: 36,0’-D: 17,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MORG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound, 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 29,0”-2 x 54,0”, slag/stroke 36,0”. 135 NHK. Bygget av J. Readhead & Co., South Shields, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Samlet hetefl. 2.200 ft2. Bygget av J. Readhead & Co., South Shields, England.

 

 

Bemanning (crew):

18 pers.

 

 

Historikk:

1883 Bygget som HELEN OTTO av J. Readhead & Co., South Shields, England for George Otto, London, England.
1905 Solgt til A/S Aagot (Arthur Hein), Arendal. Omdøpt til AAGOT.
1910
A. Chr. Hein & Søn, Arendal ble manager.
1915 Solgt i desember til A/S Aagot (Einar Stensrud), Skien.
1916 Solgt i mars til A/S Halden (Marcus Hannestad), Fredrikshald.
Videresolgt i juni til A/S Borch 2 (A. F. Borch & Sønner), Drammen.
1917 Forlot 24/03 Ardrossan, Scotland etter bunkring mens hun var på reise fra Bergen til Genova, Italia med klippfisk. Forsvant med hele besetningen på 18 mann.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »Aagot« (M.O.R.G.) av Drammen, forsvandt paa reise fra Ardrossan til Genua i mars, april maaned 1917.
        Forhør er optat ved Drammens forhørsret, likesom undersøkelse er foretat i Ardrossan gjennem det norske vicekonsulat.
Av disse dokumenter fremgaar, at dampskibet var bygget i 1883 av jern i South Shields til høieste klasse * 100 A.I. i Lloyds register. Det hadde en drægtigihet av 1385 brutto og 854 netto registerton.
Skibet passerte periodisk besigtelse nr. 3 i februar 1912. Det var derfor forfalden til periodisk besigtelse nr. 1 i februar 1916. Efter ansøkning om utsættelse blev der i Grimsby i februar 1916 avholdt besigtelse av skibets, bund og ror samt en »general inspection« av skibet ovenbords og i rammene. Likeledes blev skibets dampkjeler, propelaksel og bundkraner besigtet. Skibet fik derfor usættelse med fuldførelsen av besigtelsen til begyndelsen av aaret 1917. I slutningen av aaret 1916 laa skibet en maaned i Shields under reparation av endel havariskade.
Skibets indredning og utrustning blev besigtet av Den Norske Skibskontrol i Drammen i mai 1916 og i november s. a. og efterat de givne paalæg blev utført, var alt i forskriftsmæssig orden.
Skibet kom fra Bergen med en ladning klipfisk og skulde supplere sin kulbeholdning i Ardrossan. Efterat ha indtat denne hadde skibet inde en dødvægt av 1954 ton + det kvantum kul skibet muligens hadde inde ved ankomsten til Ardrossan. Skibets dypgaaende ved avgang derfra angives til 18 fot agter.
Ved avgangen fra Ardrossan maa det antages, at skibet i henhold til de foreliggende oplysninger, var i sjødygtig stand.
Mandskapet bestod av 18 mand.
Da man intet har hørt fra skib eller mandskap, maa skibet ansees forlist og mandskapet omkommet.
Aarsaken til forliset er saaledes ikke oplyst, men kan skyldes almindelig sjøulykke eller krigsforlis, da skibet for størstedelen av reisen maatte passere den saakaldte sperrezone.
Saken
henlagt.

 

 

History in English:

1883 Built as HELEN OTTO av J. Readhead & Co., South Shields, England for George Otto, London, England.
1905 Sold to A/S Aagot (Arthur Hein), Arendal. Renamed AAGOT.
1910
A. Chr. Hein & Søn, Arendal became manager.
1915 Sold in December to A/S Aagot (Einar Stensrud), Skien.
1916 Sold in March to A/S Halden (Marcus Hannestad), Fredrikshald.
Re-sold in June to A/S Borch 2 (A. F. Borch & Sønner), Drammen.
1917 Sailed 24/03 from Ardrossan, Scotland after taking bunkers whilst on a voyage from Bergen to Genova, Italy with klipfish. Disappeared with her 18 men crew.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/85 ved Arne Ingar Tandberg, Norsk sjøulykkestatistik 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (SN/PS)