SKN28919170120001 NØSTED II som VANGSNES. Bilde fra Steinar Norheim.

 

1917 Motorskonnert NØSTED II (SKN289191701)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Seilskip, motorskonnert
sail ship, motor schooner.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skien

Byggeår (year built):

1910

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

J. Th. Winming, Groningen, Nederland.

Eier (owner):

A/S Evy, Skien.

Disponent (manager):

H. T. Realfsen, Skien.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

265 tdw,189 brt, 127 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 105,2’-B: 22,3’-D: 8,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MNDL / LHTB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 2-mastet skonnert.
Dieselmotor.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
Chr. Amundsen

 

 

Historikk:

1910 Bygget som skonnert NOORDKAAP av J. Th. Winming, Groningen, Nederland for ukjent eier.
1916 Solgt til Fearnley & Eger, Kristiania. Omdøpt til NØSTED II.
Motor installert: 1 råoljemotor, Bolinder. 2-takt/enkltv., 2-sylindret, syl. dim.: 380 x 410 mm. 120 BHK. Bygget av J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads A/B, Stockholm, Sverige.
1917 Solgt til Nøsted Rederi A/S (Pehrson & Wessel),
Drammen.
Videresolgt til A/S Regina (H. T. Realfsen), Skien.
1918 Omdøpt til REGINA.
1920 Solgt til Skips-A/S Opo (Juel Hansen), Odda/Bergen.
1923 Overført til Skips-A/S Opo (Hans Storaas), Odda/Bergen.
1928 Solgt til A/S D/S Vangsnes (N. J. Vangsnes), Fresvig i
Sogn/Bergen. Omdøpt til VANGSNES.
1933
Ny motor innsatt: 1 dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enklv., 4-sylinder, syl. dim.: 340 x 380 mm. 200 BHK. Bygget av H. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1942 Rekvirert av tyskerne.
1944 Ødelagt 21/09 under et alliert luftangrep sydøst for Lista
mens hun var på reise fra Stavanger med bensin i fat samt 20
tonn sprengstoff. Skipet ble satt i brann, men mannskapet fikk
satt henne på land ved Rudna. Tyskerne forsøkte å slukke brannen, men skipet eksploderte og en av tyskerne omkom.

 


Fra sjøforklaringen i 1917:
        M/sk.
»Nested 2« (M.N.D.L.) av Kristiania kolliderte den 27. august paa Bergens havn med d/s »Kong Sverre« av Stavanger, hvorved sidstnævnte fik endel overbordsskade.
        Sjøforklaring i Bergen
for »Nested 2«s vedkommende den 1. september d. a. og for »Kong Sverre«s vedkommende i Kristiania den 31. august d. a.
I henhold til de foreliggende oplysninger skyldes aarsaken til
kollisionen den omstændighet at motormaskinisten satte maskinen igang forover istedenfor agterover. Skibsinspektørn indstillet derfor motormaskinisten paa strafansvar for utvist uagtsomhet, hvorefter der av vedkommende politimyndighet for overtrædelse av straffelovens § 422 (grov uagtsomhet i tjenesten) blev forelagt angjældende en bot av kr. 50,00, som vedtokes.

 

 

 

History in English:

1910 Built as schooner NOORDKAAP by J. Th. Winming,
Groningen, the Netherlands for unknown owner.
1916 Sold to Fearnley & Eger, Kristiania. Renamed NØSTED
II
. Engine fitted: 1 x crude oil engine, Bolinder. 2-cy/sa, 2-cylinder, cyl. dim.: 380 x 410 mm. 120 BHP. Built by J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads A/B, Stockholm, Sweden.
1917
Sold to Nøsted Rederi A/S (Pehrson & Wessel) Drammen.
Re-sold to A/S Regina (H T Realfsen), Skien.
1918 Renamed REGINA.
1920 Sold to Skips-A/S Opo (Juel Hansen), Odda/Bergen.
1923 Transferred to Skips-A/S Opo (Hans Storaas),
Odda/Bergen.
1928 Sold to A/S D/S Vangsnes (N. J. Vangsnes), Fresvig in
Sogn/Bergen. Renamed VANGSNES.
1933
New engine fitted: 1 diesel engine, Wichmann. 2-stroke/sa., 4-cylinder, cyl. dim.: 340 x 380 mm. 200 BHP. Built by H. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1942 Requisitioned by the Germans.
1944 Wrecked 21/09 under an air attack Southeast of Lista
whilst on a voyage from Stavanger with a cargo of petrol in
barrels and 20 tons of explosives. The vessel was set on fire,
but the crew managed to beach her on Rudna. Germans made
an effort to extinguish the fire, but the explosives blew up.
1 of the Germans was killed.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, fylkesarkiv.no, Norsk Sjøulykkestatistik fra 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:05/01-2018 (SN/PS)