Litt om Wichmann-motoren og den's utvikling

 

         Den første Wichmann-motoren blev innstalert i båt som fremdriftsmotor i 1903. Motoren blev konstruert og bygget på Rubbestadneset i Sunhordland av sønnene til Martinus Haldorsen, Haldor, Lars og Benjamin. Motor fabrikasjonen startet opp i en kjeller langt oppe på land. Den første motoren var en en-cylindret motor på 2 Hk, som i dag står på Teknisk Museum i Oslo. Bilde av kobberstikket viser motoren.
         l 1909 kom min far, Rikard Klungsøyr, til fabrikken som læregutt. Læretiden var på 3 år. Far arbeidet ved fabrikken til 1918, da han reiste heim til Tjørvåg igjen og gikk sammen om å anlegge ett reprasjonsverksted. som han blev leder for og som fikk navnet Smedvik mek. Verksted.

 

         Motorfabrikken Wichmann utviklet seg med raske skritt. Allerede i 1912 stod første fabrikkbyggning ferdig på Rubbestadneset nede ved sjøen, som også hadde kaianlegg. Wichmann-motoren blev etter hvert kjent som en god og anerkjent motor, trass hard konkuranse fra både innenlandske som utenlandske motorfabrikker. Bare i Norge var det en tid 122 motorfabrikker i stort og smått.

 

         Når far drog tilbake til Sunnmøre igjen fikk han med seg agenturet for motoren. Dette skulle vise seg å være ett svært godt agentur, som gav ikke bare inntekter til verkstedet, men skaffet oss mye arbeid i form av monteringer av motorene og samtidig større og mindre reprasjoner av båtene hvor motorene blev moniert i. Båtene som blev montert motorer i var vesentlige fiskebåter. l begynnelsen av 30 årene fikk far bygge om flere Fyr- og Merke-vesen-båter fra seilskuter til motorfartøyer. Alle fikk innstalert Wichmann-motor. I 1933 fikk far selge den største Wichmann-motoren som blev fabrikert da. Det var en 2 cylindret motor på 90 hk. Motoren blev kjøpt av Dr. Aurdal i Ålesund, og blev innmontert på Smedvik i en ny bil-ferge som tok 4 biler. Fergen blev bygget i Romsdal, og fikk navnet «RÅNA». Den blev satt «i rute» mellem Magerholm og Sykkylven. Med den store motoren fikk den en svær fart, med over 9 knob. Dette var landets første ferge. Senere i 30 årene fikk også far i oppdrag å innstalere Wichmann-motorer i flere Fyrer, når Fyrvesenet gikk over fra belysning av fyrene med olje til elektrisk. Han innstalerte motoranlegg på Runde-, Svinøy- og Grip Fyr uten for Kristiansund N.

 

         Når far gikk av som leder av S.M.V. på sin 70 års dag, 29. sept. 1961. hadde han solgt 576 Wichmann-motorer. I 1968 feiret vi 50 års jubileum på S.M.V. den 29. juni. Blandt gjestene var også adm. dir. Kristian Haldorsen, søn av Haldor Haldorsen til slede. Jeg husket at han i talen sin fortalte at Wichmann-motorene var da produsert i ett antal over 5.000. I slutten av 1979 gikk fabrikken over på andres hender. Da hadde dem levert 5.751 motorer til godt fornøyde kunder. Motorene blev solgt både i inn- og utland. Den siste store ordren gikk til Forsvarsdepartementet. Ordren var på 3 motoranlegg a 14.400 hk (4 motorer a 3.600 hk, hvor 2 og 2 motorer var tilkoblet hver sitt gear anlegg, som igjen var tilkoblet hver sin propeller). Motorene blev innmontert i de nye Kystvaktskipene, som fikk navnene: SENJA, NORDKAPP- og -ANDENES. Den siste deltok som hjelpe-skip i Gulfen under Kuwait-krigen. I våre nybygg blev også innmontert mange Wichmann-motorer. Så vel vår første nybygg på Smedvik som på Eid Verft hadde Wichmann-motor. Vårt siste nybygg til norsk rederi, bygg 70 b/f -GLOPPEN, valgte også Wichmann-motor. I de siste driftsårene var det ca. 400 ansatte ved fabrikken og i Smedvik-gruppen 500. Flere tusen arbeidere fikk gjenem årenes løp sitt arbeide i bedriftene, i lengere og kortere tid. Dem var med på å opparbeide sin arbeidsplass til en god, trygg og trivelig arbeidsplass, som vi som ledere er dem stor takk skyldig for. Det er med hardt arbeid med nøysomhet og GUDS-Frykt og med respekt for hvile-dagen, jeg mener var årsaken til de gode resultatene. Smedvik blev etter min mening en avlegger av Wichmann Motorfabrikk, som vi også er stor takk skyldig.
         Arbeidsmangelen er idag den største i landet vårt på lange tider. Imidlertid har vi etter min mening aldri hatt så store muligheter i landet vårt som nettopp idag når det gjelder arbeid til alle. Tenk bare på all den fine, flinke og godt utdannede ungdommen vår som vi er i besiddelse av. Den som ikke ser mulighetene idag må mistet fullstendig «gangsynet». Derfor ser jeg frem til å se igjen Wichmann Motorfabrikk, Smedvik-gruppen og flere hundrede andre norske bedrifter i full drift med ”steamen på topp”. Lykke til.

 

Med vennlig hilsen Reidar Klungsøyr.