STAL-LAVAL, type AP

 

Introdusert på 60-tallet. Fikk betegnelsen AP (Advanced Propulsion)

 

         AP-systemet består av en høytrykksturbin, en lavtrykksturbin på samme aksel som akteroverturbinen. Reduksjon til propellhastighet via et reduksjonsgir av Allen-Stoekicht design. Standard serien av dette giret består av et sett reduksjonsgir av typen dobbel helical gir som strekker seg over et kraftområde opptil 51.680 aksel hestekrefter. Giret bygges etter kraftbehovet med dobbel reduksjon-planetgir, dobbel reduksjon med stjerne-parallell gir eller triple reduksjon som stjerne-planet-parallell gir på høytrykksturbinens reduksjon.

 

Høytrykksturbin

 

         Høytrykksturbinen er en impulsturbin med et enkelt impulstrinn på første trinnet styrt av tre dyse grupper. En hovedgruppe, en gruppe til styrbord og en til babord. Styrbord og babord dyse gruppe kan avstenges under gange med manuelle ventiler om man trenger å redusere skipets toppfart, uten at man får strupetap gjennom manøverventilen. Den laveste reduksjon blir da topp gruppen som ikke kan stenges eller strupes uten via bruk av manøverventilen.

 

Venstre bilde viser bladenes feste i rotoren. Til høyre vises dyseplaten med ledeskovler.

Lavtrykksturbin og akteroverturbin

 

         Lavtrykksturbinen med innebygget akteroverturbin. Eksos fra akterover og lavtrykksturbinen går samme vei og går rett inn i hoved kondenser. Lavtrykksturbinen tilføres damp fra høytrykksturbinen via en “cross over”. Under gange blir crossover tilført overskuddsdamp fra eksos systemet til turbogenerator og dampdrevne fødevannpumper via et trykkreguleringssystem.
         Akteroverturbinen får direkte damp fra egen manøverventil, og eksosdampen ledes i samme retning som eksosdampen fra lavtrykksturbinen. Dette gjør at man unngår overoppheting av lavtrykksturbinen ved akteroverkjøring

         Avløpsdamp fra turbinen går direkte inn i vakuumkondenser hvor dampen blir omgjort til vann og samlet i kondensatbrønnen (hotwell) før den blir pumpet videre av kondensatpumpene, og ført videre inn i kondensatstrømmen tilbake til kjelen via fødevannspumpene.

         STAL-LAVALS Ap-turbiner var veldig populære fra slutten av 60-årene og til langt ut i 80-årene som fremdriftsmaskinerier for større tankere og containerskip.

         AP-maskinen er bygget opp av flere standardiserte komponenter. Man har flere høytrykksturbinstørrelser å velge mellom. Turbinstørrelsen går under betegnelsen APH 32, APH 50 og APH 65. Alle operert på innløpstrykk av 63,1 bar absolutt trykk og 510 grader temperatur på dampen. APH 50 og APH 65 var også beregnet på damptrykk opp til 80,2 bar absolutt og 510 grader Celsius ved manøverventilen.
         Lavtrykksturbinen er det mulig å velge mellom seks forskjellige størrelser. APL 17, 24, 35, 45, 55 og 65.
         Giret har ti forskjellige typer varierende fra 80 til 140 o. min på propellen. Turbinsystemet dekket området helt opp mot 70.000 AHK. Damptrykket frem til høytrykksturbinen reguleres av en elektro-hydraulisk drevet ventil for forover og en for akterover.

Et typisk flytdiagram for et STAL-LAVAL turbinanlegg (32.000 – 40.000 AHK)

Et turbinanlegg i et containerskip

 

Et typisk gir arrangement for en AP-turbin

 

Kilde: Illustrasjoner fra STAL-LAVALs brosjyre “Advanced Propulsion Systems”
Samlet og bearbeidet av Ragnar iversen
Sist oppdatert: 02/05-2011 (RI/PS)