SKU10019910120001 NORMAND ONDUR som VOS RUNNER. Foto: bobjak.

 

1991 MS NORMAND ONDUR (SKU100199101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, Stand By/sikkerhetsskip
motor ship, Stand By/safety vessel.

Off. nr.:

7814278

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Skudeneshavn

Byggeår (year built):

1978/01

Bnr (Sno).:

371/5

Bygger (yard):

Skrog fra Gdynska Stocznia Remontowa, Gdynia, Polen/levert av Kopervik Slip A/S, Kopervik.

Eier (owner):

Normand Ondur K/S, Skudeneshavn.

Disponent (manager):

Solstad Shipping A/S, Skudeneshavn.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 ICE-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

600 tdw, 631 brt, 189 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 50,4m-Lbp:-44,7m-B: 8,0m-D: 4,7m-Dpg.: 3,833m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1 thruster forut.
1 thruster akter.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDRB/LDRB3/MWJZ5

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Wichmann 6AXA. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.800 BHK ved 375 o. min. Vribar propell. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.

Fart/forbr. (speed/cons.):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 112 kW.
1 dieselgen. nød 20 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

224kW/220VAC/50Hz.

Kjeler (boilers):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1977 Bygget som ODDSTEIN med skrog fra Gdynska Stocznia Remontowa, Gdynia, Polen/levert fra Kopervik Slip A/S, Kopervik til K/S Oddvar Vea & Co. (Oddvar Vea), Haugesund. (R-10-H).
1978 Levert 27/01.
1982 Overført til P/R Oddstein (Oddvar Vea, Vormedal), Haugesund. Forlenget og ombygd til Stand-by/Safety Vessel: 600 tdw, 498 brt, 250 nrt. Ny dim.: 49,7m-B: 8,0m-D: 3,83m.
1983 Overført til K/S A/S Veco (Oddvar Vea, Vormedal), Haugesund.
1986 Ombygd i desember til M/Fi. Ommålt: 600 tdw, 611 brt, 183 nrt.
Solgt i desember til Balta Shipping Ltd, Aberdeen, Scotland/Lerwick, Shetland. Omdøpt til
BALTA SOUND.
1991 Ombygd i mars til Stand-by/Safety Vessel: 600 tdw, 631 brt, 189 nrt.
Solgt i mars til Normand Ondur K/S (Solstad Shipping A/S), Skudeneshavn. Omdøpt til
NORMAND ONDUR.
1996 Registrert i august i Skudeneshavn-NIS.
Overført i august til Normand Ondur K/S, Skudeneshavn (Nomis Shipping Ltd, c/o Solstad Shipping A/S, Skudeneshavn), Aberdeen.
1998 Overført til Solstad Offshore ASA (UK) Ltd (Nomis Shipping Ltd c/o Solstad Shipping A/S, Skudeneshavn), Aberdeen.
2004 Solgt 03/08 til Nomis Shipping Ltd, Aberdeen. Omdøpt til DEA RANGER.
2008 Omdøpt til VOS RUNNER 15/12.
2009 Vroon Offshore Services Ltd, Aberdeen ble managers 19/01.
Overført 02/03 til Nomis Offshore Ltd (Vroon Offshore Services Ltd), Aberdeen.
2018 Hugging begynte i september ved Dales Marine Services, Aberdeen.

 

 

History in English:

1977 Built as ODDSTEIN with hull from Gdynska Stocznia Remontowa, Gdynia, Poland/delivered by Kopervik Slip A/S, Kopervik to K/S Oddvar Vea & Co. (Oddvar Vea), Haugesund. (R-10-H).
1978 Delivered 27/01.
1982 Transferred to P/R Oddstein (Oddvar Vea, Vormedal), Haugesund. Lengthened and converted to a Stand-by/Safety Vessel: 600 tdw, 498 grt, 250 nrt. New dim.: 49,7m-B: 8,0m-D: 3,83m.
1983 Transferred to K/S A/S Veco (Oddvar Vea, Vormedal), Haugesund.
1986 Rebuilt in December to M/Fi. Re-meas.: 600 tdw, 611 grt, 183 nrt.
Sold in December to Balta Shipping Ltd, Aberdeen, Scotland/Lerwick, Shetland. Renamed
BALTA SOUND.
1991 Rebuilt in March to a Stand-by/Safety Vessel: 600 tdw, 631 grt, 189 nrt.
Sold in March to Normand Ondur K/S (Solstad Shipping A/S), Skudeneshavn. Renamed
NORMAND ONDUR.
1996 Registered in August at Skudeneshavn-NIS.
Transferred in August to Normand Ondur K/S, Skudeneshavn (Nomis Shipping Ltd, c/o Solstad Shipping A/S, Skudeneshavn), Aberdeen.
1998 Transferred to Solstad Offshore ASA (UK) Ltd (Nomis Shipping Ltd c/o Solstad Shipping A/S, Skudeneshavn), Aberdeen.
2004 Sold 03/08 to Nomis Shipping Ltd, Aberdeen. Renamed DEA RANGER.
2008 Renamed VOS RUNNER 15/12.
2009 Vroon Offshore Services Ltd, Aberdeen became managers 19/01.
Transferred 02/03 to Nomis Offshore Ltd (Vroon Offshore Services Ltd), Aberdeen.
2018 Demolition began in September by Dales Marine Services, Aberdeen.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/77 & 3/84 ved Alf J. Kristiansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 19/05-2020 (PS)