STG10319120220001 RELIS som DRONNING SOPHIE. Foto fra boka Skipsforlis i Bergensleden av Erik Bakkevig.

 

1912 DS RELIS (STG103191202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5617010

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1878/06

Bnr (Sno).:

284

Bygger (yard):

Motala mek. Werkstad, Norrköping, Sverige.

Eier (owner):

Dampskibet A/S Relis, Stavanger.

Disponent (manager):

Brødrene Olsen, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV 2A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

480 tdw, 364 brt, 248 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 132,7’-B: 23,4’-D: 12,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JWHC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 3-sylinder, syl. diam.: 12,7”–28,5”, slag/stroke: 20,5”. 35 NHK. Bygget av Motala mek. Werkstad, Norrköping, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 9,5’ x 8,3’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1892 av Bergens Mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1878 Bygget som DRONNING SOPHIE av Motala mek. Werkstad, Norrköping, Sverige for Torjer Meling m.fl., Stavanger.
1912 Solgt til Dampskibet A/S Relis (Brødrene Olsen), Stavanger. Omdøpt til RELIS.
1914
Grunnstøtte og ble vrak 24/01 ved Grunnevåg syd for Mosterhavn mens hun var på reise fra Stavanger til Ålesund i ballast. Mesteparten av fartøyet ble hogd in situ av Ole T. Tjørve (Lista Kongen).

 

 

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis i Bergensleden av
Erik Bakkevig.
Den 24. januar 1914 var skipet på reise fra Stavanger til Ålesund i ballast og hadde los om bord. Det var regntykke og i Bømlafjorden ble sikten svært dårlig. Kl. 8 om kvelden rente skipet på land med full fart i Grunnevåg litt sør for Mosterhavn. Folk i området hørte nødsignaler med dampfløyte. De dro ut og fikk se et dampskip som stod høyt på land. Fra Haugesund ble det sendt to slepebåter til assistanse, "7de Juni" og "Klar". Da disse kom frem, så de at det var ingenting de kunne gjøre, man kunne faktisk se dagslys under kjølen.
Sjøforklaringen
Det ble holdt sjøforklaring i Stavanger 31. januar, forhør i Haugesund 17. mars og kontinuasjonssjøforklaring i Stavanger 16. april. Som årsak til grunnstøtningen ble angitt at man i den reduserte sikten tok feil av fyrene, men sjøretten kom til at losen hadde utvist grov uaktsomhet. Ved Søndhordlands sorenskriveris meddomsrett, hvor saken ble behandlet 23. mai, ble losen idømt en bot på kr. 50,- pluss kr. 10,- i saksomkostninger.

 

 

History in English:

1878 Built as DRONNING SOPHIE by Motala mek. Werkstad, Norrköping, Sweden for Torjer Meling et.al., Stavanger.
1912 Sold to Dampskibet A/S Relis (Brødrene Olsen), Stavanger. Renamed  RELIS.
1914
Wrecked 24/01 at
Grunnevåg south of Mosterhavn whilst on a voyage from Stavanger to Ålesund in ballast. Most of the vessel was broken up in situ by Ole T. Tjørve (Lista Kongen).

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/11-2018 (SN)