STG10319470220001 ATLANTIC AFRICA som KONGSHOLM. Foto fra boka Den norske Libertyflåten av Stein-Erik Dagsland & Tor Inge Vormedal.

 

1947 TE-T ATLANTIC AFRICA (STG103194702)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turboelektrisk skip, tanker
turbo electric ship, tanker
.
T2-SE-A1

Off.no:

5157183

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1945/09

Bnr (Sno).:

93

Bygger (yard):

Marinship Corp., Sausalito, California, USA.

Eier (owner):

Skips-A/S Solvang, Stavanger.

Disponent (manager):

Alf Gowart-Olsen, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.739 tdw., 10.576 brt., 8.047 nrt..

Dimensjoner (size):

Loa: 159,6m-Lbp: 153,3m-B: 20,7m-D: 9,19m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMQA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampturbin (steam turbine), General Electric. 6.000 AHK overført via generator til elektrisk motor på propellaksel. Bygget av General Electric, Lynn, Mass, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers) med overhetere. Arbeidstrykk 500-450 psi. Samlet heteflate 11.552 ft². Bygget av Babcock & Wilcocox Co., Bayonne, NJ, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Kontrahert 08/06 av U. S. War Shipping Administration, Washington, USA.
1945
Kjølstrukket 29/06.
Bygget som
MARIOPA HILLS av Marinship Corp., Sausalito, CA, USA for U. S. War Shipping Administration (Deconhill Shipping Corp.), San Francisco, CA, USA. Sjøsatt 08/09, levert 25/09 som MARIN HILLS. Gudmor Mrs. Sydney Belither.
1946 Overført til US Maritime Commision, Washington, San Francisco, California, USA.
1947 Solgt 18/09 for USD 1.825.793 til
Rederi-A/S Alse & Skibs-A/S Canada (Onstad Shipping A/S), Oslo. Overtatt 18/09. Omdøpt til ATLANTIC AFRICA.
Videresolgt 25/10 for NOK 10.100.000 til Skibs-A/S Solvang (A. Gowart Olsen), Stavanger.
1948 Maskinroms eksplosjon 09/06, hele maskineriet ødelagt. Nytt hovedmaskineri ble skaffet tilveie fra U. S. Maritime Commision og installert ved verft i Durban, Syd-Afrika.
1949 Ferdig reparert i mai. Nytt maskinhavari 01/08. Skipet drev i 5 døgn i det Indiske Hav før mannskapet fikk kontakt med omverden. Ble nå tatt under slep av 2 taubåter og ankom Bombay, India etter 13 døgns slep. Midlertidig reparert.
1950 Avgikk i januar for Abadan. Gikk siden til New York, NY, USA for permanent reparasjon som var ferdig i april.
Eksplosjon i skipets akterste lastetanker mens hun losset i Durban, Syd Afrika. Eksplosjonen kom muligens av et voldsomt tordenvær med lynnedslag. 2 mann omkom. Skipet fikk store skader som ble reparert i Durban, Syd Afrika.
1951 Omdøpt i april til KONGSHOLM etter reparasjoner.
Solgt 08/12 for USD 1.825.000 til
Tanker Transport Inc., Monrovia, Liberia. Omdøpt til ATLANTIC CAPETOWN. Overtatt 08/12 i Stavanger.
1963 Solgt 27/01 til
Artemision SS. Co. S.A. (Northern Ships Agency Inc., New York, NY, USA - A. Triandifilou), Monrovia. Omdøpt til DEMITRIOS A. Overtatt i Savannah, GA, USA 27/01.
1964 Ny motor for propellaksel installert.
1966 Omdøpt til LAKE GEORGE.
Trinity Shipping Inc., New York - Robert Rosenthal ble managers.
1968 Ankom 01/06 til Kaohsiung, Taiwan for hugging.
1969 Hugget.

 

 

History in English:

1944 Contracted 08/06 by U. S. War Shipping Administration, Washington, USA.
1945
Keel laid 29/06.
Built as
MARICOPA HILLS at Marinship Corp., Sausalito, CA, USA for U. S. War Shipping Administration (Deconhill Shipping Corp.), San Francisco, CA, USA. Launched 08/09, delivered 25/09 as MARIN HILLS. God mother Mrs. Sydney Belither.
1947 Sold 18/09 for USD 1.825.793 to
Rederi-A/S Alse & Skibs-A/S Canada (Onstad Shipping A/S), Oslo. Taken over 18/09. Renamed ATLANTIC AFRICA.
Re-sold 25/10 for NOK 10.100.000 to Skibs-A/S Solvang (A. Gowart Olsen), Stavanger.
1948 Engine room explosion 09/06, machinery total loss. New machinery delivered by U. S. Maritime Commision and installed at yard in Durban, South Africa.
1949 Repairs completed in Mai. New machinery breakdown 01/08. The vessel drifted for 5 days in the Indian Ocean before they could contact the surrounding world. Taken in tow by 2 tugs and arrived after 13 days to Bombay, India. Temporarely repaired.
1950 Sailed in January for Abadan. Sailed then to New York, NY, USA for permanent repairs that was completed in April.
Explosion in the after cargo tanks whilst discharging in Durban, South Africa. The explosion was probably caused by a violent thunderstorm with lightning. 2 men lost. The vessel was repaired in Durban.
1951 Renamed KONGSHOLM after repairs in april.
Sold 08/12 for USD 1.825.000 to
Tanker Transport Inc., Monrovia, Liberia. Renamed ATLANTIC CAPETOWN. Taken over 08/12 in Stavanger.
1963 Sold 27/01 to
Artemision SS. Co., S.A. (Northern Ships Agency Inc., New York, NY, USA - A. Triandifilou), Monrovia. Renamed DEMITRIOS A. Taken over 27/01 in Savannah, GA, USA.
1964 New electric motor for propeller shaft installed.
1966 Renamed LAKE GEORGE.
Trinity Shipping Inc., New York - Robert Rosenthal became managers.
1968 Arrived 01/06 at Kaohsiung, Taiwan for demolition.
1969 Broken up.

 

 

           

Kilde:  DnV, Lloyd’s, Starke, boka Den norske Libertyflåten av Stein-Erik Dagsland & Tor Inge Vormedal,
Skipet 1/99 V/ John M. Gramstad

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/12-2018 (SN)