STG10319590120001 KONGSVANG. Foto via John Gramstad.

 

1959 MT KONGSVANG (STG103195901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip tanker
motor ship tanker
.

Off.no:

5192901

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1959/02

Bnr (Sno).:

170

Bygger (yard):

Rosenberg mek. Verksted, Stavanger.

Eier (owner):

Skibs-A/S Solvang, Stavanger.

Disponent (manager):

Alf Gowart-Olsen, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

32.910 tdw, 20.514 brt, 12.211 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 659,3’-B: 86,2’-D: 46,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

33 tanker, 11s-11b-11c.
2 pumperom
4 lossepumper med samlet kapasitet 3.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXCE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor Burmeister & Wain 74-VTBF-160. 2-takt/enkltv., 12-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.600 mm. 15.000 BHK ved 115 o. min. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop. Bunkerskapasitet 1.299 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 400 kW.
1 turbogen. 280 kW

Tot. el. kraft (el. power):

680kW/440-220VAC/60Hz..

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux boilers), arbeidstrykk 120 psi.
1 damp/dampgenerator, arbeidstrykk 85 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1952 Kontrahert 31/07, som turbintanker.
1956 Kontrakten endret til motortanker.
1957 Kjølstrukket i desember
1958
Bygget
som KONGSVANG av Rosenberg mek. Verksted, Stavanger for Skibs-A/S Solvang (Alf Gowart-Olsen), Stavanger. Sjøsatt 13/09.
1959 Ferdigstilt 05/02. Byggekostnad NOK 43.600.000.
Gikk inn på et 10 års tidscerteparti med Petrofina.
1963 Eksplosjon i aktre pumperom i november under lossing ved Genova, Italia. En av mannskapet og en fra oljeanlegget omkom. Skipet gikk til Palermo, Italia for reparasjon.
1965 Dette var et ulykkelig år for skipet da det var utsatt for tre større havarier, to kollisjoner og ett maskinhavari dette forårsaket 50 dager Off-Hire.
1967 Eiere: Skibs A/S Solvang (A/S Brødrene Olsen-Alf Gowart Olsen), Stavanger.
1968 Tilbakelevert 12/09 fra certepartiet med Petrofina.
1970 Maskinhavari i april med 21 dagers verkstedopphold.
I september grunnstøtte hun ved Taiwan mens hun var på reise fra Japan til Persiske Gulf i ballast. Skipet fikk store bunnskader. Bragt flott og tauet til Yokohama, Japan for reparasjon.
1971 Ferdig reparert 10/02.
1972 Havari på begge hjelpemotorene samt hovedmotor forårsaket 60 dagers Off-Hire.
1974 Solgt i januar for USD 5.100.000 til Opulence Cia. Naviera S.A. (L. Haji Ioannou), Piraeus, Hellas. Omdøpt til SAVVAS.
1983
Solgt til Nova Aquilae S.A. (L. Haji Ioannou), Limassol, Kypros. Omdøpt til KOURION.
1985
Ankom 16/06 til Chittagong, Bangladesh for hogging som begynte 30/07 av Hajee Tariquillah & Sons, Bhatiary.

 

 

History in English:

1952 Ordered 31/07 as a turbin tanker.
1956 The contract altered to a motor tanker.
1957 Laid down in December.
1958 Built as
KONGSVANG by Rosenberg mek. Verksted, Stavanger for Skibs-A/S Solvang (Alf Gowart-Olsen), Stavanger. Launched 13/09.
1959 Completed 05/02. Building costs NOK 43.600.000. On 10 years time charter to Petrofina.
1963 Explosion in the aft pump room in November during discharging at Genova, Italy. One of the crew and one from the oilplant died. The vessel sailed to Palermo, Italy for repairs.
1965 This was a miserable year for the vessel as it had three serious accidents, two collisions and a engine breakdown that caused 50 days Off-Hire.
1967 Owners: Skibs-A/S Solvang (A/S Brødrene Olsen-Alf Gowart-Olsen), Stavanger.
1968 Returned 12/09 from certeparty with Petrofina.
1970 Engine breakdown in April with 21 days at yard.
Stranded in September at Taiwan whilst on a voyage from Japan to Persian Golf in ballast. The vessel got large bottom damages. Refloated and towed to Yokohama, Japan for repairs.
1971 Repairs completed 10/02.
1972 Breakdown on both auxiliary engines and the main engine caused 60 days Off-Hire.
1974 Sold in January for USD 5.100.000 to Opulence Cia. Naviera S.A. (L. Haji Ioannou), Piraeus, Greece. Renamed SAVVAS.
1983
Sold to Nova Aquilae S.A. (L. Haji Ioannou), Limassol, Cyprus. Renamed KOURION.
1985
Arrived 16/06 at Chittagong, Bangladesh for demolition that began 30/07 by Hajee Tariquillah & Sons, Bhatiary.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 1/99 V/ John M. Gramstad
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/12-2018 (SN)