STG10619030120001 HANNA. Foto fra boka Fra Seil til damp, Stavangers sjøfartshistorie av A. B. Andersen.

 

1903 DS HANNA (STG106190301)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

1086081

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1882/06

Bnr (Sno):

464

Bygger (yard):

Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, England.

Eier (owner):

A/S D/S Hanna, Stavanger.

Disponent (manager):

Kornelius Olsen, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.400 tdw, 2.329 brt, 1.477 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 292,6’-B: 38,3’-D: 23,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MBQT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 33,8”–68,0”, slag/stroke: 45,0”. 205 NHK. Bygget av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,0’ x 10,5’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 75 psi. Bygget av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, England.

 

 

Bemanning (crew):

21 pers.

 

 

Historikk:

1882 Bygget som BRISCOE ved Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, England for J. E. Bowser, Ormston & Co., Newcastle, England. Sjøsatt 01/06, levert i juli.
1894 Overført til C. W. Ormston & Co., Newcastle.
1903 Solgt til A/S D/S Hanna (Kornelius Olsen), Stavanger. Omdøpt til HANNA.
1913
Seilte 24/11 fra Blyth, England og forsvant med hele besetningen mens hun var på reise til Kirkenes med kull. 21 mann omkom. Det ble senere funnet en livbøye med skipets navn utenfor Flatanger på Folla.

 


Fra sjøforklaringen:

D/s Hanna av Stavanger avgik fra Blyth den 24. november med ladning kul, bestående av 2767 tons og 438 tons bunkers, bestemt for Kirkenæs. Senere har man intet hørt fra skibet, uten forsåvidt, som der ved Flatanger er funnet en livbøie market Hanna – Stavanger, likesom der sammesteds ogsaa er ilanddrevet endel vrakgods, - uten dog at bære synlige merker paa at ha tilhørt Hanna. Fartøiet maa derfor antages at være forlist, og besætningen, 21 mand, omkommet.
         Forhør i Stavanger den 13. mars næstefter.
         Skibsinspektøren finder i henhold til de foreliggende oplysninger:
1) At fartøiet maa antages at ha været i fuld sjødyktig stand, passende lastet, vel bemandet og forskriftsmæssig utstyrt ved avgangen fra Blyth.
2) At aarsaken til fartøiets forlis er ubekjendt, men sandsynligheten taler for, at fartøiet under de paa Norges vestkyst paa den tid herskende voldsomme storme er stødt på grund og splintret.
         Vedkommende statsadvokat, der har hat saken til uttalelse, er enig med skibsinspektøren i, at saken ikke gir anledning til videre forføining fra paatalemyndighetens side.
Henlagt.

De omkomne:
Hans K. Dykesteen Skibsfører, 38 aar, Stvgr.
Harald Olsen 1. styrm.28aar, Skaarvaagen
Osmund Olsen 2. styrm. 35 aar, Stvgr.
Oskar Dykesteen 1. mask. 34 aar, Stvgr.
Tønnes E. Ingvaldsen 2. mask. 25 aar, Stvgr.
Anton Spjeldnæs 3. mask. Bergen
Ivar Pedersen Amdal Stuert, 48 aar, Stvgr.
Ole Fosse Kok, 17 aar, Stvgr.
Joh. A. Johnsen Næsheim Tømmerm. 47 aar, Stvgr.
Alfred Johansen Matros
Paul Rusch Matros
Johan Osterholm Matros
W. Lyvdicker Matros
Johan Andr. Jacobsen Jungm. 17 aar, Stvgr.
Olaf Martin Olsen Messegut. 15 aar, Stvgr.
Egil Endsjø Fyrbøter, 19 aar, Stvgr.
Albert Kr. Sørensen Fyrbøter, 25 aar, Stvgr.
Karl Ek Fyrbøter
Henrik Brueland Fyrbøter
Abel Johansen Fyrbøter
Edvin Ram Kullemper

 

 

History in English:

1882 Built as BRISCOE at Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, England for J. E. Bowser, Ormston & Co., Newcastle, England. Launched 01/06, delivered in July.
1894 Transferred to C. W. Ormston & Co., Newcastle.
1903 Sold to A/S D/S Hanna (Kornelius Olsen), Stavanger. Renamed HANNA.
1913
Missing with the entire crew since sailing 24/11 from Blyth, England for Kirkenes with coal. 21 men died. Later a life buoy with the vessel’s name was found of Flatanger at Folla.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 03/89, Starke, Norsk sjøulykkestatistik 1913.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/01-2018 (SN/PS)