Hans Waage, Stavanger.
Av John M. Gramstad.

        HANS (Jacob) WAAGE var født i Skudeneshavn i 1863 som den fjerde i en søskenflokk på syv. Hans far var skipsreder Valentin Fredrik Arentz Waage (1832-1871) og mor Inger Lovise Torbjørnsdatter Waage, som etter sin manns bortgang, giftet seg i 1872 med sin svoger, handelsborger og skipsreder Johan Sigvart Missen Waage i Skudeneshavn.
        Hans far Valentin Fredrik Arentz Waage, var reder.
Hans onkel- og stefar Johan Sigvart Nilssen Waage, var reder og også disponent i Stavanger Havfiskeselskap.
        I "Skudeneshavn Sjøfart- og Byhistorie" side 58, nevnes det at fiskekutter "ELISA" på 78,6 tonn, ble innkjøpt til Skudeneshavn i 1878 av Truls Pedersen, Lauritz Olsen, A. Johnsen, Sigurd Wåge, Thorbjørn Wåge og HANS WÅGE.

I samme bok side 78, nevnes det skonnert "RAKEL" på 131 tonn, ble innkjøpt i 1892 av rederiet S. Wåge, R. M. Jacobsen, Christian Alveberg, Thorbjørn Wåge og Hans Wåge. Med forbehold om skrivemåte av Waage-navnet, tyder det på at Hans Waage allerede som 15 åring i 1878, var partsreder i fiskekutteren "ELISA" sammen med sin stefar- og onkel, og fire år eldre bror.
        I tillegg til å drive Stavanger Tøndefabrik, drev Hans Waage om vinteren også med eksport av fersk sild til England og Tyskland med leide skip.
30. juni 1908 etablerte han det personlige firma HANS WAAGE, hvis formål var å "drive handel i Stavanger".

 

Skipsreder

 

        2. desember 1911 etablerte Hans Waage D/S A/S Ulsnæs med en aksjekapital på 35.000,-kroner. Selskapet overtok nå dampskipet "ULSNÆS" på 450 tdw, som Hans Waage hadde overtatt 16. november samme år fra Thomas Enes i Haugesund for en pris av 35.000,- kroner.
        "ULSNÆS" som var bygget i Bergen i 1870, fikk ingen lang karriere som Stavanger skip. Allerede 20. juni 1912 forliste det på Marsteinbåen på reise fra Grangemouth til Bergen med kull. Skipets kaptein var Askild Eide.
D/S A/S Ulsnæs ble oppløst 17. juli 1912.
        18. juli 1914 overtok Hans Waage dampskipet "JARL" på 540 tdw fra Sigval Bergesen. Hans Waage hadde betalt 87.500,- kroner for skipet som var bygget i Stavanger i 1889. "JARL" ble formelt eiet av D/S A/S Jarl, som var blitt stiftet 27. juni samme år, med en aksjekapital på 88.000,- kroner. Allerede i oktober 1915 ble skipet solgt til Haugesund, og ble slettet i Stavanger Skipsregister 25. oktober 1915. Skipets kaptein var Askild Eide. D/S A/S Jarl ble oppløst 4. februar 1916.
        Waages neste skip ble overtatt 4. februar 1915. Også denne gang var det et Stavanger skip som ble kjøpt, i det Lauritz Kloster for 115.000,-kroner solgte dampskipet "JOHN WILSON" på 1.020 tdw. Skipet som var bygget i Bergen i 1893, fikk beholde navnet, og ble innregistrert på A/S John Wilson, som var blitt stiftet 18. januar samme år, med en aksjekapital på 115.000,- kroner.
        Allerede i april 1915 overtok Hans Waage sitt tredje skip, da han kjøpte Kristiania skipet
"RAGNHILD" på 1.720 tdw. Skipet som var bygget i North Shields i 1883, ble registrert i Stavanger 21. april 1915. 3. september samme år ble det omdøpt "FOKSTEIN". Skipet var formelt eiet av D/S A/S Fokstein, som var blitt stiftet 29. juni 1915 med en aksjekapital på 260.000,- kroner. Enestyre og disponent i D/S A/S Fokstein var Overrettssakfører Fridtjof Kittelsen. Ved ekstraordinær generalforsamling i selskapet avholdt 11. august 1915, overtok Hans Waage disse posisjonene.
       
Etter overtagelsen av "FOKSTEIN", disponerte Hans Waage følgende tre skip.

D/S "FOKSTEIN" 1.720 tdw 1883
D/S "JOHN WILSON" 1.020 tdw 1893
D/S 'JARL"   540 tdw 1889

Allerede 13. januar 1916 ble "FOKSTEIN" levert til kjøpere i Kristiania.
        17.
april 1916 overtok Hans Waage sitt siste- og største skip, da 5.000 tonneren "BORGLAND" ble overtatt på vegne av det nyetablerte selskapet Hans Waages Rederi A/S, som var blitt stiftet 25. mars 1916 med en aksjekapital på 2,3 millioner kroner. Hans Waages Rederi A/S hadde bl.a. firma Brødrene Olsen sentralt plassert i selskapets styre. "BORGLAND" var bygget hos Blyth Shipbuilding Co. Ltd. for A/S Borgå ved skipsreder Petter Olsen, eldste sønn av Fred. Olsen i Kristiania. Skipet var blitt levert fra verftet i august 1913. Etter Petter Olsens død i 1913, ble disponeringen av "BORGLAND" overtatt av Fred. Olsen, som i skjøte datert 13. april 1916 solgte skipet for 3 millioner kroner til Johnsen & Bergmann i Oslo.
        Samme dag ble skipet
videresolgt til det nystiftede Hans Waages Rederi A/S for 3,315 millioner kroner. "BORGLAND" fikk nå navnet "FEISTEIN", og ble dermed det første av i alt ni Stavanger skip med dette navnet. Feistein er sammen med navnet Ryfylke, dermed det navnet som er blitt brukt flest ganger på Stavanger skip.


Krigsforlis

 

        Under kommando av kaptein Edvard Jonassen Østbø, ble "JOHN WILSON" den 2. august 1916, på reise fra fra Rotterdam til London med stykkgods, stanset av tysk U-båt. Etter å ha kontrollert skipets papirer, ga ubåtkapteinen mannskapet fem minutter til å gå i båtene. Etter at livbåtene var i passelig avstand fra skipet, ble det fra ubåten skutt en torpedo, som rammet skipet i akterrommet, hvor det ble en voldsom eksplosjon. "JOHN WILSON" sank i løpet av 1-1/2 minutt. Ubåtkapteinen var så human at han tok livbåtene under slep. Dagen etter ble de berget av to hollandske torpedobåter og innbragt til Flushing. Dampskipet "JOHN WILSON" var forsikret for 300.000,- kroner. A/S John Wilson ble oppløst 16. februar 1917.
        Heller ikke "FEISTEIN" fikk noen lang karriere som Stavanger skip, da det den 31. mars 1917 ble minesprengt på reise fra Philadelphia til Rotterdam med hvete for Belgian Relief Commission. "FEISTEIN" ble truffet ved babord storluke, og begynte straks krenge, og maskinrommet ble fylt med vann. Besetningen gikk straks fra borde. Imidlertid rettet skipet seg og sluttet synke. Besetningen gikk derfor etter en tid ombord igjen. Ødeleggelsene i maskinrommet var så omfattende at det var umulig å lense, men man søkte å holde skipet flytende, i håp om å treffe et skip som kunne slepe til havn.
       
Etter fire timer ble "FEISTEIN" rammet av en ny eksplosjon, denne gang akter. Enkelte ombord mente å ha sett en torpedobane, men ingen tyske U-båter rapporterte å ha skutt på noen der og da. "FEISTEIN" sank nå så raskt at det etter tre minutter stod rett opp og ned i sjøen. Etter en halv time kunne man høre tre eksplosjoner ombord, hvoretter det forsvant i dypet. Besetningen ble etter 16 timer tatt opp av nederlandsk tråler "MAGRETHA" og ført til Ijmuiden.
"FEISTEIN" ble ført av
rederiets flagg-skipper, Edvard Jonassen Østbø. Skipet var forsikret for 1.040.000,- kroner.
Hans Waages
Rederi A/S ble oppløst 16. juli 1917.


Privat

 

        Hans Waage hadde kontor på Skagen 8, mens han privat bodde i Nils Juelsgt. 32.
I sitt første ekteskap var han gift med Bergitte Kittelsen (1868-1913). Etter en tid giftet han seg med Yngva Waage.
        Hans Waage hadde
flere verv i Stavanger Søemandsforening, bl.a. var han formann fra 1916 til 1928. Da han fratråtte, ble han utnevnt til æresmedlem! Videre var han formann i Stavanger Skipperforening og kretsformann i Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning. Videre var han medlem av Stavanger formannskap og bystyre, og inneholdt flere kommunale tillitsverv.
        I gavebrev datert
29. desember 1917, opprettet Hans Waage, "BERGITTE OG HANS WAAGES LEGAT".
Legatets som ble
opprettet i Skudeneshavn, hadde et grunnkapital på 10.000,- kroner, og hadde som formål å yte hjelp til verdige trengende, hjemmehørende i Skudeneshavn.
Hans Waage døde 13. oktober 1931.

Kilde: Skipet 3/02 v/ John M. Gramstad.
Bearbeidet av Steinar Norheim og Per Sundfær.
Sist oppdatert 23/04-2016 (SN/PS)