STG10919110120001 ULSNÆS som BJØRGVIN. Foto fra boka Våre Gamle Skip av L. M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn.

 

1911 DS ULSNÆS (STG109191101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5613082

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1870

Bnr (Sno).:

22

Bygger (yard):

Bergens mek. Verksted, Bergen.

Eier (owner):

Dampskipselskab-A/S Ulsnæs, Stavanger.

Disponent (manager):

Hans Waage, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

450 tdw, 389 brt, 283 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 138,4’-B: 22,7’-D: 13,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JPKR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound, 2-sylinder, syl. diam.: 20,4”–44,6”, slag/stroke: 22,0”. 75 NHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 11,0’ x 9,4’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 60 psi. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1870 Bygget som BJØRGVIN av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for Gerdt Meyer, Bergen.
1873 Forliste i juli i Kabelvåg. Hevet og reparert i Trondhjem.
1875 Solgt i mars til Flekkefjord Dampskibsselskab, Flekkefjord.
1884 Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem.
1894 Ommålt: 450 tdw, 385 brt, 225 nrt.
1896 Solgt til A/S D/S Bjørgvin (F. Münter), Bergen.
1898 Solgt til A/S Bjørgvin (J. W. Prebensen), Risør.
1899 Solgt for NOK 35.000 til Thomas Enes, Haugesund.
Ommålt: 450 tdw, 333 brt, 190 nrt.
1911 Solgt i november til D/S A/S Ulsnæs (Hans Waage), Stavanger.
1912 Omdøpt til ULSNÆS.
Grunnstøtte 20/06 på Marsteinsbåen mens hun var på reise fra Grangemouth, Scotland til Bergen med kull.

 


Fra sjøforklaringen:
D/s. „Ulsnæs“ (J.P.F.K.) av Stavanger, reise Grangemouth — Bergen med kul, grundstøtte i disigt veir den 20. juni kl. 2,20 fm. paa Marstensboen og blev vrak.
Sjøforklaring i Stavanger 26. juni.
        Av forklaringen fremgaar, at kapteinen hadde kommandoen, da skibet nat til 5. juni befandt sig ved indløpet til Korsfjorden, Marstenen fyr peiltes litt forlig av tvers om styrbord. Veiret var smukt, luften noget disig, men dog saa sigtbar, at fyrene kunde sees paa en avstand av ca. 10 kvm. Efter en stunds forløp peilte kapteinen Marstenen i O. ½ S. og bestemte avstanden fra samme til 3 kvm. Samtidig gaves bagbord ror for at bøie ind mot Korsfjorden, men idet skibet svinget styrbord hen, støtte det paa Marstensboen med den følge som ovenfor nævnt.
        Skibsinspektøren finder, at aarsaken til ulykken maa tilskrives, at kapteinen undlot ved peilinger av Marstenen fyr at forvisse sig om, at skibet stod tilstrækkelig langt vesten- og nordenfor Marstensboen, forinden kursen sattes mot Korsfjorden.
Da skibsinspektøren imidlertid var i tvil om, hvorvidt kap­teinens tilsyneladende utviste uagtsomhet kunde karakteriseres som strafbar uagtsomhet, oversendtes saken til vedkommende statsadvokat til avgjørelse av tiltalespørsmaalet. Statsadvokaten kom til det resultat, at der i anledning av omhandlede grundstøtning ikke bør foretages nogen strafferetslig forfølgning.
Kapteinen og styrmanden er imidlertid tilstillet en gjenpart av skibsinspektørens betænkning. Saken forøvrig henlagt.

 

 

History in English:

1870 Built as BJØRGVIN by Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for Gerdt Meyer, Bergen.
1873 Foundered in July in Kabelvåg. Refloated, repaired in Trondhjem.
1875 Sold in March to Flekkefjord Dampskibsselskab, Flekkefjord.
1884 Sold to Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem.
1894 Re-measured: 450 tdw, 385 brt, 225 nrt.
1896 Sold to A/S D/S Bjørgvin (F. Münter), Bergen.
1898 Sold to A/S Bjørgvin (J. W. Prebensen), Risør.
1899 Sold for NOK. 35.000 to Thomas Enes, Haugesund.
Re-measured: 450 tdw, 333 brt, 190 nrt.
1911 Sold in November to D/S A/S Ulsnæs (Hans Waage), Stavanger.
1912 Renamed ULSNÆS.
Grounded 20/06 on Marsteinsbåen whilst on a voyage from Grangemouth, Scotland to Bergen with coal.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke. Skipsforlis 1912, Boka Våre Gamle Skip av L. M. Bjørkelund & E. H. Kongshavn.
Skipet 3/02 v/ John M. Gramstad.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/08-2018 (SN/PS)