STG13319290120001 IONIER. Bilde via Per Sundfær.

 

1929 DS IONIER (STG133192901)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

2219925

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1920/05

Bnr (Sno).:

1013

Bygger (yard):

The Pusey & Jones Co., Wilmington, Delaware, USA.

Eier (owner):

Peder Pedersens Rederi A/S, Stavanger.

Disponent (manager):

Peder Pedersen, Stavanger.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.350 tdw, 2.826 brt, 1.652 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 300,6’-B: 44,2’-D: 22,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasteluker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJNF / LDNW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-
sylinder, syl. diam.: 19,8’’–31,5’’–54,3’’, slag/stroke: 36,0’’.
281 NHK. Bygget av
The Pusey & Jones Co., Wilmington,
Delaware, USA.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet
heteflate 4.842 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av The
Pusey & Jones Co., Wilmington, Delaware, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1919 Bygget som FISHERS ISLAND av The Pusey & Jones Co., Wilmington, Delaware, USA for U. S. Shipping Board, Wilmington. Sjøsatt 11/12.
1920 Ferdigstilt i mai.
Solgt til Lloyd Royal Belge S. A., Antwerpen, Belgia. Omdøpt til IONIER.
1929 Solgt i september for GBP 15.350 til
Peder Pedersens Rederi A/S (Peder Pedersen), Stavanger.
1930 Omdøpt til FAVORIT.
1934 Peder Pedersen endret navn til Peder Smedvig, Stavanger.
Rederiet omdøpt til Smedvig's Rederi A/S (Peder Smedvig), Stavanger.
1940 WW II-Nortraship ble managers i april.
1941
Senket av tyske fly 16/04 i posisjon 60.06N-08.32V (NV av Hebridene, Scotland), mens hun var på reise fra Canada til England med stål og skrapjern. Besetningen kom seg i livbåter og på flåter. De ble berget av jageren HMS LINCOLN og tråleren COMMANDER HORTON. Forsikring utbetalt med NOK 1.870.079.

 

 

 

RAPPORT OMS.S. FAVORIT’S KRIGSFORLIS DEN 16D3 APRIL 1941
s.s. FAVORIT, kjenningssignal L.D.N.V., 1652 netto, 2826 brutto 4300 d.w. tilhørende Peder Smedvik, Stavanger.
Skibet gikk fra Boston, U.S. 22. mars 1941 til Halifax for konvoi, best for til U.K., losseplass ukjent, men første anløp i U.K. skulle være Loch Ewe, Skottland. Lasten besto av ca. 1330 ton stål og 2010 ton skrapjern, ialt ca. 3340 ton. Lasten var godt fordelt og stuet, mellemdekket var avstivet med trebjelker. Bunkers ombord ved avgang fra Halifax var ca. 530 ton. Mannskapet besto av 29 mann inkl. føreren, 2 mann mer enn iflg. bemanningskalaen. Livredningsmatrial og utstyr var i forskriftsmessig stand. I Boston hadde man anskaffet 20 ekstra Duffel vester til bruk på redningsflåtene.
Avgikk fra Halifax 30 . mars 1941 i konvoi. Været var moderat, mest akterlig vind, og alt gikk bra i konvoien inntil mandag 7. april, da vi omtr. kl. 14.00 hadde et uhell med styremaskinen. Det ble slått stopp og signalet L.P. heist: "mitt styreapparat er i uorden.". Signalet ble straks besvaret av nærmeste skib. Ved åpningen av styremaskinen fantes foringen i babord sleideskap å være ut av stilling, videre var en ventil løsnet på spindelen og dekket for exhausten. Mens maskinistene holdt på med styremaskinen ble håndstyringen på poopen sjaklet inn, og det ble gitt full fart for om mulig å holde konvoien i sikte. Været var byget og disig med SV vind og tung dønning, men skruen på håndstyringen klarte ikke påkjenningen og det måtte sjakles ut igjen. Vi rigget til en wire-talje på hver side for å styre med poop vinsjen, men i mellemtiden var styremaskinen satt istand og rorkjettingen sjaklet inn. Kl. 17.05 var det full fart igjen, kurs 100, hvilket var konvoiens kurs før uheldet hendte. Farten ble nu forsert til omtr. 9 1/2 knop, Konvoiens fart var 7 a 7 1/2 knop.
I løpet av formiddagen den 8de regnet vi med å ha tatt igjen konvoien men været var disig og der var intet å se. Fortsatte med litt mere enn konvoi-fart, dag etter dag, fra punkt til punkt ifølge ruteinstruksjonene, og krysset et par timer hver morgen, etter som vi regnet med ha gått forbi konvien. Det var godt siktbart, og skarp utkik holdets dag og natt, men vi fikk ikke øie på konvoien. Peileapperatet ble benyttet men forgjeves.
Den 13de passertes to britiske destroyere. En av dem anropte oss med morselampen. Begge styrte i SVlig retning med stor fart.
Den 16de om formiddagen var været nesten klart med VSV bris. Kl. 10.40 G.M.T. på 60 06' N., 8 32’ V ble ski bet angrepet av fly med maskingevær og bomber. Den første bomben traff ved Nr. 3 luken og rev opp skibssiden, dekket og lukene, Samtidig ble motorbåten ødelagt. Toppen av aktermasten med antennen falt ned, også reserveantennen på skorstenen ble revet ned. 1 ste styrmann hadde vakt i radiostasjonen. Skibet holdt seg flytende på rett kjøl, og vi gikk ikke straks i båtene på grunn av at det ble skutt med maskingeværer. Flyet kom tilbake og slapp en bombe på fordekket og en i sjøen på styrbord side. Styrbord livbåt var nu satt på vannet og bemannet, men den var allerede full av vann og kantret. Babord livbåt kom seg klar i god behold, og de av mannskapet som lå i vannet ble tatt opp. Mens folkene lå i sjøen beveget skipet seg langsomt forover og heldigvis bort fra folkene. Flyet kom tilbake igjen og slapp to bomber på akterdekket, hvor etter skibet snart sank med akterenden først. Det ble skutt fra flyet hver gang det passerte.
Folkene ble nu fordelt på de to flåter, hvor etter de forsøkte å rette opp styrbord båt. Båten var av teak og temmelig tung, og man fant at den hadde sprekker i en av bunn-plankene, hvorfor vi snart oppga forsøket. Den annen båt lekket også noe. Posisjonen var litt østenfor konvoiruten, og faren var at vi fortsatt drev østover. Seil ble nu satt på livbåten og det ble styret en sydlig kurs i håp om å komme i mere traffikeret og patruljeret farvann. Kapteinen og 10 mann var i livbåten, 7 på en av flåtene og de andre 11 mann på den annen. Flåtene hadde en slepeline imellem seg for å holde dem sammen. Kl. omtrent 13.00 såes et tysk fly å passere vestover. Kl. omtrent 17.00 kom en britisk flybåt som sirklet rundt livbåten i 20 minutter. Pakker med mat og medisin ble sluppet ned. Etter at det ble mørkt om kvelden tendte vi flere blålys.
Kl. omtrent 23.00 så vi et lys i vest og vi praiet ved hjelp av flere blålys og rodde i retning av lyset. Kl. omtr. 23.30 ble folkene i livbåten tatt opp av Hull-trawleren "Commander Horton, som kom fra Island med fisk. Vi fikk tørre klær og noe å varme oss på. Byssegutten og en fyrbøter, som var litt dårlige, kom seg snart. Folkene på trawleren fortalte oss at en destroyer hadde praiet dem en time tidligere, og bedt dem holde utkik etter en livbåt. Føreren fikk nu beskjed om de to flåter, men han anså det ikke rådelig å gå tilbake, da han visste at destroyeren var ute å lette etter dem.
Den 17de kl. 19.00 ankom til Scrabster og ble anbrakt på hotel Thurso. Den 18de reiste alle 11 mann til Glasgow, hvortil de kom den 19de og arrangerte Konsulatet med hotel.
Om kveilen den 17de i Thurso meddelte marine stasjonen oss at de 18 mann på flåtene var blitt reddet. De ble landsatt i Londonderry den 19de og ble sendt til Glasgow, med unntagelse av svensk fyrbøter Arvid Anderson som ble innlagt på hospitalet der. Andre som var lettere såret var 3. styrmann Aanensen og lemper Cooper. Aanensen hadde vakt på broen om formiddagen.
Skibet var utstyret med to maskinkanoner som kunne bemannes av 2den og 3die styrmann, som tidligere hadde skutt godt på angripende fly. Kanonen var klar, men ble ikke brukt ved
denne anledning. Undertegnede ga ikke Aanensen ordre om å skyte, delvis fordi jeg så at Aanensen's ansikt var dekket med blod, og trodde han var alvorlig såret.
Skibets papierer gikk ned med skibet.
E. Pedersen, Fører.

 

 

History in English:

1919 Built as FISHERS ISLAND by The Pusey & Jones Co., Wilmington, Delaware, USA for U. S. Shipping Board, Wilmington, Delaware, USA. Launched 11/12.
1920 Completed in May.
1920 Sold to Lloyd Royal Belge S. A., Antwerp, Belgium. Renamed IONIER.
1929 Sold in September for GBP 15.350 to
Peder Pedersens Rederi A/S (Peder Pedersen), Stavanger.
1930 Renamed FAVORIT.
1934 Peder Pedersen changed name to Peder Smedvig, Stavanger. The company renamed Smedvig's Rederi A/S (Peder Smedvig), Stavanger.
1940 WW II-Nortraship became managers in April.
1941 Sunk by German aircrafts 16/04 in pos. 60.06N-08.32W (NW of the Hebrides, Scotland), whilst on a voyage from Canada to England with steel and scrap iron. The crew abandoned in lifeboats and rafts. They were rescued by the destroyer HMS LINCOLN and the trawler COMMANDER HORTON. Insurance paid NOK 1.870.079.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, boka Under samme stjerne av Gunnar Nerheim & Bjørn S. Utne, Sjøforklaringer fra 2.
verdenskrig bind 1.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 04/09-2022 (SN)