STG13319350120001 GLITTRE. Bilde via SIU.

 

1935 MT GLITTRE (STG133193501)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

ID:

5606775

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1928/06

Bnr (Sno).:

410

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Smedvigs Tankrederi A/S, Stavanger.

Disponent (manager):

Peder Smedvig, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskib for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.500 tdw, 6.409 brt, 3.788 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 408,3’-B: 55,3’-D: 32,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LGRB / LCEB

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Waine DM 6150-M. 4-
takt/enkeltv., hver 6-sylinder, syl. dim.: 550 x 1.000 mm.
Totalt 2.125 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg,
Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1928 Bygget som GLITTRE av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for A/S Glittre (Fearnley & Eger), Oslo. Sjøsatt 14/04, ferdigstilt i juni.
1935 Solgt 04/12 for NOK 1.565.000 til Smedvigs Tankrederi A/S (Peder Smedvig), Stavanger.
1936 Overtatt 09/03 i Oslo.
1940 WW II-Nortraship ble managers i april.
1943
Torpedert og skadet 23/02 av den tyske ubåten U 628 (Oberleutnant zur See Heinrich Hasenschar) i posisjon 47.11N-36.20V mens hun var på reise i konvoy ON 166 fra Mersey, England til New York, NY, USA i ballast. Senere samme dag torpedert og senket av den tyske ubåten U 603 (Oberleutnant zur See Hans-Joachim Bertelsmann). 3 mann omkom. De overlevende forlot skipet i livbåtene og ble etter ca. 3 timer tatt opp av eskorteskipet HMS DIANTHUS og landsatt 26/02 i St. Johns, New Foundland, Canada.
Forsikring utbetalt med NOK. 5.180.740.

 

 

 

Rapport

Avgikk fra Liverpool den 11/2 i konvoy som nr. 75.
Veiret var på reisen meget stormfullt så farten var meget dårlig.
Fra den 21/2 blev konvoyen angrepet av undervannsbåter og flere båter blev torpedert, og den 23/2 kl. 6.15 AM G.M.T. blev m.t. "GL1TTRE" rammet av en torpedo på BB side i maskinrummet. Veiret var moderat og farten ca. 9.5 mil. Skibet var på nøiaktig plass i konvoyen.
Maskinrummet blev ødelagt og av gassutviklingen blev der brand i maskinrummet. Mannskapet som var på vakt i maskinen 2. maskinist Hans Hansen og motormann Olav Evendsen blev antagelig momentant drept av eksplosjonen. Likeså kokk Martin Meiheim som hadde lugar tvers over fra maskindøren.
Endel av det øvrige mannskap fikk endel skrammer, men ikke noget alvorlig skadet.
Babord motorbåt mittskibs og styrbords livbåt agter blev satt på vannet og mannskapet gikk i båtene og rodde fra skibssiden. Kl. 7.15 og 7.30 fikk GL1TTRE 2 torpedoer til.
Ca. Kl. 9 blev mannskapet i motorbåten opptatt av Corvet K95 og kl. ca. 9.30 blev mannskapet i styrbords livbåt tatt ombord i samme korvett, og blev landsatt i St. John's, Nfld. fredag morgen den 26/2.
De savnede er:
2. maskinist Hans Hansen
Motormann Olav Evensen
Kokk Martin Melheim
St. John's, Nfld., 26. Februar 1943
I. Kvadsheim, Fører ex. m.t.
GLITTRE

 

 

History in English:

1928 Built as GLITTRE by A/B Götaverken, Göteborg, Sweden for A/S Glittre (Fearnley & Eger), Oslo. Launched 14/04, completed in June.
1935 Sold 04/12 for NOK 1.565.000 to Smedvigs Tankrederi A/S (Peder Smedvig), Stavanger.
1936 Delivered 09/03 in Oslo.
1940 WW II-Nortraship became managers in April.
1943 Torpedoed and damaged 23/02 by the German submarine U 628 (Oberleutnant zur See Heinrich Hasenschar) in position 47.11N-36.20W whilst on a voyage in Convoy ON 166 from Mersey, England to New York, NY, USA in ballast. Later same day torpedoed and sunk by the German submarine U 603 (Oberleutnant zur See Hans-Joachim Bertelsmann). 3 men lost. The survivors abandoned in the lifeboats and were after about 3 hours taken up by the escort vessel HMS DIANTHUS and landed 26/02 in St. Johns, New Foundland, Canada.
Insurance paid NOK. 5.180.740.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, boka Under samme stjerne av Gunnar Nerheim & Bjørn S. Utne, Sjøforklaringer fra 2.
verdenskrig bind 1.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
.
Sist oppdatert: 05/09-2022 (SN)