STG13319460120001 VARG. Bilde fra boka Under samme stjerne av Gunnar Nerheim & Bjørn S. Utne.

 

1946 DS VARG (STG133194601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

5531145

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1944/05

Bnr (Sno).:

150

Bygger (yard):

Rosenberg mekaniske Verksted A/S, Stavanger.

Eier (owner):

Skibs-A/S Varg, Stavanger.

Disponent (manager):

Peder Smedvig, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.750 tdw, 1.825 brt, 1.028 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 265,0’-B: 41,2’-D: 17,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasteluker.
6 vinsjer.
6 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLCM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound
med lavtrykksturbin med utveksling og hydraulisk kobling
til propellaksel. 2-sylinder, syl. diam.: 16,7’’–33,5’’,
slag/stroke: 33,5’’. 189 NHK. Bygget av Nylands Verksted,
Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers) hver med dim: 11,5’ x 11,5’ og 2
fyrganger. Overheater. Samlet heteflate 2.800 ft2.
Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1939 Kontrahert i juni for NOK 940.000 av D/S A/S Nor (Kristian Jebsen Jr.), Bergen.
Kontrakten kansellert 08/11 pga. stor prisstigning.
1940 Kontrahert 26/02 for NOK 946.000 av Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig) Stavanger. Skipet skulle bygges på glideskala kontrakt med levering etter 11 måneder.
1942 Grunnet krigen ble det først sjøsatt 21/05.
1943 Sigvald Bergersen d.y. sikret seg aksjemajoriteten i Rosenberg mekaniske Verksted og tok over som styreformann 28/01. Sigvald Bergersen d.y. sendte brev til Peder Smedvig at han fant kontrakten fra 26/02 1940 ikke bindene. I september gikk Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig), Stavanger til rettsak mot Rosenberg mekaniske Verksted.
1944 Skipet ferdigstilt i mai med navnet ROSENBERG I for Rosenberg mekaniske Verksted A/S, Stavanger.
1946 Etter at byretten i Stavanger fant at kontrakten fra 26/02 var gyldig ble det sluttet forlik mellom Sigvald Bergersen d.y. og Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig), Stavanger. Skipet som ble omdøpt VARG ble overtatt 26/05. Sluttprisen kom på ca. NOK 1.550.000.
1955 Solgt for NOK 3.000.000 til F. G. Reinhold, Hamburg, Vest-Tyskland. Omdøpt til SANKT JOHANN.
1964
Solgt i mai som skrap. Hugget ved Frank Rijsdijk N.V., Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland.

 

 

History in English:

1939 Contracted in June for NOK 940.000 by D/S A/S Nor (Kristian Jebsen Jr.), Bergen.
The contract cancelled 08/11 due to rising prices.
1940 Contracted 26/02 for NOK 946.000 by Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig), Stavanger. The vessel to be built on sliding scale contract for delivery after 11 months.
1942 Due to the war she was not launched before 21/05.
1943 Sigvald Bergersen d.y. purchased most of the shares in Rosenberg mekaniske Verksted and took over as chairman of the board 28/01. Sigvald Bergersen d.y. sent a letter to Peder Smedvig that he found the contract from 26/02 1940 for not valid. In September Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig), Stavanger took Rosenberg mekaniske Verksted to court.
1944 The vessel completed in May with the name ROSENBERG I for Rosenberg mekaniske Verksted A/S, Stavanger.
1946 After the county court judge in Stavanger found that the contract from 26/02 was valid it was made a compromise between Sigvald Bergersen d.y. and Skibs-A/S Varg (Peder Smedvig), Stavanger. The vessel was renamed VARG and taken over 26/05. The final price was about NOK 1.550.000.
1955 Sold for NOK 3.000.000 to F. G. Reinhold, Hamburg, West Germany. Renamed SANKT JOHANN.
1964
Sold in May for demolition by Frank Rijsdijk N.V., Hendrik-Ido-Ambacht, the Netherlands.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, boka Under samme stjerne av Gunnar Nerheim & Bjørn S. Utne
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 05/09-2022 (SN)