STG13319390120001 VENI. Bilde via SIU.

 

1969 TT VENI (4) (STG133196901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

6926347

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1969/11

Bnr (Sno).:

842

Bygger (yard):

Götaverken Arendalsvarvet A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Smedvigs Tankrederi A/S, Stavanger.

Disponent (manager):

Peder Smedvig, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV +1A1F Tanker for oil F

 

 

Tonnasje (Tonnage):

227.425 tdw, 113.531 brt, 89.861 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 1.090,0’-B: 149,8’-D: 88,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

15 lastetanker; 5 bb, 5 c, 5 sb.
1 pumperom.
4 losepumper med samlet kapasitet 16.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LIOB

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), Stal-Laval. 32.450 AHK
giret til 86 o. min. på propellaksel. Bygget av Stal-Laval
Turbin A/B, Finspång / A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,0 knop med et forbruk på 180 t/døgn.
Bunkerskapasitet 8.909 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 turbingen; hver 1.150 kW.
1 dieselgen. 300 kW.
1 dieselgen. 250 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

3.850kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

2 vannrørs dampkjeler (water tube boilers) med overhetere
(superheaters), arbeidstrykk 76,9 bar, overhetere 67,7 bar.
Total heteflate 2.314 m². Bygget av A/B Götaverken,
Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1968 Kontrahert 26/04.
1969 Kjølstrukket 17/02.
Bygget som VENI av Götaverken Arendalsvarvet A/B, Göteborg, Sverige for Smedvigs Tankrederi A/S (Peder Smedvig A/S), Stavanger. Sjøsatt 22/08, ferdigstilt 13/11. Gudmor frk. Hjørdis Smedvig. Byggekostnad NOK 121.000.000.
1975 Lagt opp fra mai i Stavanger.
1979 Seilte noen turer før opplag igjen i Piraeus, Hellas.
1980 Solgt til Partrederiet Brali (A/S Bill), Oslo. Omdøpt til BRALI.
1982 Solgt i september for USD 10.000.000 til Petronaves S. A., Vera Cruz, Mexico. Omdøpt til AGULIA AZTECA.
1984 Grunnstøtte 01/10 nordvest av Bermuda i posisjon 32.26N-66.51V med full oljelast ombord. Etter overføring av en del av lasten til mindre tankskip kom hun av grunnen uten oljelekkasjer. Fortsatte til lossehavn i Europa. Etter dokking og inspeksjon av skadene ble hun solgt for hogging til Nissho-Iwai Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan. Lastet i Libya for Sør-Korea. Ankom 20/04 til Pusan, Sør-Korea for hogging.
 

 

 

History in English:

1968 Contracted 26/04.
1969 Keel laid 17/02.
Built as VENI at Götaverken Arendalsvarvet A/B, Göteborg, Sweden for Smedvigs Tankrederi A/S (Peder Smedvig A/S), Stavanger. Launched 22/08, completed 13/11.
Good mother Miss Hjørdis Smedvig. Building costs NOK 121.000.000.
1975 Laid up from May in Stavanger.
1979 Sailed a few trips before layup again in Piraeus, Greece.
1980 Sold to Partrederiet Brali (A/S Bill), Oslo. Renamed BRALI.
1982 Sold in September for USD 10.000.000 to Petronaves
S. A., Vera Cruz, Mexico. Renamed AGULIA AZTECA.
1984 Stranded 01/10 North West of Bermuda in position 32.26N-66.51W, with full cargo of oil. After transferring part of the cargo to smaller tankers she was refloated without any oil spill. Continued to discharging port in Europe. After dry docking and survey of damages she was sold for demolition to Nissho-Iwai
Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan. Loaded in Libya for South Korea. Arrived 20/04 at Pusan, South Korea for demolition.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke, boka Under samme stjerne av Gunnar Nerheim & Bjørn S. Utne, boka A/S Bill 1915-1985.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 11/09-2022 (SN)