STG13519020320001 INO. Bilde via Per Erik Johnsen. Foto av Skipsoffiserer fra boka Fra Seil til damp av
Arne Bang Andersen.

 

1902 DS INO (STG135190203)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1865/07

 

 

Bygger (yard):

Marshall Brothers, Willington Quay, Yard, Newcastle-upon-
Tyne, England.

Eier (owner):

Dampskibsaktieselskabet Ino, Stavanger.

Disponent (manager):

Ths. S. Falck, Stavanger.

Klasse (Class).:

DnV 2 A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

805 tdw, 702 brt, 429 nrt

Dimensjoner (size):

L: 179,7’-B: 27,8’-D: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JWRC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskiner (steam reciprocating), compound. 4-
sylinder, syl. diam.: 2 x 18,0’’–2 x 36,3’’, slag/stroke:
27,0’’.
95 NHK. Bygget i 1872 av Gilbert & Cooper, Hull,
England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler), med arbeidstrykk 60 psi. Bygget i
1872 av Gilbert & Cooper, Hull, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1865 Bygget som ARTEMIS av Marshall Brothers, Willington Quay, Yard, Newcastle-upon-Tyne, England for Good & Co., Hull, England. Sjøsatt 14/06, ferdigstilt 27/07.
Hun er ment for fart mellom Hull og Stockholm, Sverige. Hun hadde stor lastekapasitet og var utstyrt med rom som kan ta last som lokomotiver og annet stort maskineri.  
1872 Installert ny dampmaskin og kjele bygget av
Gilbert & Cooper, Hull.
1875 Solgt til Good, Flodman & Co., Hull.
1882
Ny dampmaskin og kjele installert: 1 dampmaskin, compound. 2-sylinder, syl. diam.: 25,1”–48,0”, slag/stroke: 27,0”. 88 NHK. Bygget av Cooper & Co., Hull.
1 dampkjele med dim.: 13,4’ x 10,6’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.670 ft2. Arbeidstrykk 70 psi. Bygget av Cooper & Co., Hull.
1887 Solgt til Good, Flodman & Duncan, Hull.
1894 Solgt i juni til Aktiedampskibsselskabet Strømstenen (G. C. Gabrielsen), Stavanger. Omdøpt til INO.
1902
Solgt i juli til Dampskibaktieselskabet Ino (Ths. S. Falck), Stavanger.
1915 Solgt til Einar Stensrud, Skien. Gjennomgikk en hovedreparasjon som tok 4-5 måneder og kostet rundt NOK 100.000.
1916 Minesprengt 03/04 i posisjon 51.29 N -0135Ø, ca. 10 nm sør for Kentish Knock fyrskip, England mens hun var på reise fra Blyth, England til Rouen, Frankrike med 730 tonn kull. Minen var lagt dagen før av den tyske ubåten UC 10 (Oberleutnant zur See Alfred Nitzsche).
Kaptein Olaf Romberg og hans mannskap forlot skipet i båtene. De ble snart tatt opp av en torpedojager for senere å bli overført til en armert tråler, og til slutt ble de overført til en torpedobåt som landsatte dem samme dag i Sheerness, England.

 

 

History in English:

1865 Built as ARTEMIS by Marshall Brothers, Willington Quay, Yard, Newcastle-upon-Tyne, England for Good & Co., Hull, England. Launched 14/06, completed 27/07.
She was intended for the trade between Hull, England & Stockholm, Sweden and had a large carrying capacity, with hatches adapted for locomotives and other bulky machinery.
1872 New steam engine & boiler installed. Built by
Gilbert & Cooper, Hull.
1875 Sold to Good, Flodman & Co., Hull.
1882 New steam engine and boiler installed: 1 steam reciprocating, compound. 2-cylinder, cyl. diam.: 25,1”–48,0”, stroke: 27,0”. 88 NHK. Built by Cooper & Co., Hull.
1 boiler with dim.: 13,4’ x 10,6’ and 3 furnaces. Heating surface 1.670 ft2. Working pressure 70 psi. Built by Cooper & Co., Hull.
1887 Sold to Good, Flodman & Duncan, Hull.
1884 Sold in June to Aktiedampskibsselskabet Strømstenen (G. C. Gabrielsen), Stavanger. Renamed INO.
1902
Sold in July to
Dampskibaktieselskabet Ino (Ths. S. Falck), Stavanger.
1915 Sold to Einar Stensrud, Skien. She had done a major repair work for 4–5 months at a cost of about NOK 100.000.
1916 Mined and sunk 03/04 in position 51.29 N -0135E, about 10 nm South-South-West of Kentish Knock Light Vessel, England whilst on a voyage from Blyth, England to Rouen, France with 730 tons of coal. The mine was laid out the day before by the German submarine UC 10 (Oberleutnant zur See Alfred Nitzsche).
Captain Olaf Romberg and his crew abandoned to the lifeboats, and was shortly after taken up by a torpedo destroyer and later transferred to an armed trawler, and finally taken onboard a torpedo boat and landed the same day in Sheerness, England.

 

 

STG13519020320002 INO. Bilde av Skipsoffiserer fra boka Fra Seil til damp av Arne Bang Andersen.

           

Kilde: DnV., Lloyd’s, Malmstein, tynebuiltships, Skipsforlis 1916, Sjøforklaringer over Krigsforliste Norske Skibe i 1916.
Uboat.net.
 
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 02/10-2022 (SN)