STG13619670420001 SIGBARGE. Foto fra boka The Bergesen Fleet 1935-2003.

 

1967 MS SIGBARGE (STG136196704)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, selv lossende lekter
motor ship,
self discharging barge.

ID:

5272347

Flagg (flag):

BER

Havn (port):

Hamilton

Byggeår (year built):

1945/07

Bnr (Sno).:

293

Bygger (yard):

Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Bomvu Ore Shipping Co. Ltd, Hamilton, Bermuda.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Stavanger.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.430 tdw, 9.862 brt, 5.848 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 518,3’-B: 65,3’-D: 36,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLLFE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 8-45-WF-120. 2-
takt/dobbltv., 8-sylinder, syl. dim.: 450 x 1.200 mm. 4.150
BHK. Bygget av Eriksberg mekaniska Verkstads A/B,
Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dampgenerator 40 kW.
2 dieselgen; hver 133 kW.
1 dieselgen. 66 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

372kW/220-110VDC.

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1938 Kontrahert 14/03.
1940
Bygget som MT DOVREFJELL ved Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Sjøsatt 12/09. Nå for Nortraship.
1943 Ferdigstilt 05/10
for Nortraship. Lagt opp grunnet krigen.
1945 Overtatt av de riktige eierne, A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo etter en ny prøvetur 19/07. Byggekostnad NOK 4.709.000.
1955 Ombygget til bulkcarrier i La Spezia, Italia fra 14/06 til 15/11. Ny tonnasje: 15.430 tdw, 10.101 brt, 5.832 nrt.
1956 Grunnstøtte 03/02 på Little Skerry i Pentlandstredet, Scotland mens hun var på reise fra North Shields, England til Wabana, New Foundland, Canada i ballast. Brakt flott 28/02 og ført til Middlesbrough, England for inspeksjon. Kondemnert 09/03 som konstruktivt totalt tap og overtatt av assurandørene for NOK 12.600.000.
Solgt for GBP 190.000 til ”Cosarma” Compania Sicula di Armamento, Palermo, Sicilia, Italia. Tatt til Napoli, Italia for reparasjon. Satt i fart som PAVONCELLA. Ny tonnasje 9.862 brt, 5.846 nrt.
1964 Solgt for GBP 103.571 til International Marine Owners Co. Ltd (Berge Sigval Bergesen, Oslo), Hamilton, Bermuda. Ombygget til selvlossende lekter ved Off. Meccanica di Savona Servettaz-Baseri, Genova, Italia. Ny tonnasje: 14.713 tdw, 9.511 brt. Omdøpt til SIGBARGE.
1965 Ved levering i mars registrert på Bomvu Ore Shipping Co. Ltd (Berge Sigval Bergesen, Oslo), Hamilton. Brukt til å ”toppe opp” store malmskip som lastet i Lourenco Marques, Mozambik.
1967 Sigval Bergesen d. y. & Co., Oslo overtok 12/12 Berge Sigval Bergesen’s interesser i eierselskapet og ble managers.
1971 Ombygget til et malm skip.
1976 Solgt til Sigval Bergesen d. y. & Co., Hamilton.
1981 Solgt til A. & N. Vogel, London, England.
1982 Alma S. A., Panama ble managers i februar.
Ødelagt av brann 08/08 under landligge ved Jebel Ali, United Arab Emirates. Brannen slukket. Radiorom og navigasjonsutstyret ødelagt. Reparert og tilbake i drift i mai 1983.
1983 Solgt 03/12 til skipshoggere i Pakistan.
1984 Ankom 08/03 til Gadani Beach, Pakistan for hogging ved Saeed Industries Ltd.

 

 

History in English:

1938 Contracted 14/03.
1940
Built as MT DOVREFJELL at Eriksberg mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo. Launched 12/09. Now for Nortraship.
1943 Completed 05/10 for Nortraship, laid up due to the war.
1945 Taken over by the real owners, A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo after a new trial trip 19/07. Building costs NOK 4.709.000.
1955 Converted to bulkcarrier in La Spezia, Italy from 14/06 to 15/11. New tonnage: 15.430 tdw, 10.101 brt, 5.832 nrt.
1956 Grounded 03/02 on Little Skerry in Pentland Firth, Scotland whilst on a voyage from North Shields, England to Wabana, New Foundland, Canada in ballast. Floated off 28/02 and brougth to Middlesbrough, England for survey. Declared 09/03 as a constructive total loss and taken over by the underwriters for NOK 12.600.000.
Sold for GBP 190.000 to ”Cosarma” Compania Sicula di Armamento, Palermo, Sicily, Italy. Taken to Napoli, Italy for repairs. In service again as PAVONCELLA. New tonnage 9.862 brt, 5.846 nrt.
1964 Sold
for GBP 103.571 to International Marine Owners Co. Ltd (Berge Sigval Bergesen, Oslo), Hamilton, Bermuda. Converted to a self unloading barge by Off. Meccanica di Savona Servettaz-Baseri, Genova, Italy. New tonnage: 14.713 tdw, 9511 brt. Renamed SIGBARGE.
1965 At delivery in March registered on Bomvu Ore Shipping Co. Ltd
(Berge Sigval Bergesen, Oslo), Hamilton. Used for ”topping off” large ore carriers at Lourenco Marques, Mozambique.
1967 Sigval Bergesen d. y. & Co., Oslo aquired 12/12
Berge Sigval Bergesen’s Interest in the owning company and became managers.
1971 Reconverted to an ore carrier.
1976 Sold to Sigval Bergesen d. y. & Co., Hamilton.
1981 Sold 20/01 to Nicolo Vogel, Hamilton.
Re-sold to A. & N. Vogel, Hamilton.
1982 Alma S. A., Panama became managers in February.
Damaged by fire 08/08 whilst at Jebel Ali, United Arab Emirates. The fire extinguished. The Radio room and navigational equipment damaged. Repaired and back in service in May 1983.
1983 Sold 03/12 to Pakistani Ship breakers.
1984 Arrived 08/03 at Gadani Beach, Pakistan for demolition by Saeed Industries Ltd.

 

 

STG13619670420002 SIGBARGE. Bilde via Per Sundfær.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.
Boka Eriksberg Ett storvarv och dess fartyg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 02/01-2023 (SN)