STG13619810220001 BERGE BEAURIVAGE som BEAURIVAGE. Bilde via Per Sundfær.

 

1981 TT BERGE BEAURIVAGE (STG136198102)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7382249

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1975/05

Bnr (Sno).:

681

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Leirvik, Stord.

Eier (owner):

Partrederiet Berge Beaurivage, Stavanger.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil  E0 INERT +KV

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285.400 tdw, 140.590 brt., 111.052 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 344,54 m-B: 51,84 m-D: 28,71 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

24 tanker; 8 bb–8 c–8 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 18.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXUI

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), De Laval. 34.472 AHK ved
80 o. min. giret til en propell. Bygget av Stal-Laval Turbin
A/B Finspång, Sverige
.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop ved et forbruk på 180 t/døgn.
Bunkerskapasitet 12.430 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 turbogen; 1.400 kW.
2 dieselgen; hver. 1.400 kW.
1 dieselgen (Nød) 184 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

4.200kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers).
Samlet heteflate 1.502 m². Arbeidstrykk 79,4 bar, overheter
med arbeidstrykk 79,4 bar.
1 hjelpekjele (aux boiler). Arbeidstrykk 79,4 bar.
1 damp/dampgen. med arbeidstrykk 13,7 bar. Bygget av
A/B Svenska Maskinverken, Oskarshamn, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1970 Kontrahert i mars.
1975
Bygget som BEAURIVAGE av Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss.
Gudmor, Carmen Halvorsen. Sjøsatt 15/03, ferdigstilt i mai. Lagt opp i Mossesundet.
1979 Satt i fart.
1980 Grunnstøtte i september utenfor Ulsan, Korea med full oljelast. Store bunnskader men ingen oljelekkasje. Skadene reparert i Singapore i 25 dager i oktober med en kostnad på NOK 3.600.000 med rederiets andel NOK 300.000. Lagt opp ved Lisboa, Portugal. Rederiets samlede gjeld var nå NOK 309.000.000. Ny ledelse i rederiet etter at skipsreder Olaf Berggraf trakk seg ut.
1981 Delvis i fart inntil opplag i Holmestrand fra mai. Solgte 51% i oktober for NOK 35.700.000 til Partrederiet Berge Beaurivage (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE BEAURIVAGE. Salgsummen gikk til nedbetaling av pantegjeld og renter.
1982
Biørn Biørnstad & Co. trakk seg ut av Biørnstad-rederiene. Kontorene i Oslo og Moss solgt. Overført i mai til Partrederiet Berge Pilot (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE PILOT.
1985 Solgt i januar til Single Buoy Mooring (UK) Ltd (London) Services Inc. (Marly, Sveits), Panama. Ombygd til FPSO ved Astilleros Cadiz, Spania. Omdøpt til FPSO VI.
1986 I drift fra februar på blokk OPL 98 i Nigeria for Ashland.
2000 Oppgradert ved Keppel Shipyard, Singapore for SBM Services Inc. (SBM Production Contractors Inc.), Bridegetown, Barbados. Omdøpt til ESPADARTE FPSO. Gikk inn i et langtidsleie til Petrobras for bruk i Camposbassenget, Brasil.
2012 Solgt til SBM Baleia Azul Sarl, Marly, Sveits (SBM Production Contractors Inc., Marly), Nassau, Bahamas. Omdøpt til FPSO CIDADE DE ANCHIETA.
2022
Stoppet produksjonen i februar grunnet lekkasjer. Etter inspeksjon og sertifisering ble produksjonen startet igjen 22/12.

 

 

History in English:

1970 Ordered in March.
1975
Built as BEAURIVAGE by Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss. Godmother Carmen Halvorsen. Launched 15/03, completed in May. Laid up in Mossesundet.
1979 In service.
1980 Grounded in September off Ulsan, Korea with a full oil cargo. Heavy bottom damages but no leakage of cargo. Repaired at Singapore in 25 days in October at a costs of NOK 3.600.000 where owners paid NOK 300.000. Laid up at Lisbon, Portugal. Owners company collective mortgage was NOK 309.000.000. New management after ship owner Olaf Berggraf stepped down.
1981 In trade until laid up at Holmestrand from May. Sold 51% in October for NOK 35.700.000 to Partrederiet Berge Beaurivage (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE BEAURIVAGE.
1982 Biørn Biørnstad & Co. pulled out from the Biørnstad companies. Offices in Oslo and Moss sold. Transferred in May to Partrederiet Berge Pilot (Sig. Bergesen dy & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE PILOT.
1985
Sold in January to Single Buoy Mooring (UK) Ltd (London) Services Inc. (Marly, Switzerland), Panama. Converted to FPSO at Astilleros Cadiz, Spain. Renamed FPSO VI.
1986 In service on OPL 98, Nigeria for Ashland..
2000 Upgraded at Keppel Shipyard, Singapore for SBM Services Inc. (SBM Production Contractors Inc.), Bridegetown, Barbados. Renamed ESPADARTE FPSO. Began a longtime lease to Petrobras, Brazil for use in Campos Basin, Brazil.
2012 Sold to SBM Baleia Azul Sarl, Marly, Switzerland (SBM Production Contractors Inc., Marly), Nassau, Bahamas. Renamed FPSO CIDADE DE ANCHIETA.
2022
Stopped production in February after leaks was observed. After inspection and certification the production resumed 22/12.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, boken Hvor Ble Båtene av, boken Et Rederi’s Historie.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 0
3/01-2023 (SN)