STG13619810320001 BERGE BEAUMONT som BERGE CHIEF. Bilde via Per Sundfær.

 

1981 TT BERGE BEAUMONT (STG136198103)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7382263

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1976/02

Bnr (Sno).:

683

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Leirvik, Stord.

Eier (owner):

Partrederiet Berge Beaumont, Stavanger.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil  E0 INERT +KV

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285.400 tdw, 140.590 brt., 111.052 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 344,54 m-B: 51,84 m-D: 28,71 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

24 tanker; 8 bb–8 c–8 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 18.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCFX / LCFX3

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), Stal-Laval. 34.472 AHK
ved 80 o. min. giret til en propell. Bygget av Stal-Laval
Turbin A/B Finspång, Sverige
.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,5 knop ved et forbruk på 175 t/døgn.
Bunkerskapasitet 12.905 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 turbogen. Stal-Laval TGB 6/1600, 1.400 kW.
2 dieselgen. Bergen
Diesel KVGB, hver 1.400 kW.
1 dieselgen. (nød) 184 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

4.200kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers).
Samlet heteflate 1.502 m². Arbeidstrykk 79,4 bar, overheter
med arbeidstrykk 79,4 bar.
1 hjelpekjele (aux. boiler). Arbeidstrykk 79,4 bar.
1 damp/dampgen. med arbeidstrykk 13,7 bar. Bygget av
A/B Svenska Maskinverken, Oskarshamn, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1970 Kontrahert 01/11.
1976
Bygget som BEAUMONT av Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss.
Gudmor, Anne Berggraf. Sjøsatt 01/12, ferdigstilt 01/02.
Gikk til opplag i Mossesundet.
1978 Satt i fart i oktober.
1980 Rederiets samlede gjeld var nå NOK 309.000.000. Ny ledelse i rederiet etter at skipsreder Olaf Berggraf trakk seg ut.
1981 Lagt opp fra mai i Holmestrand. Solgte 10/09 51% for NOK 40.800.000 til Partrederiet Berge Beaumont (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Moss. Omdøpt til BERGE BEAUMONT. Salgsummen gikk til nedbetaling av pantegjeld og renter.
1982
Biørn Biørnstad & Co. trakk seg ut av Biørnstad-rederiene. Kontorene i Oslo og Moss solgt. Overført i mars til Partrederiet Berge Chief (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE CHIEF.
1986
Overført i september til Bergesen d.y. A/S, Oslo/Stavanger.
1987 Registrert 01/07 i Norwegian International Shipregister (NIS), Stavanger.
2002 Solgt i oktober til Governement of the Hashemite Kingdom of Jordan (International Ship management Co. Ltd), Aqaba, Jordan. Omdøpt til JERASH.
2003
Arab Ship Management Ltd, Aqaba ble managers fra oktober.
2006 Overtatt i juni av Ministry of Mineral Resources of the Kingdom of Jordan (Arab Ship Management Ltd, Aqaba), Amman, Jordan. Ombygget til FSO tanker.
2012 Solgt til pakistanske skipshoggere. Omdøpt til RASHI for transport. Ankom 16/11 til Gadani Beach, Pakistan for hogging som begynte 23/11,

 

 

History in English:

1970 Ordered 01/11.
1975
Built as
BEAUMONT by Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss. Godmother Anne Berggraf. Launched 01/12, completed 01/02. Laid up in Mossesundet.
1978 In service from October.
1980 Owners company collective mortgage was NOK 309.000.000. New management after ship owner Olaf Berggraf stepped down.
1981 Laid up from May at Holmestrand. Sold 51% 10/09 to Partrederiet Berge Beaumont (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Moss. Renamed BERGE BEAUMONT.
1982
Biørn Biørnstad & Co. pulled out from the Biørnstad companies. Offices in Oslo and Moss sold. Transferred in March to Partrederiet Berge Chief (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE CHIEF.
1986
Transferred in September to Bergesen d.y. A/S, Oslo/Stavanger.
1987
Registered in Norwegian International Shipregister (NIS), Stavanger 01/07.
2002 Sold in October to Governement of the Hashemite Kingdom of Jordan (International Ship management Co. Ltd), Aqaba, Jordan. Renamed JERASH.
2003
Arab Ship Management Ltd, Aqaba became manager in October.
2006
Taken over in June by Ministry of Mineral Resources of the Kingdom of Jordan (Arab Ship Management Ltd, Aqaba), Amman, Jordan. Converted to FSO tanker.
2012 Sold to ship breakers in Pakistan, renamed RASHI for transport. Arrived
Gadani Beach, Pakistan 16/11 for demolition. Work began 23/11.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, boken Hvor Ble Båtene av, boken Et Rederi’s Historie.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 0
3/01-2023 (SN)