STG13619810420001 BERGE BEAUMARIS som BEAUMARIS. Bilde via Per Sundfær.

 

1981 TT BERGE BEAUMARIS (STG136198104)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7222322

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1972/06

Bnr (Sno).:

672

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Leirvik, Stord.

Eier (owner):

Partrederiet Berge Beaumaris, Stavanger.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil  E0 INERT

 

 

Tonnasje (Tonnage):

219.450 tdw, 109.485 brt., 89.990 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 327,72 m-B: 46,45 m-D: 26,27 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

15 tanker; 5 bb–5 c–5 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 12.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LGJL

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), De Laval. 30.416 AHK ved
80 o. min. giret til en propell. Bygget av Stal-Laval Turbin
A/B Finspång, Sverige
.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,8 knop ved et forbruk på 150 t/døgn.
Bunkerskapasitet 10.400 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 turbogen. 1.200 kW.
2 dieselgen; hver 1.200 kW.
1 diesel gen. (nød) 148 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

3.600kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers).
Samlet heteflate 1.526 m². Arbeidstrykk 79,5 bar, overheter
med arbeidstrykk 70,4 bar.
1 hjelpekjele (aux boiler). Arbeidstrykk 17,3 bar. Bygget av
A/B Svenska Maskinverken, Oskarshamn, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1968 Kontrahert i juni.
1972
Bygget som BEAUMARIS av Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss.
Gudmor, Lillian Jacobsen. Sjøsatt 05/02, ferdigstilt 20/06. Begynte et 3 års tidscerteparti til Shell International Petroleum Co. Ltd, London, England.
1975 Lagt opp i juni i Mossesundet.
1977 Tatt ut av opplaget for å gå noen turer mellom Mena al Ahmadi, Kuwait og Rotterdam, Nederland. Deretter i opplag igjen.
1979 I fart igjen fra oktober.
1980 Lagt opp om våren ved Lisboa, Portugal. Rederiets samlede gjeld er NOK 309.000.000. Ny ledelse i rederiet etter at skipsreder Olaf Berggraf trakk seg ut.
1981 Solgte 51% i desember for NOK 15.810.000 til Partrederiet Berge Beaumaris (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Moss. Omdøpt til BERGE BEAUMARIS. Salgsummen gikk til nedbetaling av pantegjeld og renter. Lagt opp i Holmestrand.
1982 Biørn Biørnstad & Co. trakk seg ut av Biørnstad-rederiene. Kontorene i Oslo og Moss solgt. Overført i mai til Partrederiet Berge Boss (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE BOSS.
1984
Solgt i november til Titanes Line Ltd, Gibraltar. Omdøpt til OSSA.
1985
Ankom 15/01 til Kaohsiung, Taiwan for hogging ved Tzu Tsai Enterprise Co. Ltd.

 

 

History in English:

1968 Ordered in June.
1972
Built as BEAUMARIS by Stord Verft A/S, Leirvik, Stord for D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss. Godmother Lillian Jacobsen. Launched 05/02 completed 20/06. Began a 3 year time charter to Shell International Petroleum Co. Ltd, London, England.
1975 Laid up in June at Mossesundet.
1977 In trade for some voyages between Mena al Ahmadi, Kuwait and Rotterdam, the Netherlands. Later laid up again.
1979 In trade again from October.
1980 Laid up in spring at Lisbon, Portugal. Owners company collective mortgage was NOK 309.000.000. New management after ship owner Olaf Berggraf stepped down.
1981 Sold 51% in December for NOK 15.810.000 to
Partrederiet Berge Beaumaris (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Moss. Renamed BERGE BEAUMARIS. The money was used to pay down on mortgage and interest. Laid up in Holmestrand.
1982 Biørn Biørnstad & Co. pulled out from Biørnstad companies. Offices in Oslo and Moss sold. Transferred in May to Partrederiet Berge Boss (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE BOSS.
1984
Sold in November to Titanes Line Ltd, Gibraltar.  Renamed OSSA.
1985
Arrived 15/01 at Kaohsiung, Taiwan for demolition by Tzu Tsai Enterprise Co. Ltd.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, boken Hvor Ble Båtene av, boken Et Rederi’s Historie.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 0
3/01-2023 (SN)