STG13619820220001 BERGE BORG som JULIAN. Bilde via Per Sundfær.

 

1982 TT BERGE BORG (1) (STG136198202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7303217

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1973/03

Bnr (Sno).:

672

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Leirvik, Stord.

Eier (owner):

Partrederiet Berge Borg, Stavanger.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil E0 INERT

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285.700 tdw, 140.463 brt, 120.666 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 347,84 m-B: 51,85 m-D: 28,40 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

15 tanker; 5 bb–5 c–5 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 18.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LGJL

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), General Electric. 34.000
AHK ved 80 o. min. giret til en propell. Bygget av General
Electric Co., Lynn, Massachusetts USA / A/S Kværner Brug,
Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,5 knop ved et forbruk på 160 t/døgn.
Bunkerskapasitet 11.430 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 turbogen. 1.400 kW.
1 dieselgen, 1.200 kW.
1 dieselgen. 390 kW.
1 diesel gen. (nød) 184 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

2.990kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

1 oljefyrt vannrørskjele (oil fired water tube boiler),
arbeidstrykk 1.147 psi, overheter med arbeidstrykk 1.110
psi. Total heteflate 21.441 ft².
1 damp/dampgen. med
arbeidstrykk 199 psi.
Bygget av A/S Moss Verft, Moss.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1973 Bygget som JULIAN av A/S Stord Verft, Leirvik, Stord for Rederi A/S Julian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. En tankseksjon levert av Tangen Verft, Kragerø og en tankseksjon og en akterskips tankseksjon av Bergens mek. Verksted, Bergen. Sjøsatt 08/01, ferdigstilt 22/03. Gudmor: Fru. Gerd Ellen Norland.
1975 Opplagt ved Eidsvik, Halsnøy fra januar.
1977 Tatt ut av opplaget i mars.
1978 Overført til Rederi-A/S Trajan (Johan Reksten Rederi A/S), Bergen.
1982 Opplagt i Grønnsfjorden ved Mandal 25/03. Solgt i april til Partrederiet Berge Borg (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE BORG. (Dette var et selskap eiet 62 % av Sig. Bergesen d.y. & Co. og 38 % av Garantiinstituttet)
1985 Opplagsplass skiftet fra Grønnsfjorden til Holmestrand i januar.
1985 Solgt i juni til Raritan Ltd (Jardine Shipping Ltd, Hong Kong), Gibraltar. Omdøpt til BORG. Videresolgt til skipshoggere i Kaohsiung, Taiwan. Avgikk Holmestrand 02/07. Ankom 29/08 til Kaohsiung for hogging som begynte 19/09 ved Li Chong Steel & Iron Works.

 

 

History in English:

1973 Built as JULIAN by A/S Stord Verft, Leirvik, Stord for Rederi A/S Julian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. One tank section delivered from Tangen Verft, Kragerø and one tank section and one aft ship tank section from Bergens mek. Verksted, Bergen. Launched 08/01, completed 22/03. God mother Mrs. Gerd Ellen Norland.
1975 Laid up at Eidsvik, Halsnøy from January.
1977 Taken out of layup in March.
1978 Taken over by Rederi-A/S Trajan (Johan Reksten Rederi A/S), Bergen.
1982 Laid up in Grønnsfjorden at Mandal 25/03. Sold in April to Partrederiet Berge Borg (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE BORG. (This was a company owned 62 % by Sig. Bergesen d.y. & Co. and 38 % by Garantiinstituttet)
1985 Layup place shifted from Grønnsfjorden to Holmestrand in January.
1985 Sold in June to Raritan Ltd (Jardine Shipping Ltd, Hong Kong), Gibraltar. Renamed BORG. Re-sold to ships breakers in Kaohsiung, Taiwan. Sailed from Holmestrand 02/07. Arrived 29/08 at Kaohsiung for demolition that began 19/09 by Li Chong Steel & Iron Works.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, boken Hvor Ble Båtene av.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 0
3/01-2023 (SN)