STG19820320001 BERGE BIG. Bilde via Per Sundfær.

 

1982 TT BERGE BIG (STG136198203)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7382251

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stavanger

Byggeår (year built):

1975/12

Bnr (Sno).:

682

Bygger (yard):

Stord Verft A/S, Leirvik, Stord.

Eier (owner):

Partrederiet Berge Big, Stavanger.

Disponent (manager):

Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil E0 INERT +KV

 

 

Tonnasje (Tonnage):

285.400 tdw, 140.680 brt, 118.644 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 344,54 m-B: 51,84 m-D: 28,40 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

25 tanker; 8 bb–9 c–8 sb.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 18.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAPP

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), General Electric. 34.000
AHK ved 80 o. min. giret til en propell. Bygget av General
Electric Co., Lynn, Massachusetts USA / A/S Kværner Brug,
Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,5 knop ved et forbruk på 160 t/døgn.
Bunkerskapasitet 12.469 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 turbogen. 1.400 kW.
1 dieselgen, 1.200 kW.
1 dieselgen. 500 kW.
1 diesel gen. (nød) 184 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

3.100kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

1 oljefyrt vannrørskjele (oil fired water tube boiler),
arbeidstrykk 79,1 bar, overheter med arbeidstrykk 77,1 bar.
Heteflate 1.994 m².
1 damp/dampgen. med arbeidstrykk
13,7 bar.
Bygget av A/S Moss Verft, Moss.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1975 Kjølstrukket i januar.
Bygget som CYPRIAN av A/S Stord Verft, Leirvik, Stord for
Rederi-A/S Hadrian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. En senter tankseksjon levert av Tangen Verft, Kragerø og en senter tankseksjon og en akterskips tankseksjon av Bergens mek. Verksted, Bergen. Sjøsatt 22/10, ferdigstilt 15/12. Gudmor fru Reidun Næsheim.
Gikk rett i opplag i Onarheim, Tysnes etter overlevering.
1977 Tatt ut av opplaget 01/04.
1978 Overført til Rederi-A/S Hadrian (Johan Reksten Rederi A/S), Bergen.
1982 Opplagt i Lerstad ved Ålesund fra 06/05.
Opplagt i Grønnsfjorden ved Mandal 23/03. Solgt 02/04 til Partrederiet Berge Big (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Omdøpt til BERGE BIG. (Dette var et selskap eiet 62 % av Sig. Bergesen d.y. & Co. og 38 % av Garantiinstituttet)
1985 Opplagsplass skiftet fra Grønnsfjorden til Holmestrand 11/01. Satt i fart igjen fra 29/12.
1986 Rederiet endret navn 08/09 til Bergesen d.y. A/S, Oslo/Stavanger. Lettere skadet 23/12 i Iransk kanonbåtangrep i Arabiske Gulf.
1987 Registrert 01/07 i Norwegian International Shipregister (NIS), Stavanger.
1998 Overført til Bergesen d.y. Shipping A/S (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger-NIS.
2000 Solgt 13/01 til Mitsubishi Corporation for hogging. Omdøpt til BIG for transport 31/01. Registrert i Belize City, Belize.
Ankom 18/02 til Alang, India for hogging.

 

 

History in English:

1975 Keel laid in January.
Built as CYPRIAN by A/S Stord Verft, Leirvik, Stord for Rederi-A/S Hadrian (Hilmar Reksten, Fjøsanger), Bergen. One center tank section delivered from Tangen Verft, Kragerø and one center tank section and one aft ship tank section from Bergens mek. Verksted, Bergen. L
aunched 22/10, completed 15/12. God mother Mrs. Reidun Næsheim.
Laid up at
Onarheim, Tysnes after delivery.
1977 Taken out from layup 01/04.
1978 Taken over by Rederi-A/S Hadrian (Johan Reksten Rederi A/S), Bergen.
1982 Laid up 25/03 in Grønnsfjorden at Mandal. Sold to
Partrederiet Berge Big (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger. Renamed BERGE BIG. (This was a Company owned 62 % by Sig. Bergesen d.y. & Co. and 38 % by Garantiinstituttet).
1985 Laiup place shifted from Grønnsfjorden to Holmestrand in February. Back in trade from December.
1986 The company renamed Bergesen d.y. A/S, Oslo/Stavanger in September. Minor damages 23/12 in Iranian gunboat attack in Arabian Golf.
1987
Registered 01/07 in Norwegian International Shipregister (NIS), Stavanger.
1998 Transferrred to Bergesen d.y. Shipping A/S (Sig. Bergesen d.y. & Co., Oslo), Stavanger-NIS.
2000 Sold 13/01 to Mitsubishi Corporation for scrapping. Renamed BIG for transport 31/01. Registered in Belize City, Belize.

Arrived 18/02 at Alang, India for demolition.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka The Bergesen Fleet 1935-2003, boken Hvor Ble Båtene av.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 0
3/01-2023 (SN)