Steinar Norheims bilder av plattformer m. m.

 

 

 

CAPTAIN

CAPTAIN 1322

CAPTAIN 1322 og
TOISA CREST

CAPTAIN FPSO

HERMOD
KRANFARTØY

HERMOD KRANFARTØY