OVERSIKT (FLEETLIST)

MLE916-A/B POLAR, MÖLLE, SVERIGE

 

ÅR
INNKJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

 

 

 

 

1964

MS

POLAR VIKING

(Bygget 1963)

1.695 tdw
1.279 brt
752 nrt

Rederi-A/B Polar
(Polar Shipping Ltd),
Mölle, Sverige.

1970

MS

POLAR KRISTAL

(Bygget 1970)

2.965 tdw
1.999 brt
946 nrt

Rederiet för m.s. Polar
Kristall (Torsten H.
Larsson), Mölle, Sverige.

1971

MS

POLAR DIAMANT

(Bygget 1971)

2.956 tdw
2.957 brt
1.210 nrt

Rederiet för m.s. Polar
Diamant (Torsten H.
Larsson), Mölle, Sverige.

 

 

 

 

 

 

Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen
Omarbeidet og oppdatert 02/04-2013 (SJ/PS)