STH91619570120001 ANTIGUA som TORTUGAS. Bilde via Sverre Johansen.

 

1957 T-E S ANTIGUA (1) (STH916195701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinelektrisk skip passasjer-stykkgods / Turboelectric ship, passenger general cargo.

Off.no (IMO):

5536546

Flagg (flag):

SWE

Havn(port):

Stockholm

Byggeår (year built):

1957/11

Bnr (Sno):

1444

Bygger (yard):

Betlehem Shipbuilding Corp. Ltd., Quincy, MA, USA.

Eier (owner):

Salénrederierna, Stockholm.

Disponent (manager):

Sven Salén, Stockholm.

Klasse (Class).:

LR +100A1 RMC LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.425 tdw, 6.982 brt, 3.178 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 136,6 m-Lbp: 126,4 m-B: 18,4 m-D: 10,6 m-Dypg.: 7,742 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

4 lasterom med 4 luker. 2 sideporter.
8 bommer. hver 3 t.
8 vinsjer.
Lastekapasitet 4.983 m³.
Lugarer for 100 passasjerer.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

3 x York kompressorer. Kjølemedium CO2. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 846.000 kcal/time og + 1 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner (steam turbines) koblet til hver sin elektriske generator. 11.400 AHK. Bygget av General Electric Co., Schenectady, NY, USA.

Fart/forbr.(speed/cons.):

18,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x turbodrevne veksekstrømgen. hver 4.100 kW som driver hver sin propell ved 125 o. min.
3 x turbogen. hver 370 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

1.110kW/110VDC.

Kjele(r) (boiler):

3 x oljefyrte vannrørs dampkjeler (oilfired water tube steam boilers). Heteflate 1.784. Bygget av Babcock & Wilcox Co., Charlotte, NC, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1931 Bygget som ANTIGUA av Betlehem Shipbuilding Corp. Ltd., Quincy for United Mail steamship Co. (United Fruit Co.), New York, NY, USA. Sjøsatt 12/12.
1932 Ferdigstilt 26/03, levert 01/04. Seilte 03/04 fra New York med last og passasjerer for Florida, Cuba, Jamaica, Panama og California.
1941 Rekvirert 26/12 av Maritime Commission. Overtatt 28/12 av US Navy. Ombygget til “stores ship” med navnet ANTIGUA (AF-17).
1944 Truffet midtskips i oktober av US E. A. CHRISTENSEN utenfor Hawaii. Begge skip fikk store skader. Reparert og i fart igjen.
1946 Tilbakelevert eierne. Ankom i oktober til Todd Shipyard Corp., Erie Basin, Brooklyn, New York for å settes i stand som da hun var ny.
1947 Ferdig restaurert i mars for USD 788.551. Satt i fart for United Fruit Co.
1953 Ombygget til stykkgodsskip ved Newport News Shipbuilding & Drydock Co., Newport News, VA, USA. Overbygget med passajerlugarer aktenfor skorstenen ble fjernet.
1957 Solgt i november til Salénrederierna A/B (Sven Salén A/B), Stockholm.
1958 Ankom 20/08 til Bremerhaven, Vest-Tyskland for ombygging til kjøleskip. Omdøpt til TORTUGA. Ferdig ombygget 30/10. Ny tonnasje: 5.016 tdw, 8.084 brt, 3.995 nrt. Lastekapasitet 8.580 m³ i kjølerom.
1964 Lagt opp 28/04 i Vlissingen, Nederland med maskinhavari.
Ankom 04/09 til Bruges, Belgia for hugging ved De Bruges S.A.

 

 

History in English:

1931 Built as ANTIGUA at Betlehem Shipbuilding Corp. Ltd., Quincy for United Mail steamship Co. (United Fruit Co.), New York, NY, USA. Launched 12/12.
1932 Ferdigstilt 26/03, delivered 01/04. Sailed 03/04 from New York with cargo and passengers for Florida, Cuba, Jamaica, Panama and California.
1941 Required 26/12 by the Maritime Commission. Taken over 28/12 by US Navy. Converted to “stores ship” named ANTIGUA (AF-17).
1944 Hit midship in October by US E. A. CHRISTENSEN off Hawaii. Both ships sustained heavy damages. Repaired and in service again.
1946 Returned to owners. Arrived in October at Todd Shipyard Corp., Erie Basin, Brooklyn, New York to be restored as new.
1947 Restoring completed in March for USD 788.551. In service for United Fruit Co.
1953 Converted to a general cargo vessel at Newport News Shipbuilding & Drydock Co., Newport News, VA, USA. Superstructure with passenger cabins aft of the funnel removed.
1957 Sold in November to Salénrederierna A/B (Sven Salén A/B), Stockholm.
1958 Arrived 20/08 at Bremerhaven, West Germany for conversion to a reefer. Renamed TORTUGA. Conversion completed 30/10. New tonnage: 5.016 tdw, 8.084 brt, 3.995 nrt. Cargocapacity 8.580 m³ in reeferspace.
1964 Laid up 28/04 at Vlissingen, Netherlands with machinery damage.
Arrived 04/09 at Bruges, Belgium for demolition by De Bruges S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Kommandobryggan, Starke, Lloyd’s, DnV, Going Bananas av Mark H. Goldberg.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 24/02-2012 (SJ/PS)

STH91619570120002 ANTIGUA i 1942. Bilde via US Navy.