STH91619590120001 BUCCANERO som PANAMA EXPRESS. Bilde via Sverre Johansen.

 

1959 MS BUCCANERO (STH916195901)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, kjøl/frys / Motorship, reefer.

Off.no (IMO):

 5054549

Flagg (flag):

SWE

Havn(port):

Stockholm

Byggeår (year built):

1940/02

Bnr (Sno):

56

Bygger (yard):

Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige.

Eier (owner):

Salénrederierna, Stockholm.

Disponent (manager):

Sven Salén, Stockholm.

Klasse (Class).:

LR +100A1 RMC LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.200 tdw, 4.288 brt, 2.549 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 114,8 m–Lbp: 106,7 m–B: 15,6 m–D: 10,4 m–Dypg.: 7,262 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

4 lasterom med 4 luker.
10 bommer; 2 x 5 t, 8 x 3 t.
10 vinsjer.
Lastekapasitet 6.229 m³.

Kjølemaskineri.
(Refr. machinery.):

4 x 6-sylindret Sabroe kompressorer. Kjølemedium CO2. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 100.000 kcal/time og +0,5 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

SENA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type Sulzer, 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 720 x 1.250 mm. 5.600 BHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,5 knop. 1.295 t bunkerskapasitet.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1939 Bygget som PANAMA EXPRESS av Øresundsvarvet A/B, Landskrona for Skibs-A/S Panama (Sigurd Herlofson), Oslo. Sjøsatt 30/09.
1940 Ferdigstilt 10/02. Gikk inn i Fruit Express Line A/S som var dannet med Sigurd Herlofson, Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo og Chr. Gundersen & Co., Oslo som partnere.
Nortraship ble managers 09/04. Ble beordret til å gå til Bermuda. Deretter ble hun satt inn på bananfarten mellom Panama og Vancouver, BC, Canada.
1946 Returnert eierne 15/04.
1951 Solgt til Caribbean Land & Shipping Corp., Panama.
1955
Solgt til Chargres Marine Corp. S. A. (Claes-Hendrik Zethelius), Panama.
1959
Solgt til Salenrederierna A/B (Sven Salén), Stockholm, Sverige. Omdøpt til BUCCANERO.
1965 Solgt til Singi Navigation Corp., Keelung, Taiwan. Omdøpt til SINTEH REEFER.
1972 Hugget i september ved Tung Ho Steel Enterprise Co., Kaohsiung, Taiwan.

 

 

History in English:

1939 Built as PANAMA EXPRESS at Øresundsvarvet A/B, Landskrona for Skibs-A/S Panama (Sigurd Herlofson), Oslo. Launched 30/09.
1940 Completed 10/02.
Sailed for Fruit Express Line A/S that was founded by Sigurd Herlofson & Co, Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo and Chr. Gundersen & Co., Oslo as partners. Nortraship became managers 09/04. She was ordered to sail for Bermuda. Later she joined the banana trade between Panama and Vancouver, BC, Canada.
1946 Returned to owners 15/04.
1951 Sold to Caribbean Land & Shipping Corp., Panama.
1955
Sold to Chargres Marine Corp. S. A. (Claes-Hendrik Zethelius), Panama.
1959 Sold to Salenrederierna A/B (
Sven Salén), Stockholm. Renamed BUCCANERO.
1965 Sold to Singi Navigation Corp., Keelung, Taiwan. Renamed SINTEH REEFER.
1972  Broken up in September by Tung Ho Steel Enterprise Co., Kaohsiung, Taiwan.

 

 

             

Kilde: Kommandobryggan, Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen og Per Sundfær.
Sist oppdatert: 27/02-2012 (SJ/PS)