TBG10119450320001 GOS I som MOSS. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1945 DS GOS I (TBG101194503)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no:

5100611

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1927/09

Bnr (Sno).:

22

Bygger (yard):

Jarlsø Verft, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Sven Foyn Bruun, Tønsberg.

Beskrivelse: MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1, Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

274 brt, 96 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 131,2’-Lbp: 120,9’-B: 24,7’-D: 14,1’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LGTB. LCYH etter 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp.,3-sylindret, syl. diam.: 15,5”–26,0”–44,0”, slag/stroke: 26,0”. 187 NHK. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 15,0’ x 12,0’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.082 ft². Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1927 Bygget som GOS 1 av Jarlsø Verft, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Ferdigbygget i september.
1928 Satt i fart i september.
1940 Ankom i mars til Walvis Bay, Sør-Vest-Afrika. Overført til Nortraship seilte til Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brasil og Trinidad. Ankom 03/10 til Halifax.
Av de 107 norske hvalbåtene som kom under Nortraships kontroll høsten 1940, havnet 21 båter i Nortraships Whaling Departement for hvalfangst i 1940/41-sesongen. Den norske marinen rekvirerte 16,  mens de resterende 70 båtene ble satt i Royal Navy’s world wide tjeneste.
1941
Ombygget til patruljebåt i Halifax. Levert KNM om høsten. Omdøpt til KNM MOSS.
Som den eneste av av de 16 Halifax båtene ble hun beholdt på Canadas østkyst som øvelsefartøy ved rekuttskolen i Camp Norway, Lunenburg, NS, Canada som bl.a. utdannet skyttere til handelsflåten.
(Ombygging av disse skipene omfattet bl.a. berbett og plattform forut med 1 stk 100 mm kanon, Innebygget kommandobro med 12,7 mm mitraljøser på hver brovinge, utvidet lugarkapasitet og ammunisjonsrom under dekk. Senere utstyrt med kanon akterut samt asdic, synkeminer og minekastere.)
1943 Overført til Skytterskolen ved Travers Island, New York, NY, USA.
1944 Overført i oktober til Skytterskolen i Dumbarton, Scotland.
1945 Var i Kristiansand da norske myndigheter overtok byen mai. Tilbakelevert til eierne. Tilbakestilt som hvalbåt ved Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg. Omdøpt til GOS I.
"Jahre-gruppen" skilte lag etter krigen. Selskapet Bruun & von der Lippe ble splittet opp og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg overtar GOS I.
Fanget for
Fl/k PELAGOS til 1949.
1949 Fanget ved Congo i sommersesongene for
Fl/k JARAMA til 1951.
1952 Fanget for Fl/k ANGLO NORSE. Lagt opp i oktober i Melsomvik.
1954
Solgt for NOK 125.000 til Harald Østervold, Austervollshella, Bergen.
1955 Overtatt av
P/R Harald Østervold (Harald Østervold, Austervollshella), Bergen. Omdøpt til ELDJARN. Ombygget til snurper ved Skudenes Notbarkeri & Slip, Skudeneshavn. Ny tonnasje 285 brt, 108 nrt. Dampmaskin og kjele fjernet. Installert 2 x dieselgen. hver 49 kW. Totalt 98kW/220VAC/50Hz. Dieselmotor installert: Vølund 4-takt/enklv., 6-sylindret, syl. dim.: 280 x 420 mm. 420 BHK ved 375 o. min. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark.
1964 Ny hovedmotor installert: NORMO 4-takt/enklv., 6-sylindret, syl. dim.: 250 x 300 mm. 780 BHK ved 750 o. min. giret til 297 o. min. på propell. Bygget av Bergen Mekaniske Verksted, Bergen.
1970 Solgt til
Tor Østervold P/R, Torangsvåg, Bergen. Forlenget og ombygget med hevet dekk og nytt styrehus. Nye mål.: Loa: 150,1'-Lbp 133,6’. Ny tonnasje 369 brt, 160 nrt.
1974 Solgt til Ståle Remøy P/R, Bergen. Omdøpt til STÅLBAS.
Grunnstøtte og sank 03/07 i innseilingen til Isle aux Morts, Newfoundland, Canada.

 

 

History in English:

1927 Built as GOS 1 at Jarlsø Verft, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Completed in September.
1928 In service from September.
1940 Arrived in March at Walvis Bay, South-West Africa. Taken over by Nortraship and proceeded to Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brazil and Trinidad. Arrived 03/10 at Halifax.
Of the total of
107 Norwegian whale catchers under control by the Nortraship in 1940, 21 went to service for the Nortraships Whaling Department for whaling in the season of 1940/41. The Norwegian Royal Navy requisitioned 16, while the rest, 70 catchers were used in the British Royal Navy’s (RN) worldwide engagement.
1941 Converted to a training vessel in Halifax. Delivered to Norwegian Royal Navy (KNM) in Autumn. Renamed KNM MOSS.
As the only of the 16 Halifax based catchers, she was kept on the Canadian East Coast as training vessel for the Camp Norway in Lunenburg, NS, Canada for training of Norwegian gunners for manning the artillery mounted on Norwegian ships.
(Conversion of those ships included berbett and a platform forward with a 100 mm gun, built-in wheelhouse with a 12,7 mm machinegun on each bridge wing. Expanded cabin capacity, and room for ammunition below main deck level. Later also equipped with a gun aft, asdic, sink mines and mine throwers.)
1943 Transferred to the gunners school at Travers Island, New York, NY, USA.
1944 Transferred in October to the gunners school at Dumbarton, Scotland.
1945 Was in Kristiansand in May when Norwegian Government arrived. Returned to owners. Refitted as a whaler at Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg. Renamed GOS I.
The "Jahre-group" was dissolved after the war. The company Bruun & von der Lippe broke up and ownership of GOS I was handled over to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg.
Caught for Fl/f PELAGOS until 1949.
1949-1951 Caught for Fl/k JARAMA off French Congo during summer seasons.
1952 Caught for
Fl/f ANGLO NORSE. Laid up in October in Melsomvik.
1954
Sold for NOK 125.000 to Harald Østervold, Austervollshella, Bergen.
1955 Taken over by
P/R Harald Østervold (Harald Østervold, Austervollshella), Bergen. Renamed ELDJARN. Converted to a purse seiner. New tonnage 285 grt, 108 nrt. Steam engine and boiler removed. Installed 2 x dieselgen. each 49 kW. Total 98kW/220VAC/50Hz. Diesel engine installed: Vølund 4SC/SA, 6-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 420 BHP at 375 rpm. Built by A/S Vølund, København, Denmark.
1964 New main engine installed: BMV 4SC/SA, 6-cylinder, cyl. dim.: 250 x 300 mm. 780 BHP at 750 o. min. geared to 297 rpm on propeller.
Built by Bergen Mekaniske Verksted, Bergen.
1970 Sold to
Tor Østervold P/R, Torangsvåg, Bergen. Lengthened. New meas.: Loa: 150,1'-Lbp 133,6’. New tonnage 369 grt, 160 nrt.
1974 Sold to Ståle Remøy P/R, Bergen. Renamed STÅLBAS.
Wrecked 03/07 at entrance to Isle aux Morts harbour, Newfoundland, Canada.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, ”Etsteds” på Kanadas østkyst”, Jostein A. Kjelsrud, forlag: Camp Norway Foundation 1998, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr. Boken Marinens Fartøyer 1939-1945 av Frank Abelsen.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen, Ragnar Iversen og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/07-2012 (UWG/RI/SN/PS)