TBG10119450920001 GOS IX som LANGVIN. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1945 DS GOS IX (TBG101194509)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no:

5427916

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1937/08

Bnr (Sno).:

101

Bygger (yard):

Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Pelagos A/S, Tønsberg.

Disponent (manager):

Sven Foyn Bruun, Tønsberg.

Beskrivelse: MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

366 brt, 126 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 152,0’-Lbp: 140,9’-B: 26,4’-D: 14,6’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJOD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp.,3-sylindret, syl. diam.: 19,0”–32,5”–56,0”, slag/stroke: 27,0”. 336 NHK. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1937 2 x vannrørs kjele (water tube boiler) med dim.: 15’ x 12’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.900 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1937 Bygget som GOS 9 av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 19/06, levert 17/08.
1940 Ankom i mars til Walvis Bay, Sør-Vest Afrika. Overført til Nortraship. Seilte 16/07 til Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brasil og Trinidad. Ankom 24/08 til Halifax..

Utleid fra oktober til Royal Navy (RN).
Av de 107 norske hvalbåtene som kom under Nortraships kontroll høsten 1940, havnet 21 i Nortraships Whaling Departement for hvalfangst i 1940/41-sesongen. Den norske marinen rekvirerte 16 mens de resterende 70 båtene ble satt i Royal Navy’s world wide tjeneste.
1941 Ombygget til anti-ubåt fartøy. Omdøpt til HMS NARVIK med norsk mannskap. Fikk montert kanon i Dartmouth, NS. Gikk til sin base i Birkenhead, England sammen med to andre norske hvalbåter som var ombygget (GOS 8 som BODØ, og KOS XX som MOLDE), i tillegg til tre engelske fartøyer som alle gikk inn i Liverpool Local Escort Force . De ble satt til å eskortere konvoier frem og tilbake over Nord-Atlanteren, og andre steder om nødvendig. Senere ble hun stasjonert på Scapa Flow, Orkenøyene og ved Lerwick, Shetland som eskortefartøy. Hun var også ved et tilfelle satt til å taue to MTB’er over til Vestlandet.
1942 I februar ble hun sendt ut for å plukke opp en bortkommet ubåt, som var gått tom for oksygen og måtte søke overflaten rett utenfor Trondheimsfjorden. Først var det ikke mulig å få øye på ubåten, men den fjerde dagen var kontakten etablert og hele mannskapet på 47 ble funnet å være i god behold. Ubåten kunne manøvrere på egen hand, men ved ankomst Dundee, Scotland tok HMS NARVIK henne på siden, akkurat som en hval. På denne måten ankom man havnen i Dundee, hvor en stor skare folk var møtt frem for å ta i mot dem.
En annen gang ble hun sendt ut for å plukke opp mannskapet på et hollandsk fartøy nær norskekysten. Skipet var tatt av tyskerne, men kun kapteinen var tysk. Mannskapet hadde greid å overmanne kapteinen og bundet ham fast i byssa, hvoretter mannskapet fra HMS NARVIK kunne borde skipet, og ta seg av mannskapet.
1944 Rett før jul plukket HMS NARVIK opp 40 flyktninger fra Holden i Vesterålen.
1945 Når krigen sluttet fraktet hun utstyr fra England til Bergen.
1946 Tilbakelevert til eierne. Ombygget til hvalbåt ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Omdøpt til GOS IX.
"Jahre-gruppen" skilte lag etter krigen. Selskapet Bruun & von der Lippe ble splittet opp og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg overtar GOS IX.
Fanget for
Fl/k PELAGOS til 1954.
1948 Fikk installert nye kjeler.2 x vannrørs kjeler. Samlet heteflate 5.450 ft². Arbeidstrykk 225 psi. Bygget av Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
1954 Solgt for NOK 700.000 til The South Georgia Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Omdøpt til SISTRA.
Bøyebåt for Fl/k SOUTHERN VENTURER til 1959.
1959 Lagt opp i Leith Harbour.
1961 Utleid for sommerfangst ved Saldanha Bay, Sør-Afrika. Deretter lagt opp i Melsomvik.
1962 Solgt i juni til Ole Edvardsen Partrederi, Ålesund.
1963
Ombygget til tråler ved Søviknes Verft A/S, Søviknes. Dampmaskinen og kjeler fjernet. Dieselmotor installert: Deutz type
RBV8M545. 4-takt/enklv., 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm. 1.000 BHK ved 380 o. min. Bygget av Klöckner-Humbolt-Deutz A. G., Köln, Vest-Tyskland. Ny tonnasje: 406 brt, 160 nrt. Omdøpt til LANGVIN.
1971 Forlenget til 172,0’. Ny tonnasje 466 brt, 219 nrt.
1974 Overtatt av Ole Edvardsen, Ålesund.
1980 Overtatt av Ole Edvardsen Fiskebåtrederi, Ålesund.
1987 Kondemnert i juli.
1988 Rapportert hugget i Norge.

 

 

History in English:

1937 Built as GOS 9 at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched 19/06, delivered 17/08.
1940 Arrived in March at Walvis Bay, South-West Afrika. Transferred to Nortraship. Sailed 16/07 to Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brazil and Trinidad. Arrived 24/08 at Halifax.

Leased from October to Royal Navy (RN).
From a total of 107 Norwegian whale catchers, under control by  Nortraship, 21 went to service for the Nortraships Whaling Department for whaling in the season of 1940/41. The Norwegian Royal Navy requisitioned 16, while 70 catchers were put in service to the British Royal Navy’s (RN) worldwide engagement.
1941 Converted to an anti-submarine vessel. Renamed HMS NARVIK with Norwegian crew. Installed a cannon at Dartmouth, NS. Sailed to her base in Birkenhead, England together with 2 other converted whalers (GOS 8 as BODØ, and KOS XX as MOLDE), and with 3 English vessels worked for the Liverpool Local Escort Force . They escorted convoys across the Atlantic and other places as necessary. She was later based in Scapa Flow, Orkneys and in Lerwick, Shetland as escort vessel. Once she towed 2 MTB’s to the Norwegian West Coast.
1942 In February sent to Noway to pick up an submarine who had lost her oxygen supply and had to surface off the Trondheimsfjord. They made a contact on the fourth day and found the sub and 47 man crew in good shape. The submarine sailed under own power but before arrival at, Dundee, Scotland, she was made fast alongside HMS NARVIK, like a whale. Many from Dundee waited to welcome them.
Another time she was called to assist the crew on a Dutch ship near the Norwegian coast. The ship was under command of a single German master and the dutch crew owerpowered him and tied him up in the galley. HMS NARVIK took then care of the crew.
1944 Just befor Christmas HMS NARVIK picked up 40 refugees from Holden in Vesterålen.
1945 At the end of the war she transported equipment from England to Bergen.
1946 Returned to owners. Converted to a whaler at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Renamed GOS IX.
The "Jahre-group" was dissolved after the war. The company Bruun & von der Lippe broke up and ownership of GOS IX was handled over to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg.
Caught for Fl/f PELAGOS until 1954.
1948 Installed new boilers. 2 x water tube boilers. Total heating area 5.450 ft². Working pressure 225 psi. Built by Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
1954 Sold for NOK 700.000 to The South Georgia Co. Ltd.
(Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland. Renamed SISTRA.
Buoy boat for Fl/f SOUTHERN VENTURER until 1959.
1959 Laid up in Leith Harbour.
1961 Leased to whaling during Summer at Saldanha Bay, South Africa. Then laid up in Melsomvik.
1962 Sold in June to Ole Edvardsen Partrederi, Ålesund.
1963
Converted to a trawler by Søviknes Verft A/S, Søviknes. Steam engine and boilers removed. Diesel engine installed: Deutz type
RBV8M545. 4SC/SA, 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm. 1.000 BHP at 380 rpm. Built by Klöckner-Humbolt-Deutz A. G., Köln, West Germany. New tonnage: 406 grt, 160 nrt. Renamed LANGVIN.
1971 Lengthened to 172,0’. New tonnage 466 grt, 219 nrt.
1974 Taken over by Ole Edvardsen, Ålesund.
1980 Taken over by Ole Edvardsen Fiskebåtrederi, Ålesund.
1987 Condemned in July.
1988 Reported broken up in Norway.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr. Boken Marinens Fartøyer 1939-1945 av Frank Abelsen. Boken From 70 North to 70 South by Graeme Somner, Boka Fiskebåtar frå Borgund, Sula og Ålesund, 1920 – 2010.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/07-2012 (SN/PS)