TBG10119540320001 FALKLAND som GOS VI. Bilde via Harald Fevang.

 

1954 DS FALKLAND (TBG101195403)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no:

5133929

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1942/01

Bnr (Sno).:

116

Bygger (yard):

Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Den Norske Stat (Sjøfartsdirektoratet), Oslo.

Disponent (manager):

Sven Foyn Bruun, Tønsberg.

Beskrivelse: MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

547 brt, 192 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 176,2’-Lbp: 164,1’-B: 29,2’, D: 15,9’.

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LMRU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 19,0”–32,5”–56,0”, slag/stroke: 27,0”. 393 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x vannrør dampkjeler (water tube boilers). Samlet heteflate 6.800 ft². Arbeidstrykk 225 psi. Bygget av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1941 Bygget som patruljebåt FALKLAND av Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Die Kriegsmarine. Sjøsatt 06/11.
1942 Levert 20/01. Omdøpt i mars til V.5901.
1945
Omdøpt i januar til UJ. 1231.
Overtatt av de allierte i mai.
1946
Overtatt av den Norske Stat (Sjøfartsdirektoratet) (Fellesdriften (et samarbeid for å bygge opp hvalflåten etter krigen)), Oslo. Ombygget til hvalfanger ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Omdøpt til FALKLAND.
1947
Fanget for Fellesdriftens Fl/k PELAGOS.
1948 Utleid til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Fanget for Fl/k PELAGOS til 1962.
1954
Solgt for NOK 600.000 til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpt til GOS VI. Bro og jagerbru modernisert.
1962 Lagt opp i mai i Melsomvik.
Solgt i oktober til Johan Sandvik, Kristiansund
.
1963
Solgt til Fangstrederiet Fisk (Petter J. Aakre), Haramsøy, Ålesund. Ombygget til snurper ved Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavaag. Dampmaskin og kjeler fjernet. Dieselmotor installert: type MaK, 4-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHK overført til vribar propell. Bygget av MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland. Omdøpt til FISK (M-105-H). Ny tonnasje: 563 brt, 190 nrt.
1975 Overtatt av Petter, Johan & Harald Aakre, Haramsøy.
1977 Ny motor installert: MaK type
8M452AK, 4-takt/enklv. 8-sylindret, syl. dim.: 320 x 450mm. 2.400 BHK. Bygget av MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, Vest-Tyskland.
1982 Overført til P/R Fisk (Harald Aakre), Ålesund. Forlenget til Loa: 208,7’. Ny tonnasje 903 brt. Fryseanlegg installert.
1987 Omregistrert til M-105-A.
1993 Store skader etter brann 16/11 i maskinrommet i posisjon 55.33N–00.43Ø. Slept til Myklebust Mek. Verksted, A/S, Gurskebotn for reparasjon.
1998 Overført i april til Brødrene Aakre Holding A/S, Ålesund.
2004 Solgt i mai til Havfisk Invest A/S(Henning Veibust), Ålesund. Omdøpt til HAVFISK (M-105-A).
2007 Overført i januar til Havskjer A/S (Henning Veibust), Ålesund. Hugget i juli.

 

 

History in English:

1941 Built as patrol boat FALKLAND at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Die Kriegsmarine. Launched 06/11.
1942 Delivered 20/01.
Renamed V.5901 in March.
1945
Renamed UJ. 1231 in January.
1946
Taken over by The Norwegian Government (Sjøfartsdirektoratet) (Fellesdriften (a union for rebuilding the whaling fleet after WWII), Oslo. Converted to a whaler by Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Renamed FALKLAND.
1947
Caught for Fellesdriftens Fl/f PELAGOS.
1948 Leased to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg.
Caught for Fl/k PELAGOS until 1962.
1954
Sold for NOK 600.000 to Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg. Renamedt GOS VI. Wheelhouse and hunting bridge modernized.
1962 Laid up in May in Melsomvik.
Sold in October to Johan Sandvik, Kristiansund
.
1963
Sold to Fangstrederiet Fisk (Petter J. Aakre), Haramsøy, Ålesund. Converted to a purse seiner at Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavaag. Steam engine and boilers removed. Diesel engine installed: type MaK, 4SC/SA, 6-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHP transferred to a controllable pitch propeller. Built by MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, West Germany. Renamed FISK (M-105-H). New tonnage: 563 brt, 190 nrt.
1975 Taken over by Petter, Johan & Harald Aakre, Haramsøy.
1977 New engine installed: MaK type
8M452AK, 4SC/SA, 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450mm. 2.400 BHP. Built by MaK Maschinenbau G.m.b.H., Kiel, West Germany.
1982 Transferred to P/R Fisk (Harald Aakre), Ålesund. Lengthened to Loa: 208,7’. New tonnage 903 brt. Freezer plant installed.
1987 Registered as M-105-A.
1993 Heavy damages after fire 16/11 in the engineroom in position 55.33N–00.43E. Towed to Myklebust Mek. Verksted, A/S, Gurskebotn for repairs.
1998 Transferred in April to Brødrene Aakre Holding A/S, Ålesund.
2004 Sold in May to Havfisk Invest A/S(Henning Veibust), Ålesund. Renamed HAVFISK (M-105-A).
2007 Transferred in January to Havskjer A/S (Henning Veibust), Ålesund. Broken up in July.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr., Boka Fiskebåtar frå
Borgund, Sula og Ålesund 1920-2010 av Bjørn Owe Hjelle.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/07-2012 (SN/PS)

TBG10119540320002 FALKLAND i 1945. Bilde via Ragnar Iversen.

TBG10119540320003 FALKLAND som hvalbåt. Bilde via Ragnar Iversen.

 

TBG10119540320004 FALKLAND som GOS VI. Bilde via Ragnar Iversen.

TBG10119540320005 GOS VI som FISK. Bilde via Ragnar Iversen.